Jdi na obsah Jdi na menu
 


Údržba a provoz domu

Příspěvky

Nefunkční výtah (1169) - zastavený v 7.patře

21. 2. 2014

Dne 21.02.2014 odpoledne nahlášena na dispečink závada na výtahu ve vchodu 1169 (výtah stojí v 7 patře), ve večerních hodinách závada odstraněna technikem fy Schindler CZ a.s.

 

Oprava zvonkového tabla a kontrola el.vedení (1167)

19. 2. 2014

Dne 19.02.2014 provedli technici fy Císař - TELDOM kontrolu a opravu zvonkového tabla ve vchodu 1167 (výměna komunikátoru a oprava rozvodu v domě).

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek" 

 

Havárie na vodovodním řádu(1167)

18. 2. 2014

Dne 18.2.2014 byla od ranních hodin přerušena dodávka vody do našeho domu, stejně tak byly odpojeny i domy v těsném sousedství. Dle dispečinku fy Pražské vodovody a kanalizace a.s. se jednalo o poruchu na vodovodním řádu mimo objekt našeho domu (v infosystému evidence poruch byla uvedena adresa Vondroušova 1167) a dodávka vody byla kolem 15h obnovena.

 

Potvrzení o splácení úvěru - ČMZRB a.s. (01/2014)

30. 1. 2014

Na podatelnu ČMZRB a.s. bylo předáno potvrzení o řádném splácení úvěru u ČSOB a.s.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

Oprava domovních zvonků a telefonu (1167)

29. 1. 2014

Na základě informace, že v některých bytech (1167) je nefunkční zvonek, nebo domácí telefon, nebo systém dálkového ovládání dveří, je plánována kontrola a následná oprava těchto systémů.
Před návštěvou servisních techniků je nutné připravit seznam bytů, ve kterých se závada projevuje, včetně popisu závady. Žádáme vlastníky dotčených bytů, aby požadované informace předali výboru SVJ (tabulka vyvěšená ve vchodě 1167, email: vybor@vondrousova1167-1169.cz, pošt.schránka výboru SVJ (1168).
Termín opravy bude v dostatečném předstihu uveřejněn na nástěnce a na webových stránkách společenství.

Výzva k součinnosti při odstranění závady na systému domácího telefonu

 

Odečet měřící techniky 9.01.2014 - vodoměry,poměr.měřiče tepla

30. 12. 2013

Dne 9.1.2014 v době od 16,00 - 20,00hod bude v našem domě provádět fa BT-VUSTE sro. odečty spotřeby tepla a vody.
 

 

Odečet plynu dne 3.1.2014

30. 12. 2013

Pracovníci společnosti PREměření a.s. provedou dne 3.1.2014 v době od 15-16hod odečet stavu na plynoměru.  Není-li možné umožnit přístup k plynoměru, zanechte prosím na viditelném místě lístek s těmito údaji : jméno plátce, výrobní číslo plynoměru a údaj o spotřebě plynu (celé číslo bez des.míst).

 

Soupis počtu osob pro vyúčtování služeb za rok 2013

28. 12. 2013

Výbor SVJ žádá vlastníky bytů, aby zaktualizovali údaje o počtu osob v bytě dle skutečnosti (1167, 1168, 1169).
Informaci o případné změně zašlete na aneso@aneso.cz, nebo na vybor@vondrousova1167-1169.-cz.
Žádost o aktualizaci je směřována hlavně na vlastníky bytů, které jsou pronajímány a kde počet skutečně bydlících osob neodpovídá nahlášenému počtu osob v bytě, na základě kterého jsou vlastníkům rozúčtovány některé služby spojené s užíváním bytu (odpad apod.).

 

Oprava dveřních portálů a seřízení zavíračů GEZE ve vchodech 1167-1169

11. 12. 2013

Ve dnech 28.11.2013 a 11.12.2013 provedli pracovníci fy Michal Dvořák - servis s.r.o. seřízení a opravu vstupních portálů ve všech třech vchodech. 
vchod 1167 - oprava zavěšení dveřního křídla, instalace mechanických zarážek obou dveří, výměna zavírače GEZE, seřízení zavírače GEZE 
vchod 1168 - instalace mechanických zarážek obou dveří, seřízení zavírače GEZE
vchod 1169 - instalace mechanických zarážek obou dveří, seřízení zavírače GEZE 

 

Revize plyn.vedeni dne 20.11.2013 - 02.12.2013

9. 12. 2013

Protokol o provedené revizi plynového zařízení 1167, 1168, 1169 (plné znění zpráv od firmy Vladislav Siřínek)

Závady :

1167/14
- označení HUP
- doporučena výměna připojovací hadice v bytě (hradí vlastník)

Byty č.2,9 a 10 nebyly vlastníky zpřístupněny v žádném ze tří termínů.

1168/16
- označení HUP
- obnovit nátěry plynovodů
- doporučena výměna připojovací hadice v bytě (hradí vlastník)
- netěsnost závitového spoje před plynoměrem (hradí vlastník)

1169/18
- označení HUP
- obnovit nátěry plynovodů
- doporučena výměna připojovací hadice v bytě (hradí vlastník)
- uzávěr před spotřebičem je v jádře, připojovací hadice je vedena stěnou (hradí vlastník)
- uzávěr před plynoměrem je nutné promazat

Specifikace míst, kde je nutno provést požadovanou úpravu je v revizních zprávách pro jednotlivé vchody, je třeba, aby vlastníci doložili , že úpravy na bytovém rozvodu byly odstraněny v termínu uvedeném v revizní zprávě. 
 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

následující »