Jdi na obsah Jdi na menu
 Stránky jsou určeny pro Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1167-1169, Praha 6,
Sídlo společenství: Vondroušova 1168, 163 00 Praha 6 - Řepy

Datum vzniku společenství : 7.5.2008
Zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu S, vložce číslo 9273, dne 20.8.2008.
IČ : 28437471
ID datové schránky : 959uqcw
Obrazek

  

Poznámka : některé dokumenty jsou zaheslovány (obsah je určen pouze pro vlastníky bytových jednotek v domě Vondroušova 1167-1169). Jste-li vlastník bytové jednotky v domě Vondroušova 1167-1169, napište na admin@vondrousova1167-1169.cz, přístupové heslo Vám bude posláno emailem.

Poslední aktualizace :   4. prosince 2020 v 12,15h  

© Copyright 2008-2020, FINO

 

17. shromáždění vlastníků se koná dne 04.12.2020 ( v poštovní schránce)

4. 12. 2020

17. shromáždění vlastníků se koná v pátek 04.12.2020 v poštovní schránce bytové jednotky.
Podrobnosti o programu jsou v části "Celý příspěvek" a každý vlastník má program a potřebné dokumenty ve své poštovní schránce (hlavní body programu : zpráva o hospodaření v roce 2018, účetní závěrka za rok 2018, zpráva o hospodaření v roce 2019 a účetní závěrka za rok 2019.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

75. schůze výboru SVJ konaná dne 23.11.2020

23. 11. 2020

Správcovská firma - rozsah poskytovaných služeb s ohledem na uzavřenou smlouvu
Výměna zámk.vložek - společné prostory, suterén (generální klíč, hlavní klíč)
Výměna uzavíracích ventilů na stoupačkách topného systému + doplnění o regulační prvky
Plynová kotelna - info o dokončení a spuštění kotelny, schválení servisní smlouvy
Příprava Shromáždění vlastníků s ohledem na krizový stav
Info o stavu "FO" - přeplatky a nedoplatky
 

 

Podklady k ročnímu hodnocení úvěru (2020).

12. 11. 2020

Dne 12.11.2020 byly do emailu pracovníka ČSOB odeslány podklady (účetní závěrka (rozvaha + výkaz zisku a ztráty) za roky 2018 a 2019, včetně příloh, daňová přiznání za uvedené roky, doklad o zaplacení pojistného, počet domů ve správě, plocha nebytových prostor (m2), roční výše nájemného z nebytových prostor (v tis. Kč), výše investic v posledních 3 letech (v tis. Kč)), které poslouží k ručnímu hodnocení úvěru (požadavek ČNB).

 

Překážky na únikových cestách - požární prevence 11/2020

4. 11. 2020

Výbor SVJ žádá vlastníky bytových jednotek o zprůchodnění únikových cest.

dscn8585.jpg

dscn8586.jpg

dscn8587.jpg

dscn8588.jpg  

 

T-Mobile CR a.s. - poskytovatel telekomunikačních a datových služeb v našem domě - nabídka služeb

21. 10. 2020

T-Mobile CR a.s. , oddělení péče o významné zákazníky zaslalo cenovou nabídku služeb.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"   

 

Nový druh podvodu SVJ - nezákonné převzetí

20. 10. 2020

Členové Výboru SVJ dostávají v posledních dnech email s tímto textem :

Policie ČR a banky již řeší několik případů nezákonného převzetí SVJ - nový druh podvodu, kdy vznikají falešné výbory SVJ (statutární orgány jako s.r.o. s bílým koněm). Vznik podvodu je bohužel snadný - zfalšovaný zápis a zvolení nového statutárního orgánu, následuje podání na rejstřík. Jakmile dojde k zapsání nového výboru, může dojít ke vzniku nového úvěru a vybílení bankovního účtu společenství atd. 

Naše SVJ má zajištěnu službu, která pravidelně kontroluje tyto rejstříky a Výbor SVJ dostává informaci o změnách :
- Exekuce na jednotkách
- Likvidace
- Insolvence
- Dražební vyhlášky
- Rejstřík společenství 
a
Katastr nemovitostí (tato služba není objednána SVJ, ale je dostupná pro dům Vondr.1167-1169)

 

Odvzdušnění topného systému - topné období 2020/2021

18. 10. 2020

Dne 13.10 byly vlastníci bytů v 7. patrech požádáni o spolupráci s odvzdušněním topného systému (lístek v poštovní schránce, email). Ostatní vlastníci mohou pomoci tím, že otevřou naplno regulační ventily na svých radiátorech.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"  

 

Lokální plynová kotelna - vchod 1167

13. 10. 2020

Dne 13.10.2020 spustili pracovníci fy TREND Technologie sro.novou lokální plynovou kotelnu o výkonu 180kW, která je umístěna v prostoru bývalé výměníkové stanice v suterénu vchodu 1167.
Kotelna je osazena dvěma kondenzačními kotli VIESSMANN VITODENS 200-W-100kW, 4bar, každý o výkonu 90,9 kW (při teplotním spádu 80/60°C).

Nový zdroj tepla je kvalifikován jako plynová kotelna III. kategorie dle Vyhl. 91/1993 Sb a ČSN 07 0703.

 

Přerušení dodávky tepla (vytápění a ohřev užitkové vody)

8. 10. 2020

Dne 13.10.2020 bude v době od 8hod do 19hod přerušena dodávka tepla (vytápění a ohřev užitkové vody) do našeho domu. V úterý ráno bude náš dům odpojen od CZT (VEOLIA Energie a.s.) a bude spuštěna nová plynová kotelna v suterénu vchodu 1167.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

Kontrola osvětlení (vchod 1167-69 - suterén)

5. 10. 2020

Dne 5.10.2020 dokončil p. Zmatlík kontrolu osvětlení suterénu všech tří vchodů. Zjištěné závady jsou opraveny (žárovky apod.).