Jdi na obsah Jdi na menu
 


Údržba a provoz domu

Příspěvky

Oprava dveřních portálů a seřízení zavíračů GEZE ve vchodech 1167-1169

11. 12. 2013

Ve dnech 28.11.2013 a 11.12.2013 provedli pracovníci fy Michal Dvořák - servis s.r.o. seřízení a opravu vstupních portálů ve všech třech vchodech. 
vchod 1167 - oprava zavěšení dveřního křídla, instalace mechanických zarážek obou dveří, výměna zavírače GEZE, seřízení zavírače GEZE 
vchod 1168 - instalace mechanických zarážek obou dveří, seřízení zavírače GEZE
vchod 1169 - instalace mechanických zarážek obou dveří, seřízení zavírače GEZE 

 

Revize plyn.vedeni dne 20.11.2013 - 02.12.2013

9. 12. 2013

Protokol o provedené revizi plynového zařízení 1167, 1168, 1169 (plné znění zpráv od firmy Vladislav Siřínek)

Závady :

1167/14
- označení HUP
- doporučena výměna připojovací hadice v bytě (hradí vlastník)

Byty č.2,9 a 10 nebyly vlastníky zpřístupněny v žádném ze tří termínů.

1168/16
- označení HUP
- obnovit nátěry plynovodů
- doporučena výměna připojovací hadice v bytě (hradí vlastník)
- netěsnost závitového spoje před plynoměrem (hradí vlastník)

1169/18
- označení HUP
- obnovit nátěry plynovodů
- doporučena výměna připojovací hadice v bytě (hradí vlastník)
- uzávěr před spotřebičem je v jádře, připojovací hadice je vedena stěnou (hradí vlastník)
- uzávěr před plynoměrem je nutné promazat

Specifikace míst, kde je nutno provést požadovanou úpravu je v revizních zprávách pro jednotlivé vchody, je třeba, aby vlastníci doložili , že úpravy na bytovém rozvodu byly odstraněny v termínu uvedeném v revizní zprávě. 
 

 

Technická prohlídka vzduchotechniky ve vchodě 1167 - 02.12.2013

2. 12. 2013

Vzhledem k opakovaným problémům s provozem vzduchotechniky (vchod1167) byla objednána technická prohlídka zařízení. Vlastníci bytů byli vyzváni, aby v průběhu prohlídky umožnili technikům fy RJ-Klima s.r.o. vstup do bytu.
(Zpráva o výsledku technické prohlídky

 

Havárie na bytovém rozvodu vody v bytě č. 12/1167 dne 20.10.2013

20. 11. 2013

Při prohlídce v bytové jednotce, kde k havárii došlo, se ukázalo, že opět praskla flexi hadice za vodoměrem. Opravu hradí vlastník bytu.

Opakovaně žádáme vlastníky (v případě, že u vodovodního rozvodu jejich bytu jsou flexi hadice použity), aby zkontrolovali stav flexi hadic. Jedná-li se o původní hadice, tak již v r. 2009 byly označeny jako nevyhovující a doporučena jejich výměna. Náklady na preventivní výměnu jsou výrazně nižší, než škody vzniklé vodou proteklou do spodních bytů. 
 

 

Pravidelná revize plyn.vedení dne 20.11.2013

16. 11. 2013

Dne 20. 11. 2013 bude provedena v našem domě pravidelná revize rozvodů plynu ve společných prostorách a v bytech vlastníků. Žádáme vlastníky, aby v tomto termínu umožnili pracovníkům provádějícím revizi přístup do bytu a k rozvodu plynu v bytě.  

č.p. 1167 - 20.11.13 od 16,00 hodin
č.p. 1168 - 20.11.13 od 16,30 hodin
č.p. 1169 - 20.11.13 od 17,00 hodin

náhradní termíny :

č.p. 1167 - 25.11.13 od 8,00 hodin
č.p. 1168 - 25.11.13 od 8,00 hodin
č.p. 1169 - 25.11.13 od 8,00 hodin

a

č.p. 1167 - 2.12.13 od 8,00 hodin
č.p. 1168 - 2.12.13 od 8,00 hodin
č.p. 1169 - 2.12.13 od 8,00 hodin

V případě potřeby je možné domluvit s revizním technikem p. Siřínkem (603432742) individuální termín (může být požadována úhrada cestovních nákladů).

 

Porucha centrálního odsávání - vchod 1167/14

11. 9. 2013

Technik servisní firmy při kontrole zařízení zjistil, že motory 4 jednotek na střeše jsou v pořádku a zařízení je nefunkční z důvodu přerušení vedení v některém z bytů ve vchodu 1167/14. Dne 3.10.2013 bude odbornou firmou provedena kontrola připojení bytových jednotek na el.rozvod VZT.
Pro úspěšné odstranění závady je nutné aby pracovníci firmy měli umožněn přístup do všech bytových jednotek ve vchodu 1167.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

Havárie na bytovém rozvodu vody v bytě č. 4/1168 dne 09.09.2012

9. 9. 2013

Dle informace pracovníků fy BYTOSERVIS praskla flexi hadice za vodoměrem. Opravu provedla fy BYTOSERVIS (opravu hradil vlastník bytu).

Opakovaně žádáme vlastníky (v případě, že u vodovodního rozvodu jejich bytu jsou flexi hadice použity), aby zkontrolovali stav flexi hadic. Jedná-li se o původní hadice, tak již v r. 2009 byly označeny jako nevyhovující a doporučena jejich výměna. Náklady na preventivní výměnu jsou výrazně nižší, než škody vzniklé vodou proteklou do spodních bytů. 
(Nekvalitní flexi hadice trápí vlastníky i v jiných domech)

 

Preventivní provozní kontrola zařízení pro zásobování požární vodou (r.2013)

6. 9. 2013

Dne 6.9.2013 provedla fa Stanislav Kandus - KANFAS, dle ČSN 73 0873 , preventivní kontrolu zařízení pro zásobování požární vodou (kontrola hydrantů a has.přístrojů).

Při prohlídce byly vyměněny dva hasicí přístroje, stav po prohlídce - bez závad.

 

Preventivní požární prohlídka domu (r.2013)

6. 9. 2013

Dne 06.9.2013 provedla fa Stanislav Kandus - KANFAS, dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. $12 a vyhlášky MV č.23/2008 Sb. přílohy 6. , preventivní požární prohlídku našeho domu.

Při prohlídce nebyly zjištěny žádné závady.

 

Úklid za domem (západní strana domu) - odtok.žlaby, keře

30. 6. 2013

Dne 29.6.2013 byl proveden úklid za domem - byly vyčištěny odtokové žlaby podél domu a kanálky, včetně odstranění trávy a keřů pod balkony bytů v přízemí.

2013-06-29-...-pred-....jpg


 a po

2013-06-29-...-a-po-....jpg

 

 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující »