Jdi na obsah Jdi na menu
 


Údržba a provoz domu

Příspěvky

Porucha centrálního odsávání - vchod 1167/14

11. 9. 2013

Technik servisní firmy při kontrole zařízení zjistil, že motory 4 jednotek na střeše jsou v pořádku a zařízení je nefunkční z důvodu přerušení vedení v některém z bytů ve vchodu 1167/14. Dne 3.10.2013 bude odbornou firmou provedena kontrola připojení bytových jednotek na el.rozvod VZT.
Pro úspěšné odstranění závady je nutné aby pracovníci firmy měli umožněn přístup do všech bytových jednotek ve vchodu 1167.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

Havárie na bytovém rozvodu vody v bytě č. 4/1168 dne 09.09.2012

9. 9. 2013

Dle informace pracovníků fy BYTOSERVIS praskla flexi hadice za vodoměrem. Opravu provedla fy BYTOSERVIS (opravu hradil vlastník bytu).

Opakovaně žádáme vlastníky (v případě, že u vodovodního rozvodu jejich bytu jsou flexi hadice použity), aby zkontrolovali stav flexi hadic. Jedná-li se o původní hadice, tak již v r. 2009 byly označeny jako nevyhovující a doporučena jejich výměna. Náklady na preventivní výměnu jsou výrazně nižší, než škody vzniklé vodou proteklou do spodních bytů. 
(Nekvalitní flexi hadice trápí vlastníky i v jiných domech)

 

Preventivní provozní kontrola zařízení pro zásobování požární vodou (r.2013)

6. 9. 2013

Dne 6.9.2013 provedla fa Stanislav Kandus - KANFAS, dle ČSN 73 0873 , preventivní kontrolu zařízení pro zásobování požární vodou (kontrola hydrantů a has.přístrojů).

Při prohlídce byly vyměněny dva hasicí přístroje, stav po prohlídce - bez závad.

 

Preventivní požární prohlídka domu (r.2013)

6. 9. 2013

Dne 06.9.2013 provedla fa Stanislav Kandus - KANFAS, dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. $12 a vyhlášky MV č.23/2008 Sb. přílohy 6. , preventivní požární prohlídku našeho domu.

Při prohlídce nebyly zjištěny žádné závady.

 

Úklid za domem (západní strana domu) - odtok.žlaby, keře

30. 6. 2013

Dne 29.6.2013 byl proveden úklid za domem - byly vyčištěny odtokové žlaby podél domu a kanálky, včetně odstranění trávy a keřů pod balkony bytů v přízemí.

2013-06-29-...-pred-....jpg


 a po

2013-06-29-...-a-po-....jpg

 

 

 

Přerušení dodávky vody od 12.06.2013 do 13.06.2013

24. 5. 2013

Dle informace od fy Pražské vodovody a kanalizace, a.s. bude z důvodu provádění
plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací v termínu 12.6.2013 od 8.00 do 13.6.2013 0:00 hod přerušena dodávka vody v ulici Vondroušova.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek" 

 

Vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu za rok 2012

20. 5. 2013

Dne 20.05.2013 byly do schránek vlastníků vloženy formuláře "Vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu v období 01.01.2012 do 31.12.2012. Případné reklamace je možné projednat od 21.05.2013 do 11.06.2013 v sídle správce - fa ANESO sr.o (pondělí 8-12hod, středa 8-12, 13-17.30). Zástupce BT-VÚSTE bude přítomen v kanceláři fy ANESO dne 30.05.2013.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

Havárie na bytovém rozvodu vody v bytě č. 5/1168 dne 05.05.2013

8. 5. 2013

Tak jako v mnoha předešlých případech opět praskla flexi hadice za vodoměrem a voda protekla do spodních bytů. Opravu provedl, po dohodě s vlastníkem bytu, p. Urban (náklady na opravu hradí vlastník bytu).

Opakovaně žádáme vlastníky (v případě, že u vodovodního rozvodu jejich bytu jsou flexi hadice použity), aby zkontrolovali stav flexi hadic. Jedná-li se o původní hadice, tak již v r. 2009 byly označeny jako nevyhovující a doporučena jejich výměna. Náklady na preventivní výměnu jsou výrazně nižší, než škody vzniklé vodou proteklou do spodních bytů. 
 

 

Úklid v domě

6. 3. 2013

Na žádost vlastníků, a po dohodě s p. Urbanem, jsou od 6.3.2013 v jednotlivých vchodech vyvěšeny tabulky, kde bude vyznačeno jaký druh úklidu a kdy byl proveden.
Žádáme vlastníky, aby údaje na těchto tabulkách sledovali a v případě nedostatků (kvalita úklidu, termíny úklidu) informovali výbor SVJ.

 

Dodatek č. 1 k smlouvě o úvěru u ČSOB

20. 2. 2013

Dnes byl (v souladu s usnesením 10.1 - Shromáždění vlastníků ze dne 12.3.2012) podepsán dodatek k uvěrové smlouvě.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66

následující »