Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Výměna bytových vodoměrů (01/2024) - náhradní termín

8. 1. 2024

Na 14.02.2024 od 11-17,30hod je naplánováno dokončení výměny bytových vodoměrů ve vchodu 1169/18. Pracovníci fy MADDEO budou postupovat od vrchních pater směrem dolů. Žádáme vlastníky a nájemníky, aby umožnili pracovníkům fy MADDEO přístup k bytovým vodoměrům.

V případě potřeby bližší informace zodpoví paní Hrubešová , tel.: 734 448 819 v čase od 7,00 do 15.00hod.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

Suterén - nepořádek (01/2024)

18. 1. 2024

dscn0414.jpg

dscn0415.jpg

dscn0419.jpg

dscn0421.jpg

dscn0422.jpg

 

Úklid sněhu - vchody do domu (01/2024)

19. 1. 2024

Fa zajišťující úklid sněhu na schodech před vchody do domu byla požádána, aby používala pro posyp inertní materiál, posyp solí bude použit jen v opravdu vyjíměčných případech (dlouhodobý mrznoucí déšť).

dscn0423.jpg

dscn0424.jpg

 

Parkoviště Drahoňovského - změna provozovatele

20. 1. 2024

K 31.1. 2024 končí na parkovišti Drahoňovského, Galandova, Na Chobotě a Na Moklině, stávající nájemce a provozovatel firma KD Real s.r.o..
Od 1.2. 2024 přebírá parkoviště do správy Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

Počet osob v bytové jednotce pro vyúčtování služeb za rok 2023

21. 1. 2024

Na nástěnce v každém vchodu je vyvěšený seznam bytů s údajem o počtu nahlášených osob v jednotlivých měsících roku 2023 (údaj dle evidence správce ANESO sro.). 
Žádáme vlastníky, aby uvedený počet osob ve svém bytě zkontrolovali, případně opravili a správnost potvrdili svým podpisem (podepište i v případě, že údaj o počtu osob nebylo nutné upravovat). 

 

108. schůze výboru SVJ konaná dne 31.01.2024

31. 1. 2024

Info o stavu "FO"  - přehled  přeplatků a nedoplatků
Info o stavu dokončení výměny bytových vodoměrů
Info o nutnosti změny ve smlouvě zajišťující úklid domu (změna dodavatelle služby)
Info o nutnosti aktualizace seznamu počtu bydlících osob v našem domě

 

Závada na stoupačce TV - vchod 1167(02/2024)

5. 2. 2024

V neděli 04.02.2024 dopoledne došlo k průsaku vody v instalační šachtě bytů s lichými čísly ve vchodu 1167, Stoupačka TV je uzavřena a příjezd techniků je domluven na dnešních 15hod. 
Žádáme vlastníky, aby v instalační šachtě uzavřeli kohout teplé vody, protože při použití pákové baterie je studená voda přepouštěna do poškozeného vedení TV a voda dál stéká instalační šachtou do jednotlivých bytů.. 
 

dscn0501.jpg 

 

Závada na stoupačce TV - vchod 1167(02/2024) - 1.prohlídka

5. 2. 2024

Při dnešní prohlídce pracovníci V SERVIS - INSTALACE s.r.o., zjistili, že je prasklá stoupačka teplé vody ve čtvrtém patře ve špatně přístupném místě u podlahy, na zítra 06.02.2024 je domluvena na 8hod prohlídka bytu ve 3.patře, zda by nebylo možné protáhnout novou část trubky stropem a vyhnout se tak bouracím pracem v bytě ve 4.patře.  Stoupačka teplé vody i cirkulace jsou uzavřeny, studená voda je puštěna. 

 

Závada na stoupačce TV - vchod 1167(02/2024) - oprava stoupačky

6. 2. 2024

Dnes pracovníci V SERVIS - INSTALACE s.r.o. vyměnili část poškozené stoupačky, přístup ze spodního bytu nebyl možný, ale oprava v bytě ve 4. patře se naštěstí podařila bez velkých bouracích prací.
V 10hod byla dodávka teplé vody obnovena.
Na zítřek 07.02.2024 je domluvena prohlídka instalačních jader v bytech od 3. patra dolů, které byly vyplaveny. Elektrikář p. Erben dorazí v čase od 10,30-11,30h. Žádáme vlastníky a nájemníky v bytech, kterých se to týká, aby umožnili přístup do bytu. 

praskla-trubka-tv.jpg

 

Závada na stoupačce TV - vchod 1167(02/2024) - nahlášení pojistné události u Kooperativa pojišťovna, a.s.,

6. 2. 2024

Dne 6.2.2024 byla u Kooperativa pojišťovna a.s. nahlášena pojistrná událost : prasklá stoupačka TV.

 

Nefunkční domácí telefony (vchod 1168, byt č. 1,11 a 12) - oprava

7. 2. 2024

Dne 07.02.2024 provedl technik p. Hrouda kontrolu domovního systému 4+N ve vchodu 1168 a zkontroloval domácí telefony v bytech vlastníků, kteří nahlásili závadu. Závady v bytech (domovní zvonek 12V) a v rozvodné skříňce (napáječ 12V) byly odstraněny.

 

Výměna bytových vodoměrů (02/2024) - částečné dokončení

14. 2. 2024

Dne 14.02. 2024 dokončili pracovníci fy MADDEO výměnu bytových vodoměrů ve vchodu 1169 a ve vchodu 1168 v bytových jednotkách, které jejich vlastníci , nebo nájemníci , zpřístupnili.
Vodoměry nebyly vyměněny v : 

vchod 1167 : byt č.4, byt č. 8 a byt č. 10
vchod 1169 : byt č.12 a byt č. 15

 

 

 

Závada na stoupačce TV - vchod 1167(02/2024) - oprava elektro

15. 2. 2024

Ve dnech 7.02.2024 a 15.02.2024 technik p. Erben s kolegou zkontrolovali stav elektro instalace v instalačních jádrech a v bytech, které byly zaplaveny vodou z prasklé stoupačky TV ve 4. patře.
3. patro , byt č. 7 - vše OK
2. patro , byt č. 5 - výměny ACIDUR krabic a oprava kabeláže
1. patro , byt č. 3 - výměny ACIDUR krabic a oprava kabeláže
přízemí , byt č. 1 - oprava kabeláže

 

Závada na stoupačce SV - vchod 1169(02/2024)

15. 2. 2024

Na přípojném vedení k vodoměru na stoupačce SV ve 3. patře, byt č.7, se objevila drobná prasklina. Průsak vody malý, oprava objednána, stoupačka SV bude uzavřena v den opravy 27.02.2024.

dscn0511.jpg

 

Pravidelná servisní a revizní činnost v plynové kotelně (02/2024)

19. 2. 2024

Pracovníci fy TREND technologie, s.r.o. provedli pravidelnou servisní a revizní činnost v plynové kotelně Vondroušova 1167/14,
Praha 6 - Řepy, v rozsahu dle Smlouvy o Dílo, pro 4. rok provozu.

 

Závada na stoupačce TV - vchod 1167(02/2024) - náhrada škod

20. 2. 2024

Žádáme vlastníky a nájemníky bytů, jejichž vybavení bylo poškozeno protékající vodou z prasklé stoupačky TV, aby do schránky SVJ (do 04.03.2024) vložili fotografie rozsahu poškození bytového vybavení protékající vodou, fotografie stavu vybavení po uvedení do původního stavu a všechny daňové doklady za realizované opravy nebo za materiál (oprava svépomocí).
Na základě zaslaných dokumentů bude možné zajistit náhradu škod z pojištění našeho domu.   

 

Počet osob v bytové jednotce pro vyúčtování služeb za rok 2023 - odesláno

21. 2. 2024

Pojistná smlouva pro náš dům KOOPERATIVA (022024)

22. 2. 2024

Dne 22.02.2024 byla podepsána nová pojistná smlouva s Kooperativa pojišťovnou a.s.
(číslo pojistné smlouvy : 3952456378).

 

Závada na stoupačce TV - vchod 1167(02/2024) - zednické práce

23. 2. 2024

Dnes 23.02.2024 pracovníci K SERVIS - INSTALACE s.r.o. dokončili opravu prasklé stoupačky (zednické práce) v bytě č. 9 ve 4.patře, vchod 1167.

 

109. schůze výboru SVJ konaná dne 26.02.2024

26. 2. 2024

Info o stavu "FO"  - přehled  přeplatků a nedoplatků
Info o stavu dokončení výměny bytových vodoměrů
Info o havárii na stoupačce TV ve vchodu 1167 ze dne 5.2.2024 a dokončení oprav dne 23.02.2024
Info o podpisu nové pojistné smlouvy s KOOPERATIVA a.s.

 

Nalezené složky

 
Nebyly nalezeny žádné složky