Jdi na obsah Jdi na menu
 


24.10.2010 - vztyčení vlajky a oslavný proslov nad dokončenou stavbou:-).
(vše proběhlo až dnes navečer, aby vlajka nebyla v rámci předvolebních slibů považována za podporu některého kandidáta či strany)

Obrazek

Obrazek
Obrazek

15.10.2010 - opraven obklad ve vchodech (v místě kde byla původně elektroinstalační lišta). Jedná se o poslední nedodělek, takže dnešním dnem jsou doopravdy ukončeny stavební práce související s opravou obvodového pláště našeho domu.

Obrazek

12.10.2010 - úspěšná kolaudační prohlídka (zúčastnili se členové výboru SVJ, zástupce stavebního odboru MČ Praha 17 a zástupce HZS hl.m.Prahy). 

14.09.2010 - kontrolní den - upřesnění a schválení provedených víceprací a odpočet za méněpráce. 
Odstranění závad - ve všech vchodech bude začištěna zeď v místě původního el.vedení ke světlu a opraven obklad v místě původní elektroinstalační lišty, 

holubům chutná travní semeno :-(
Obrazek

13.09.2010 - díky úsilí paní Kroupové a pana Kroupy bude prostor před domy vypadat mnohem lépe než před zahájením opravy domu
Obrazek

Obrazek
"odpadkové koše" na reklamní letáky :-)
 (výroba p. Urban)

Obrazek

12.09.2010 - strakapoud zvětšuje větrací otvory určené pro rorýse
na východní straně domu a také na jižní štítové stěně jsou vidět výsledky destruktivní činnosti strakapouda, kterému se zdají větrací otvory určené pro zahnízdění rorýse příliš malé :-(

Obrazek


3.09.2010 - dokončena výměna domácích telefonů v bytech vlastníků

31.08.2010 - kontrolní den, kontrola odstranění závad a nedodělků.
Všechny závady byly odstraněny (stavba ukončena k 30.08.2010). 
Zbývající nedodělky se týkají dodatečně objednaných víceprací.

30.08.2010 - připravené otvory pro popínavé rostliny (zakoupen přísavník, vistérie), sázet se bude až na jaře 2011, stejně jako růže, které čekají u zahradníka.
Obrazek 

27.08.2010 - instalace mříží pod lodžiemi v přízemí
Obrazek

26.08.2010 - přibývá zasklených lodžií
Obrazek

25.08.2010 - další kočka, nemůže na noční výlet :-)
Obrazek

24.08.2010 - kontrolní den, kontrola odstranění závad a nedodělků.
Výsledek kontroly (neodstraněné závady ) : 
Střecha
- chybí kryt světla ve strojovně výtahu, vchod 1167
Přízemí
- umýt prostor vestibulu, vchod 1167, 1168 a 1169
- dokotvit zábradlí a dotmelit kotvy, vchod 1167, 1168 a 1169
- chybí sjezdy pro kočárky, vchod 1167, 1168 a 1169
- osadit čísla orientační a popisná, vchod 1167, 1168 a 1169
- osvětlení ve vestibulech, vchod 1167, 1168 a 1169 (vícepráce) a sklepech
Fasáda
- chybí parapety u sklepních oken a kočárkáren
- vyčistit okna
- upravit terén pod vstupními schodišti (dlaždice jako vícepráce)
- chybí mříže pod lodžiemi
- očistit fasádu
Další
- sjednotit boky schodišť
- předat aktualizovanou revizní zprávu hromosvodu
- vyřešit poškrábaná skla.

19.08.2010 - instalace sítě pro kočky (kočka nesmí ven, u sítí proti holubům, nesmí holub naopak dovnitř :-)
Obrazek

17.8.2010 - kontrolní den, kontrola odstranění závad a nedodělků.
Výsledek kontroly (odstraněné závady) : 
Přízemí
- dodány a osazeny dveře do kočárkárny, vchod 1967, 1969
- doplněny prahy u dveří do kočárkárny, vchod 1167,1168 a 1169
- provedeno oplechování RYS, vchod 1167, 1168 a 1169
- doplněno oplechování dveří do kočárkárny, vchod 1167, 1168 a 1169
- opraven nátěr dvířek RYS, vchod 1167, 1168 a 1169

12.08.2010 - výměna domácích telefonů

10.08.2010 - kontrolní den, kontrola odstranění závad a nedodělků.
, pro prostor zádveří objednány světla s pohyb.čidlem.
Výsledek kontroly (odstraněné závady) :
Střecha
- opraven nátěr žebříku na střechu ve vchodech 1167,1168 a 1169
- zatmelena prahová okapnice ve vchodu 1167
- zatmelen spodní kout dveří na střechu ve vchodu 1169
- zatmeleny připojovací lišty u dveří na střechu ve vchodu 1169
- doplněny čepičky na lemování atiky
- zajištěny košíky nad vpustěmi proužkem folie
Přízemí
- doplněny chybějící čistící zóny ve vchodech 1167, 1168 a 1169
- vyčistěn obklad stěn ve vchodu 1167,1168 a 1169
- seřízeno dovírání (BRANO) dveří ve vchodech 1167,1168 a 1169
- upraveny vložky ve dveřích vchodů 1167, 1168 a 1169
- začištěny kabely od záložního zdroje systému otevírání dveří ve vchodech 1167 a 1168
- doplněn sokl ve vchodu 1167 a 1169
- dodán kryt pantů vchodových dveří ve vchodu 1167 (chybí)
- doplněny zarážky pro dveře ve vchodu 1167, 1168 a 1169
- prořízuty spáry mezi RYS a podestou ve vchodu 1167,1168 a 1169
- dotažen druhý stupeň schodiště (vchod 1167) a šestý stupeň schodiště (vchod 1168)
- doplněny okapničky na vchodové dveře ve vchodu 1167,1168 a 1169
- dodány stříšky vchodů 1167,1168 a 1169
- doplněna živice ve vchodu 1167 a 1169
- upevněna elektroinstalační lištu v prostoru u výtahu ve vchodu 1168
- opravena okopová lišta vchodových dveří ve vchodu 1168
- opraveno spárování obkladu ve vchodu 1168 a1169
- vyměněno prasklé sklo ve spodní části vchodových dveří ve vchodu 1169
fasáda :
- doplněny betonové obrubníky u schodišť ve vchodech 1167,1168 a 1169
- opraven chodníček u severní stěny domu

5.08.2010 - opraveno :-)
Obrazek

2.08.2010 - pokračuje přejímací řízení. Vady bránící převzetí byly odstraněny a v souladu se smlouvou tedy objednatel přejímá dílo s vadami a nedodělky uvedenými v soupisu z minulého týdne, seznam vad a nedodělků byl doplněn o :
 
- podle revizní zprávy hromosvodu je příliš vysoký zemní odpor u svodů č. 1 a 4
- vlhká zeď v suterénu č.p 1169 u severního štítu.
- v č.p. 1168 bude světlo v zádveří napojeno stejně jako v druhých vchodech
- všude bude odstraněna nyní již zbytečná instalační lišta v obložení stěny vchodu.
- některá světla v suterénech nesvítí.
- bylo nahlášeno zatékání stropem na chodbě v č.p. 1168 u bytu 16. 
- asfalt u vchodů je stále měkký a je třeba ho zhutnit.
- ze strojovny výtahu č.p. 1168 bude odstraněno původní rozbité okno.

28.07.2010 - z dálky okolí domu vypadá pěkně (stále ale chybí sjezdy pro kočárky, stříšky nad vchody, rošty na podestě  a občas někde nějaké dveře)

Obrazek

Obrazek

30.07.2010 - závady a nedodělky 

Obrazek

Obrazek

 

 

Obrazek

Obrazek


28.07.2010 - světlo ve vchodu 1169 a 1167 svítí, o provedení opravy vypovídají fotky :-(, aneb zlaté české ručičky :-(

Obrazek

Obrazek

27.07.2010 - zahájeno přejímací řízení, členové výboru SVJ s p. Urbanem sepsali a předložili zástupci zhotovitele stavby seznam závad a nedodělků (včetně vyhodnocení dotazníků od vlastníků). S ohledem na několik zásadních závad (nesvítí světlo ve dvou vchodech, chybí stříšky nad vchody, uvolněné schodové stupně apod.) a také s ohledem na skutečnost, že zástupce zhotovitele nedodal potřebnou dokumentaci ( např. revizní zpráva k novým hromosvodům, atest schodiště), bude přejímací řízení pokračovat po odstranění závad. 

25.07.2010 - přebývá nám jeden schod :-)

Obrazek

24.07.2010 - částečně dokončený vchod 1168

Obrazek

Obrazek

23.07.2010 - připraveno pro popínavé rostliny

Obrazek

20.07.2010 - kontrolní den, MAPRO tvrdí, že práce dokončí do pátku - přejímka byla dohodnuta na úterý 27.7.10 od 8:30. Stříšky nad vchody budou z drátoskla, které vyhovuje požárním předpisům. Čísla popisná a orientační namontuje MAPRO na pravou stranu vchodů po kontrole, že nejsou nepřiměřeně poškozena (např. při demontáži) - jinak objedná nová. Zájemci o připevnění stolků na stěnu lodžie se mohou dohodnout s p. Urbanem - technologický postup schválí stavbyvedoucí p. Doubek.

19.07.2010 - dokončena dlažba ve vchodech a na podestě,  faktické zprovoznění vchodů 1167 a 1169 bude asi ještě chvíli trvat :-(((.

Obrazek

16.07.2010 - zvonková tabla a schránky osazeny id.štítky

14.07.2010 - pokládka dlažby ve vchodech 1167 a 1169, vchod 1169 osazení prvního stupně schodů (prasklé sklo na spodní části dveří - vchod 1169)

Obrazek

13.07.2010 - kontrolní den, dokončení vchodů 1167 a 1169 - do konce tohoto týdne (chybějící dlaždice přislíbil výrobce dodat ve středu 14.07.2010), zasklení lodžií - zhotovitel ověří možné termíny, domácí telefony - budou měněny jen tam, kde bude zhotovitelem zjištěna vada (např. v rekonstruovaných bytech jsou původní telefony často nahrazeny vyhovujícími novými a není důvod je měnit), montáž mříží na lodžii Hanzlíkových - stavbyvedoucí p. Doubek schválil způsob uchycení mříže navržený p. Hanzlíkem, který si montáž zajistí sám.

Pan Hanzlík nabídl, že by ve spolupráci s p. Urbanem namontovali zpět i mříž na lodžii pí Zahradníkové, což by asi bylo nejrozumnější řešení - p. Doubek neměl k tomuto námitky (záruka na zateplení)
 

9.07.2010 - vchody 1167 a 1169 - chybí první schod, dlažba na podestu a trocha barvy na fasádu :-)

Obrazek

Obrazek

8.07.2010 - pokračují úpravy vnitřních prostor vchodů, kvůli zateplení stěny proti vstupním dveřím bylo nutné posunout rám vnitřních vstupních dveří.

Obrazek


Obrazek

7.07.2010 -  předání čipových klíčenek a klíčů od vchodů

7.07.2010 - kontrolní den, upřesněna opětovná instalace mříží, stěna sousedící s bytem č.1 bude zateplena , 12.07.2010 budou zprovozněny vchody do domů č.p. 1167 a 1169 a následně bude demontováno schodiště č.p. 1168, domácí telefony - u několika zkoušených DT je závada - trvale sepnutý kontakt otevírající vchodové dveře - nutná výměna 

1.07.2010 - zprovozněn čipový systém otevírání vchodových dveří, zapojeny zvonky (provizorní označení jmenovek)

29.06.2010 -  předání čipových klíčenek a klíčů od vchodů

29.06.2010 - kontrolní den, podesty schodiště (výšková úprava), okapové chodníky (kontrola spádování), el. instalace rekonstruovaných společných prostor (kancelář SVJ), zasklení lodžií.

28.06.2010 - předání čipových klíčenek a klíčů od vchodů

26.06.2010
elektro instalace v společných prostorech vedle vstupů do domu + venkovní osvětlení

25.06.2010 - nová schodiště - vchod 1167 a 1169
Obrazek

Obrazek

24.06.2010 - jižní strana domu - hotovo
Obrazek

23.06.2010 - instalace odvodňovacích žlabů
Obrazek

22.06.2010 - kontrolní den, okapové chodníky na západní straně domu (zaústění odvod.žlabu), zateplení stropů v zádveří vchodů (vícepráce), obložení stěn zádveří okladačkami (vícepráce), řešení ukotvení zábradlí schodiště, předání požadavku p. Kulkuse na prohlídku lodžie.

20.06.2010 - to jsou opravdu základy pro nové vstupní schody :-)

Obrazek

19.06.2010 - úprava otvoru pro nové vnitřní dveře

Obrazek

17.06.2010 - instalace nových vstupních portálů

Obrazek

16.06.2010 - kontrolní den, schválen posun termínu dokončení opravy objektu na 20.07.1959, ve dnech 16-17.06.2010 budou vyměněny vstupní portály ve všech vchodech a odstraněna schodiště ve vchodech 1167 a 1169. 
Zhotovitel  zrušil dohodnutou dodávku a montáž sítí proti holubům a pro kočky, neboť není schopen dodržet sjednanou cenu.
Rošty pro popínavé rostliny jsou namontované.

Obrazek

15.06.2010 - vchod 1169

Obrazek

14,06.2010 - západní strana našeho domu je již bez lešení

Obrazek

13.06.2010 - sundávání lešení na západní straně domu
(foto p. Kroupa)

Obrazek

Obrazek

11.06.2010 - lodžie už zase slouží :-)
(foto p. Kroupa)
Obrazek

10.06.2010 - pokračují práce na vchodech 1167 a 1168

Obrazek

07.06.2010 - montáž hromosvodu

Obrazek

03.06.2010 - žlábky

Obrazek

02.06.2010 - lodžie jsou těsně před dokončením (chybí plechy, sušáky FLEX, v jednání je uchycení stolečků)

ObrazekObrazek

01.06.2010 - kontrolní den, informace zhotovitele o reklamaci plechových výplní do zábradlí lodžií  u dodavatele (poškrábané při dopravě), v průběhu týdne bude probíhat instalace sušáků FLEX a dokončovací práce na lodžiích (tmelení, čištění), projednány možnosti postupu při demontáži stávajících schodišt - předpoklad 2-3 týdny (náhradní schodiště  - problém s odpovědností za možný úraz a cena, průchod sklepy - problém s bezpečností jako takovou - bezdomovci apod.).   

27.05.2010 - zahájeny stavební úpravy vchodu 1168

Obrazek

26.05.2010 - i když to není pod lešením dobře vidět, na všech lodžiích už jsou instalovány rámy zábradlí

Obrazek


a dole jsou již připravené skleněné výplně

Obrazek

25.05.2010 - kontrolní den, projednány připomínky vlastníků k opravě objektu z rubriky "Názory a komentáře", projednán posun termínu ukončení opravy na 12.07.2010 zdůvodněný přerušováním prací  pro nepříznivé počasí, zatékaní nedokončenou střechou dne 24.05.2010 do bytů 15 a 16, zhotovitel ověří stav i v ostatních vchodech, projednán postup rekonstrukce vchodů do domů (předpokládaný termín dodávky vstupních portálů je konec června)

21.05.2010 - na některých lodžiích je již instalováno zábradlí, zahájeny stavební úpravy vchodu 1167

 Obrazek

Obrazek

Obrazek


19.05.2010 - oprava zateplení na severní straně domu(chyběla hydroizolace)

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 

Obrazek

18.05.2010 - kontrolní den, upřesněno řešení vstupních schodišť včetně nájezdů pro kočárky, zhotovitel byl informován o chybném usazení některých parapetů na lodžiích (upozornění vlastníka bytu), dojednána úprava terénu pod lodžiemi a ověření přítomnosti hydroizolace na severní straně domu sondou (díra v zateplení)  

15.05.2010 - začíná se "vybarvovat" západní strana domu

Obrazek


Obrazek

13.05.2010 - dlažba na lodžii

Obrazek


Obrazek

11.05 2010 - kontrolní den, schválena cena za vstupní portály (lepší tech.vybavení oproti projektu), upřesnění provedeni schodišť, požadavek zhotovitele na vyklizení kočárkárny ve vchodu 1167 do 17.05.2010

10.05.2010 - rorýsi jsou zpět :-)

Obrazek

Obrazek
(dům Vondroušova 1212-1218)

7.05.2010 - izolace spodní části domu

Obrazek

Obrazek

6.05.2010 - na žádost MČ Praha 17 bude na stavbě klid (odhalení pomníku genpor.Peřiny před školou Š Socháňova) 

Obrazek

Obrazek

5.05.2010 - uhrazena faktura MAPRO č.0102003xx za část díla - rekonstrukce panelového domu

4.05.2010 - kontrolní den

3.05.2010 - pokračují práce na lodžiích (parapety), zaměřeny vstupní portály vchodů do domu

30.04.2010 - fasáda na východní straně domu je hotová
Obrazek

29..04.2010 - nejen rorýsi mají náš dům rádi :-), hnízdo kosa ve vchodě 1167
Obrazek

27.04.2010 - kontrolní den (domluvena definitivní podoba vstupních portálů včetně tech.vybavení - zvonky,schránky, čip)

26.04.2010 - dokončovací práce na východní fasádě domu, práce na omítkách lodžií

25.04.2010 - nedělní práce na fasádě domu (demontáž lešení na východní straně domu je plánována na 28.04.2010) 

23.04.2010 - krádež nářadí 

22.04.2010 - pokračují práce na zateplení střechy

21.04.2010 - jsme připraveni na přílet rorýse
Obrazek

Obrazek

20.04.2010 - kontrolní den (do stavebního deníku zapsán požadavek MČ Praha 17 na stavební klid 6.5.2010 - odhalení pomníku genpor.Peřiny před ZŠ Socháňova)

Obrazek

19.04.2010 - fasáda se "vybarvuje"
Obrazek

Obrazek

17.04.2010 - přestože je sobota, tak MAPRO sro. pracuje
Obrazek

16.04.2010 - pokračují práce na zateplení střechy
Obrazek
Obrazek
Obrazek

15.04.2010 - štítové stěny , připraveno pro fasádní barvu

Obrazek
Obrazek

14.04.2010 - zateplené a nastěrkované strojovny výtahů, 6. a 7. patro má na východní straně namontované parapety na oknech.

Obrazek
Obrazek

13.04.2010 - sítě proti hmyzu , dle informace technika fy Vorlíček Plast sro., musí zbýt na rámu okna po zateplení alespoň 15mm (pro instalaci sítě je potřeba 10mm). Pokud Vaše okno kde byla síť proti hmyzu vypáda tak jako na fotografii, informujte emailem některého člena výboru SVJ. 

Obrazek
ObrazekObrazek

12.04.2010 - díky vytrvalému dešti, pracem na zateplení strojoven výtahů a oplechování atik jsou drobné problémy se zatékáním. 

8.04.2010 - střecha - zateplení strojoven výtahů, zateplení atiky, strženo staré oplechování atiky a  příprava pro nové oplechování atiky

7.04.2010 - jižní stěna : armovací tkanina + penetrační nátěr
pokračují zateplování lodžií a práce na zateplení střechy

Obrazek

6.04.2010 - kontrolní den

05.04.2010 - Velikonoce :-) 

Obrazek

02.4.2010 - severní stěna : armovací tkanina + penetrační nátěr
uhrazena faktura MAPRO č.010200390 za část díla - rekonstrukce panelového domu

Obrazek

1.4.2010 - vytrvalí pomocníci

Obrazek

31.3.2010 - pokračuje zateplování lodžíí a atik, zahájeny práce na zateplení střechy

Obrazek

Obrazek

30.3.2010 - kontrolní den
K dnešnímu dni je hotovo (fa MAPRO předala ke schválení podklady pro fakturaci):

Lešení :

Zateplení tloušťka izolace 100mm :
- serverní stěna domu
- jižní stěna domu
- východní stěna domu
- západní stěna domu (mimo lodžíí a atik)

Zábradlí lodžií :
- odstranění a likvidace stávajícího kovového zábradlí

Okenní mříže - přízemí :
- odstranění a likvidace kovových okenních mříží (3ks)

Sanace podlah lodžií :
- tepelná izolace a spadová vrstva

Sklepní okna :
- odstranění stávajících oken a montáž nových s bezpečnostním sklem (21ks)

27.3.2010 - polystyren

Obrazek

Obrazek

26.3.2010 - většina lodžií už má hotový podklad pro novou podlahu

Obrazek

Obrazek

25.3.2010 - všude polystyrén :-)

Obrazek

23.3.2010 - kontrolní den

22.3.2010 - odstraněny plechové parapety, pokračují práce na zateplení lodžíí a betonování podlah lodžií 

20.3.2010 - pro někoho volná sobota, pro pracovníky fy MAPRO pracovní den.

Obrazek

19.3.2010 - zateplují se lodžie a podlaha lodžií je připravena k betonování nové podlahy

Obrazek

Obrazek

18.3.2010 - osazena nová okna v suterénu

Obrazek


17.3.2010 - všude samé lešení
 
Obrazek

Obrazek

16.3.2010 - kontrolní den, lešení utěšeně roste

Obrazek

Obrazek

15.3.2010 - teplota nad nulou, práce na opravě obvodového pláště budovy (stavba lešení) opět pokračuje.

10.3.2010 - je stále zima :-(

Obrazek

9.3.2010 - kontrolní den - zima :-(

8.3.2010 - Práce na opravě obvodového pláště jsou přerušeny v důsledku nízkých venkovních teplot :-(. Snad se počasí v dohledné době umoudří.

7.3.2010 - neděle :-)

6.3.2010 - lešeni je už přes celou západní stranu domu, zábradlí od lodžií už nejsou (ještě že nemáme kliky u balkonových dveří), a Ti co měli na podlaze lodžie dlažbu se už s ní museli rozloučit

Obrazek

Obrazek

 Obrazek

4.3.2010 - odstraněny kliky z balkonových dveří, aby zvědavý vlastník nevypadl :-), a nebrzdil tak práce na opravě lodžií, které budou za chvíli bez zábradlí

3.3.2010 - lešení stále roste (částečně štíty a celá západní stěna) 

2.3.2010 - lešení utěšeně roste

Obrazek

1.3.2010 - stavba zahájena ( dopoledne předání staveniště a odpoledne už se u domu objevilo lešení) 

Obrazek