Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze shromáždění SVJ

Příspěvky

17. shromáždění vlastníků konané dne 04.12.2020

11. 1. 2021

4.12.2020 učinil výbor SVJ návrh na přijetí dvou rozhodnutí vlastníků mimo zasedání shromáždění vlastníků (Zpráva o hospodaření společenství za rok 2018 a Účetní závěrka za rok 2018, Zpráva o hospodaření společenství za rok 2019 a Účetní závěrka za rok 2019).
V 15 denní lhůtě bylo doručeno 28 platných hlasovacích lístků.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

16. shromáždění vlastníků konané dne 15.11.2018

15. 11. 2018

Na šestnáctém shromáždění vlastníků byly projednány body dle programu ( Rozbor hospodaření společenství 2017, Účetní závěrka za rok 2017, informace o postupu prací na výstavbě plynové kotelny, nabídky na opravu zábradlí, podlah v suterénu a další).

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

15. shromáždění vlastníků konané dne 12.12.2017

26. 12. 2017

Na patnáctém shromáždění vlastníků byly projednány body dle programu ( Rozbor hospodaření společenství 2016, Účetní závěrka za rok 2016, Nabídky na výstavbu plynové kotelny, nabídky na úpravu vodoměrné soustavy a další).

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

14. shromáždění vlastníků konané dne 29.11.2016

29. 11. 2016

Na čtrnáctém shromáždění vlastníků byly projednány body dle programu ( Rozbor hospodaření společenství 2015, Účetní závěrka za rok 2015, Stanovy, Oprava zábradlí  a další).

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

13. shromáždění vlastníků konané dne 18.11.2015

18. 11. 2015

Na třináctém shromáždění vlastníků byly projednány body dle programu ( Rozbor hospodaření společenství, Účetní závěrka za rok 2014, Změna způsobu vytápění, Výměna vodoměrů  a další).

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

12. shromáždění vlastníků konané dne 5.03.2014

5. 3. 2014

Na dvanáctém shromáždění vlastníků byly projednány body dle programu ( Rozbor hospodaření společenství, Účetní závěrka za rok 2013, Rekonstrukce výtahů, Výměna vodoměrů  a další).

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

11. shromáždění vlastníků konané dne 18.06.2013

27. 6. 2013

Na jedenáctém shromáždění vlastníků byly projednány body dle programu ( Rozbor hospodaření společenství, Účetní závěrka za rok 2012, Rozpočet společenství na rok 2013  a další).

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

10. shromáždění vlastníků konané dne 12.02.2013

12. 2. 2013

Na desátém shromáždění vlastníků byly projednány body dle programu ( Zpráva o hospodaření společenství, Dotace z programu Zelená úsporám, Snížení příspěvku do „FO“, Rekonstrukce výtahů, Nedodržování domovního řádu – klid v domě a další).
Správce fa ANESO sro. upozornil na šíření štěnic po pražských sídlištích a dále upozornil, na základě svých zkušeností, na rizika využívání poddimenzovaných prodlužovacích šňůr.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

9. shromáždění vlastníků konané dne 18.06.2012

18. 6. 2012

Na devátém shromáždění vlastníků výbor SVJ informoval shromáždění o své činnosti ( Zpráva o hospodaření společenství, Účetní závěrka za rok 2011, program Zelená úsporám - stav žádosti, návrh rozpočtu společenství na rok 2012 atd.)
Správce fa ANESO sro. – Výroční zpráva o hospodaření společenství v roce 2011, Přehled nákladů a záloh za období 1.1.2011-31.12.2011 a Porovnání nákladů na služby v r. 2010 a 2011

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

8. shromáždění vlastníků konané dne 23.06.2011

23. 6. 2011

Na osmém shromáždění vlastníků výbor SVJ informoval shromáždění o své činnosti ( Zpráva o hospodaření společenství, Účetní závěrka za rok 2010, program Zelená úsporám - stav žádosti, převod předzahrádek do osobního vlastnictví,rozpočet společenství na rok 2011, vnitřní směrnice atd.)
Správce fa ANESO sro. – Výroční zpráva o hospodaření společenství v roce 2010 a Zpráva správce Aneso o jeho činnosti v období 11/2010 - 06/2011.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".