Jdi na obsah Jdi na menu
 


Údržba a provoz domu

Příspěvky

Vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu za rok 2011

18. 4. 2012

Dne 14.04.2012 byly rozeslány formuláře "Vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu v období 01.01.2011 do 31.12.2011. Případné reklamace je možné projednat od 16.04.2012 do 11.05.2012 v sídle správce - fa ANESO sr.o (pondělí 8-10hod, středa 8-12, 13-17.30).

 

Plot kolem předzahrádky

11. 4. 2012

Dle dodatečné informace bylo oplocení předzahrádky domu 1167-1169 vyjednáno se zástupkyní MČP17 při ocenění v soutěži o nejlepší předzahrádky v roce 2011 (Výsledek soutěže o nejlepší předzahrádku). Z důvodu nedostatku finančních prostředků stavbu realizoval odbor životního prostředí MPČP17 až letos.

 

Havárie na bytovém rozvodu vody v bytě č. 16/1169 dne 25.3.2012

25. 3. 2012

V dopoledních hodinách praskla flexi hadice za vodoměrem a voda protekla až do sklepa. Byl uzavřen ventil na stoupačce (polovina vchodu bez vody) a hadici ve večerních hodinách po dohodě s vlastníkem bytu vyměnil p. Urban (náklady na opravu hradí vlastník bytu).

Žádáme ostatní vlastníky (v případě, že u vodovodního rozvodu jejich bytu jsou flexi hadice použity), aby zkontrolovali stav flexi hadic. Jedná-li se o původní hadice, tak již v r. 2009 byly označeny jako nevyhovující a doporučena jejich výměna. Náklady na preventivní výměnu jsou výrazně nižší, než škody vzniklé vodou proteklou do spodních bytů. 
(Údržba a provoz domu » Revize vodovodního vedení dne 2.11.2009)

 

Počet osob v bytě (evidence ANESO sro.)

15. 3. 2012

Žádáme vlastníky, aby zkontrolovali počet nahlášených osob ve svém bytě, a v případě nesrovnalostí (bude se týkat hlavně pronajímaných bytů) změnu nahlásili  pí.J.Chlebnové  (fa ANESO sro. aneso@aneso.cz). Podle počtu nahlášených osob jsou rozpočítávány  některé poplatky za služby (odpad apod.), takže je v zájmu všech vlastníků, aby počet nahlášených osob odpovídal skutečnosti.
Děkuji.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

Výsledky kontroly plynových zařízení v bytech - r.2012

20. 2. 2012

Při pravidelné revizi plynového zařízení, kterou provedl technik p. Siřínek ve dnech
23-24.11.2011 a 13.01.2012  byly v některých bytech zjištěny závady (1167 - 6 bytů, 1968 - 4byty, 1969-5bytů), které je nutné do 31.04.2012 odstranit. Seznam závad je vyvěšen na nástěnce v každém vchodu.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

Opakovaná revize plyn.vedení dne 13.02.2012

31. 1. 2012

Dne 13.02. 2012 od 17,00 - 17,30 bude provedena v našem domě opakovaná revize rozvodů plynu v bytech vlastníků, kteří nezpřístupnili byt v termínech 23.11.2011 nebo 24.11.2011.

Jedná se o byty č. 2,9,10/1167, č. 6/1168 a č.5,12/1169.
 

kontrola-plynu-2012.jpg

 

Bezplatný servis oken dne 6.02. a 9.02.2012 - harmonogram

30. 1. 2012

Ve dnech 6.02.2011 a 9.02.2011 provedou technici fy Vorlíček Plast s.r.o. údržbu a odstranění nahlášených závad na instalovaných oknech, dveřích a doplňcích. 
"Harmonogram" je vyvěšený v každém vchodu.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

Bezplatný servis oken dne 6.02. a 9.02.2012

13. 1. 2012

Firma Vorlíček-Plast nám v souladu se smlouvou na výměnu oken poskytne ve dnech 6.2.12 (pondělí) a 9.2.12 (čtvrtek) bezplatný servis spočívající v seřízení a promazání dodaných oken a dveří. Výbor bude zjišťovat možnosti jednotlivých vlastníků zpřístupnit byt v uvedených dnech v době buď 8-12 hod. nebo 12-15 hod. a zda se vyskytují nějaké vady vyžadující odstranění zhotovitelem. Kdo má možnost být přítomen ve více než jednom termínu/době, nechť to při navštěvě paní Bílkové laskavě oznámí - umožní se tím navrhnout rovnoměrné rozdělení servisních prací. Výsledný harmonogram bude zaslán zhotoviteli, vyvěšen na nástěnce v přízemí a zveřejněn na těchto stránkách v potřebném předstihu.
 
Děkuji
Zdeněk Kadlec
 

 

Odečet spotřeby vody a tepla dne 9.1.2012

5. 1. 2012

Dne 9.1. v době od 16-20hod provedou pracovníci společnosti BT-VUSTE sro. odečty údajů na vodoměrech a dig. měřičích spotřeby tepla. Nemůžete-li v této době umožnit přístup k měřícím zařízením, zašlete odečtené hodnoty včetně výrobních čísel vodoměrů a RTN na brizova@btvuste.cz

 

skener-019.jpg

 

Odečet plynu a elektřiny dne 3.1.2012

1. 1. 2012

Dne 3.1. v době od 14-16hod (vchod 1167) a 16-18hod(vchod 1168,1169)  provedou pracovníci společnosti PREměření a.s. odečty údajů na plynoměrech a elektroměrech. Nemůžete-li v této době umožnit přístup k plynoměru, zanechte lístek s Vaším jménem, výrobním číslem plynoměru a odečtem hodnoty na plynoměru bez desetinných míst na přístupném místě (samoodečet). 

 

pre.jpg

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43

následující »