Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí výboru

Příspěvky

24. schůze výboru SVJ konaná dne 07.04.2009

7. 4. 2009


Výměna oken - smlouva o dílo s firmou Vorlíček-Plast sro. upravena dle požadavků výboru a je připravena k podepsání.
Projekt zateplení domu - zpracovány připomínky k předanému projektu.
Posouzeny návrhy barevného řešení fasády domu, vybrána varianta V3 (je v sekci Celý příspěvek)
Posouzeny varianty zábradlí lodžií - vybrána varianta B - kombinace tahokovu a bezp.skla.
Shromáždění vlastníku - podklady od fy OPTIMIS o hospodaření za rok 2008 předány fy ANESO (kontrola), čeká se na zprávu. Předpokládaný termín konání shromáždění - konec dubna.

Zůčastnili se členové výboru Z.Kadlec, J.Vaic, S.Rahbani a V.Novotný (p. Bílková omluvena) a všichni členové kontrolní komise.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

23. schůze výboru SVJ konaná dne 31.3.2009

31. 3. 2009


Výměna oken - pokračují jednání ohledně podoby smlouvy s Vorliček Plast sro.
Projekt zateplení objektu - ing.Řehoř předal 2 paré projektu k posouzení + řešena otázka "Průkazu energetické náročnosti budovy"
Arch.Vinterová předložila návrhy architektonického řešení objektu (barvy,členění,zábradlí, lodžie, vchody apod.)

Zůčastnili se členové výboru Z.Kadlec, S.Rahbani a V.Novotný (J.Vaic omluven), člen kontrolní komise p. Jasný a arch. Vinterová

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

22. schůze výboru SVJ konaná dne 24.3.2009

24. 3. 2009


Výměna oken - projednána finální verze nabídky fy Vorlíček Plast sro.
S výměnou oken souhlasí více než potřebných 75% vlastníků (podpisová akce), za byty v majetku obce vyjádření nedorazilo (nutný souhlas zastupitelstva), ale s ohledem na počet  vlastníků, kteří s výměnou souhlasí není stanovisko MČ nutné.
Zateplení objektu - ing. Řehoř předal "Odhad nákladů sanace" - oceněný "výkaz-výměr".  
 

Zůčastnili se všichni členové výboru a člen kontrolní komise p. Jasný.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

21. schůze výboru SVJ konaná dne 14.3.2009

14. 3. 2009


Výměna oken - posouzení upravených nabídek, posouzení referencí, hlasování.
Souhlas vlastníků s výměnou oken bude získán podpisem na podpisovém archu (důvod - čas)
Zateplení objektu - informace o stanovisku odboru výstavby MČ P17 k dokumentům potřebným k  získání stavebního povolení (je nutný Průkaz energetické náročnosti budovy - stav po zateplení).
Příprava Shromáždění vlastníků - fy OPTIMIS stále nedodala potřebné dokumenty o činnosti správce objektu a hospodaření společenství za rok 2008 (termín 2.3.2009).

 Zůčastnili se všichni členové výboru a členové kontrolní komise p. Jasný a p. Odorčák.

 

20. schůze výboru SVJ konaná dne 12.3.2009

12. 3. 2009


Faktury 2008 - fy OPTIMIS sro.(p. Kohlmanová) byl odeslán email se stanoviskem výboru SVJ, jak mají být zaúčtovány náklady na výměnu vodoměrů a rozúčtování tepla.
Výměna oken - pokračuje jednání s fy Vorklíček Palst sro. a FreezArt sro. (upřesnění nabídek), členové výboru a kontrolní komise SVJ ověřují reference uvedené v nabídkách obou firem.
Zateplení objektu - podepsána smlouva o dílo (fa MTC sro. ing.Řehoř).

Zůčastnili se členové výboru (p.Bílková a JUDr.Vaic omluveni) , členové kontrolní komise p. Jasný a p. Odorčák a zástupce firmy FreezArt sro. p. Mihalo.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

19. schůze výboru SVJ konaná dne 5.3.2009

5. 3. 2009

 
Faktury za rok 2008 - jednáno s fy OPTIMIS, podklady nejsou úplné
Výměna oken - pokračuje vyhodnocování nabídek, dodavatelské firmy vyzvány k upřesnění podkladů.
Zateplení objektu - projektová dokumentace a práce na získání stavebního povolení, smlouva s firmou MCT sro., ing. Řehoř je připravena k podepsání.  

Zůčastnili se členové výboru (p.Bílková omluvena) , členové kontrolní komise p. Jasný a p. Odorčák a zástupce firmy Vorlíček Plast sro. p. Hlaváč.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

18. schůze výboru SVJ konaná dne 26.2.2009

26. 2. 2009


Havarijní služba - od 1.06.2009 bude havarijní službu zajišťovat firma BYTOSERVis sro.
Výměna oken - nabídku zaslalo 6 firem (Vorlíček Plast, FreezArtPlus, RI Okna, H-Therm, Otherm Košíře, Sulko).

Zůčastnili se členové výboru (ing.Rahbani omluven), a předseda kontrolní komise p. Jasný.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

17. schůze výboru SVJ konaná dne 17.2.2009

17. 2. 2009


Havarijní služba - posouzeny nabídky firem SOUKUP a BYTOSERVIS.
Výměna oken - dne 16.02.09 rozeslána 7 vybraným firmám "Výzva k podání nabídky na výměnu oken", termín předání nabídky je 25.02.09.
Projekt zateplení objektu - na základě posouzení nabídek byl vybrán ing. Řehoř, termín na odevzdání zpracované projektové dokumentace je 30.03.09. 

 

Zůčastnili se všichni členové výboru, a předseda kontrolní komise p. Jasný.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

16. schůze výboru SVJ konaná dne 10.2.2009

10. 2. 2009


Havarijní služba - vyžádány návrhy smluv (fa SOUKUP a fa BYTOSERVIS) k posouzení.
Oprava dveří - vchod 1169 - domluveno se zámečníkem fy ANESO (náklady do 3500,-)
Pojištění domu - vlastnící, kteří potřebují doklad o vinkulaci umožňující zrušení jejich individuálních pojistek se mohou obracet na ředitele agentury pojišťovny Mgr. Pavla Šikoru tel.: 603 820 369. 
Zamykání vchodových dvěří - vyžádáno stanovisko likvidátorů
Výměna oken - finalizováno znění "Výzvy k podání nabídky na výměnu oken", požadovaný termínem dokončení nejpožději červenec 2009. Osloveno bude 7 firem.
Zateplení - jednání s projekční kanceláří( Ing.Řehoř,ing. Moravec, ing.Procházka)  , požadavek - rekonstrukce proj.dokumentace z roku 2000. 

 

Zůčastnili se všichni členové výboru, a všichni členové  kontrolní komise.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

15. schůze výboru SVJ konaná dne 27.1.2009

27. 1. 2009


ANESO sro. sdělilo obvyklé hodinové sazby a náhrady cestovních výdajů pracovníků zajišťujících běžné opravy (více v zápise, případně v části "Správa domu" na webu.
Pojišťovna ČSOB poslala návrh pojistné smlouvy k posouzení.
Domovní řád - projednána finální verze, během několika dní bude uveřejněna na webu a případné připomínky vlastníků budou zohledněny.
Výměna oken a zateplení objektu - obě akce budou připravovány společně, jako první krok je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci.
Paušální náhrady pro členy výboru (telefony, MHD). 
 
Zůčastnili se členové výboru (pí.Bílková omluvena) , a všichni členové  kontrolní komise.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »