Jdi na obsah Jdi na menu
 


Formuláře

Příspěvky

Daňové přiznání k dani z nemovitosti za rok 2018

17. 1. 2018

Daňové přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do konce ledna roku následujícího po roce, v němž došlo ke změně v katastru nemovitostí. V letošním roce je nejzazším termínem 31. leden 2018.
V případě, že jste daný rok daňové přiznání nepodávali (tedy na rok 2018), finanční úřad nepředpokládá žádnou změnu a zašle platební výměr dle stavu v minulém období.

Formulář (Excel) : Přiznání k dani z nemovitosti na zdaňovací období 2018 
Online formulář (Daňový portál MF) : Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně

 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti za rok 2017

15. 1. 2017

Během ledna musí podat daňové přiznání ti, kdo se loni nově stali vlastníkem nějaké nemovitosti. Oficiální termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí je do 31. ledna 2017.

Online formulář (Daňový portál MF) : Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně

 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti za rok 2016

10. 1. 2016

Daňové přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do konce ledna roku následujícího po roce, v němž došlo ke změně v katastru nemovitostí. V letošním roce je nejzazším termínem 31. leden 2016, pokud daňové přiznání není podáno (za rok 2016), finanční úřad zašle platební výměr dle stavu v minulém období.

Online formulář (Daňový portál MF) : Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně

 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti za rok 2015

13. 1. 2015

Daňové přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do konce ledna roku následujícího po roce, v němž došlo ke změně v katastru nemovitostí. V letošním roce je nejzazším termínem 31. leden 2015.
Máte-li zprovozněnu datovou schránku, jste povinni od roku 2015 podávat všechna daňová přiznání povinně elektronicky (i další povinná oznámení daňové správě, například o změně adresy).
V případě, že jste daný rok daňové přiznání nepodávali (tedy na rok 2015), finanční úřad nepředpokládá žádnou změnu a zašle platební výměr dle stavu v minulém období.

Online formulář (Daňový portál MF) : Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně

 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti za rok 2014

14. 1. 2014

Dnem 1. ledna 2014 vstoupilo v účinnost zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění (dále jen "zákonné opatření"), kterým je nahrazena stávající daň z převodu nemovitostí upravená zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č.357/1992 Sb."), daní z nabytí nemovitých věcí.
Přiznání k dani z nemovitosti (případně dílčí přiznání k dani) je potřeba podávat pouze tehdy, dojde-li ke změně ve vlastněných objektech - např. ke koupi, prodeji či výstavbě nemovitosti.

Pokud nedojde v průběhu roku k žádné změně, daňové přiznání majitel nemovitosti podávat nemusí. (kromě : Někteří poplatníci budou muset v souvislosti se změnou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, účinnou od 1. 1. 2014, podat do konce ledna 2014 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí (do konce roku 2013 k "dani z nemovitostí"), ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli - například se to týká majitelů vleček :-).)

Daňové přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do konce ledna roku následujícího po roce, v němž došlo ke změně v katastru nemovitostí.

Postup pro správné vyplnění daňového přiznání za rok 2014 je popsán zde : Postup při vyplnění tiskopisu

Tiskopis : Přiznání k dani z nemovitosti na zdaňovací období 2014 
Formulář (Excel) : Přiznání k dani z nemovitosti na zdaňovací období 2014 
Online formulář (Daňový portál MF) : Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně

 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti za rok 2013

16. 1. 2013

Daňové přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do konce ledna roku následujícího po roce, v němž došlo ke změně v katastru nemovitostí. V letošním roce je nejzazším termínem 31. leden 2013, pokud daňové přiznání není podáno (za rok 2013), finanční úřad zašle platební výměr dle stavu v minulém období.

Online formulář (Daňový portál MF) : Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně

 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti za rok 2012

14. 1. 2012

Daňové přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do konce ledna roku následujícího po roce, v němž došlo ke změně v katastru nemovitostí. V letošním roce je nejzazším termínem 31. leden 2012.
V případě, že jste daný rok daňové přiznání nepodávali (tedy na rok 2012), finanční úřad nepředpokládá žádnou změnu a zašle platební výměr dle stavu v minulém období.

Online formulář (Daňový portál MF) : Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně

 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti za rok 2011

19. 1. 2011

Přiznání k dani z nemovitosti (případně dílčí přiznání k dani) je potřeba podávat pouze tehdy, dojde-li ke změně ve vlastněných objektech - např. ke koupi, prodeji či výstavbě nemovitosti. Pokud nedojde v průběhu roku k žádné změně, daňové přiznání majitel nemovitosti podávat nemusí.
Daňové přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do konce ledna roku následujícího po roce, v němž došlo ke změně v katastru nemovitostí. V letošním roce je nejzazším termínem 31. leden 2011.
Platit daň z nemovitosti je třeba ovšem každý rok. Od loňského roku došlo ke zdvojnásobení naprosté většiny základních sazeb daně a dvojnásobná sazba zůstává i v letošním roce. Daň se platí vždy za aktuální rok a platí ji ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu příslušného roku. Pokud dojde ke změně majitele v průběhu roku, pro daňové účely se ke změně nepřihlíží.
V případě, že jste daný rok daňové přiznání nepodávali (tedy na rok 2011), finanční úřad nepředpokládá žádnou změnu a zašle platební výměr dle stavu v minulém období.

Formulář (Excel):  Daňové přiznání vzor. č.11(2011)
Tiskopis : Pokyny k vyplnění přiznání vzor. č.11(2011)
Online formulář (Daňový portál MF) : Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně

 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti za rok 2010

11. 1. 2010

Daň z nemovitostí je dle Zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, splatná nejpozději 31. května. Pokud výsledná daň překročí částku 5 000 Kč, může se platit ve dvou splátkách, a to první část do 31. května a druhá část do 30. listopadu.
V případě, že jste daný rok daňové přiznání nepodávali (tedy na rok 2010), finanční úřad nepředpokládá žádnou změnu a zašle platební výměr dle stavu v minulém období. Daňové přiznání je tedy nutné podat (nejen) při nákupu, změně v užívání stavby, dostavbě atd., ale také při prodeji nemovitostí.
Případné změny v identifikačních údajích poplatníka (jméno, bydliště atd.) však musíte nahlásit finančnímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastaly.
- t.j. pokud jste podali daňové přiznání za rok 2009 (formulář č.10), vyčkejte na výzvu FÚ, kde bude stanovena částka, kterou je nutno uhradit .

 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti za rok 2009 - formulář č.10

25. 1. 2009

Formulář daňového přiznání (č.10) vyplníte snadno  pomocí excelovské tabulky a návodu k vyplnění z minulého příspěvku.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek".