Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí výboru

Příspěvky

38. schůze výboru SVJ konaná dne 7.6.2010

7. 6. 2010

Oprava obvodového pláště našeho domu - v tomto týdnu má být dokončena západní strana a pak bude sundáno lešení. Před sundáním lešení bude provedena závěrečná kontrola (vlastníci byli vyzvání ke spolupráci - lístek se soupisem případných závad nalepit do 8.6.2010 na okno lodžie).
Rekonstrukce vchodů - zhotovil vyhověl požadavku na zkrácení termínu výměny schodišt  -  bude upřesněno na KD dne 8.06.2010, v době průchodu sklepem bude osvětlení sklepa trvale zapnuté a vchodové dveře č. 1168 budou vybaveny vložkou odemykatelnou i klíči z vchodu 1167. Poštovní schránky z č.1167 budou přeneseny do vchodu č. 1168.
Zvonková tabla a schránky - výbor SVJ zajistí jednotný tisk jmenovek.

Zúčastnili se všichni členové výboru a členové kontrolní komise p.Odorčák a p. Hejnic

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

37. schůze výboru SVJ konaná dne 20.5.2010

20. 5. 2010


Dotace "Zelená úsporám" a "Nový panel" - zatím nejsou k dispozici žádné informace týkající se našich žádostí o tyto dotace.
Řešení vstupních vchodů - schváleno, v základní ceně 3ks klíčů, 3ks čipů na byt
Hydroizolace severní štít - po upozornění opraveno zhotovitelem stavby
Zasklení lodžií + sítě (holubí+kočičí) - uzavřeny objednávky vlastníků
Faktura MAPRO sro.(3.) - odsouhlasena, splatnost 26.5.2010
Reklamace oken - reklamace firmou Vorlíček-PLAST sro., zamítnuta, výbor SVJ prověří další právní postup.
Pohledávka fa OPTIMIS sro. - bude zaslána předžalobní upomínka
Výsledky hospodaření SVJ v roce 2009 - dokumenty předány Kontrolní komisi k prostudování.

Zúčastnili se všichni členové výboru  a  člen kontrolní komise p.Odorčák
(Hosté s dotazy - pí. Hanzlíková, pí. Osičková, pí. Veselková a pí. Zahradníková).

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

36. schůze výboru SVJ konaná dne 22.3.2010

22. 3. 2010


Získání dotací „Zelená úsporám“ a „Nový panel“ - 26.2.2010 předány žádosti o dotace na příslušná pracoviště.
Dotace na zateplení od MČ Praha 17 - 24.2.2010 připsána na účet společenství
Technický dozor investora - uzavřena smlouva o výkonu funkce TDI.
Oprava obvodového pláště - práce zahájeny v souladu se smlouvou dne 1.3.2010.
Větrací otvory (rorýs) 
 - žádost o povolení dočasného zakrytí větracích otvorů - řízení zastaveno
 - 19.3.2010 prohlídka větracích otvorů z lešení (ornitolog z České společnosti ornitologické, zástupce stavebniho odboru MČ Praha 17, zástupce zhotovitele, TDI).
Zábradlí lodžií - barva RAL 7001 (SilberGrau).

Zúčastnili se členové výboru p. Kadlec, p. Novotný, p. Rahbani, pí. Bílková a  člen kontrolní komise p.Kroupa.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

35. schůze výboru SVJ konaná dne 23.2.2010

23. 2. 2010


Úvěr (zateplení) - 15.2.2010 uzavřena smlouva s ČSOB o poskytnutí úvěru na zateplení.
Úvěr (okna) - zplacen.
Dotace "Zelená úsporám" - předány všechny požadované podklady, žádost bude podána nejpozději do konce příštího týdne (podání zajišťuje zhotovitel opravy objektu).
Dotace na zateplení z prostředků MČ Praha 17 - 19.2.2010 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.
Pojistná smlouva s ČSOB Pojišťovnou - vzhledem k bezeškodnímu průběhu pojištění, byla uzavřena nová pojistná smlouva (sleva 5%).
Oprava objektu - plánované zahájení prací 3.3.2010
Revize plynu (odstranění závad) - výbor SVJ ani správce ANESO nemají zprávu o odstranění závad.
Konference MČ Praha 17 o alternativních možnostech vytápění (4.3.2010)  - informace

Zúčastnili se všichni členové výboru a  členové kontrolní komise p.Kroupa a p. Hejnic.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

34. schůze výboru SVJ konaná dne 4.1.2010

4. 1. 2010


Úvěr - pokračují jednání s ČSOB a Poštovní spořitelnou
Dotace "Zelená úsporám" - fa Stopterm předala informace ohledně čerpání dotace na již zahájené opravy domu.
Pražská teplárenska a.s. - souhlasí s podílem na nákladech oprav domu (okna).
Vorlíček Plast sro. - připraven seznam vlastníků požadující opravu či seřízení instalovaných oken v rámci záruky a pravidelného servisu (7 let,leden)
Počet osob v bytech - zkontrolováno, upřesněný seznam předán správci ANESO sro.
Závady zjištěné při revizi plynu - termín 31.12.2009 (kontrola provedení oprav)
Shromáždění vlastníků - svoláno na 20.1.2010 v 18hod (úvěrová smlouva,platby za opravu předem)

Zúčastnili se všichni členové výboru a  člen kontrolní komise p.Odorčák.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

33. schůze výboru SVJ konaná dne 19.11.2009

9. 12. 2009


Úvěr - pokračují jednání s pracovníky ČSOB, posouzena byla i nabídka Poštovní spořitelny. 
Dotace na zateplení od MČ Praha 17 - 2.12.2009 předány potřebné podklady na podatelnu.
Dotace "Zelená úsporám" - fa Stopterm předala zpracované podklady.
Zaplacení nákladů opravy předem - zavázalo se 8 vlastníků (děkujeme).
Fa Neuron - požadavek na povolení instalace datového rozvodu.
Kontrola počtu osob - s ohledem na rozúčtování některých plateb dle počtu osob, je potřeba aktualizovat stávající seznam.
Oprava rozvodů vody v bytech (flexihadice) - objednávejte na tel: 604 353 637, cena cca 4500,-
Závady na rozvodu plynu - povinnost odstranit závady do 31.12.2009.
Shromáždění vlastníků - plánováno na polovinu ledna 2010.

Zůčastnili se členové výboru (p. Rahbani omluven) a  člen kontrolní komise p.Odorčák.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

32. schůze výboru SVJ konaná dne 19.11.2009

19. 11. 2009


Úvěr na opravu objektu - pokračují jednání s ČSOB (souběh splácení stávajícího úvěru na výměnu oken, podmínky pro získání dotace), 24.11 se členové výboru zůčastní semináře ČSOB o poskytování dotací.
Dotace - fa STOPTERM dopracovává odborný posudek podle požadavků Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí.
Odstranění klepadel na koberce a konstrukcí na sušení prádla - plocha u severního štítu domu - informace od MČ P17.
Informace správce ANESO o "neplatičích" - k 30.září 2009 nebyly zaplaceny "nájmy" v celkové částce 24 525Kč.

Zůčastnili se členové výboru (p. Novotný častečně,p. Bílková omluvena).

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

31. schůze výboru SVJ konaná dne 31.08.2009

31. 8. 2009


Oprava obvodového pláště - na základě předložených nabídek a jednání byla vybrána fy MAPRO s.r.o.. Realizace byla přesunuta na jaro roku 2010, vlastníci o tomto byly informováni sdělením ze 13.8.2009, které bylo vhozeno do  všech poštovních schránek ve vchodech domu. Cena opravy obv.pláště bude i při zahájení na jaře 2010 ze strany dodavatele dodržena. 
Úvěr na opravu objektu - projednán další postup s ohledem na získání dotace z programu "Zelená úsporám". Fa STOPTERM dopracuje odborný posudek dle požadavku Státního fondu životního prostředí (podklad pro žádost o dotaci).
Informace správce ANESO o "neplatičích" - v minulém období nebyly třem vlastníky zaplaceny "nájmy" v celkové částce 17 000Kč.

Zůčastnili se členové výboru (p. Bílková nepřítomna) a předseda kontrolní komise p. Kroupa.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

30. schůze výboru SVJ konaná dne 04.08.2009

4. 8. 2009


Výměna oken - k 31.7.2009 práce ukončeny a zaplaceny.
Oprava obvodového pláště - posouzeny nabídky, vybrány firmy Moravec a spol. sro., TRIGEMA a.s. a MAPRO sro., po upřesnění nabídek (TRIGEMA nenabídla opětovné zasklení lodžií), dále bude jednáno s firmou Moravec a spol. sro. a MAPRO sro.
Stavební povolení - odbor výstavby na základě předloženého souhlasu pí. Janouškové vydal stavební povolení, které by mělo nabýt právní moci v polovině srpna (termín st.prací je stanoven na období 09/2009-12/210). Bohužel těmito termíny je potvrzen cca 2měsíční skluz.  
Úvěr ČSOB - pokračují jednání, bylo potvrzeno, že je možné  využít možnosti úhrady alikvotní částky na opravu jednotlivými vlastníky předem (sniží se výše úvěru, úroky a ostatní poplatky)

Zůčastnili se všichni členové výboru a  člen kontrolní komise p. Hejnic.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

29. schůze výboru SVJ konaná dne 22.06.2009

22. 6. 2009

 
- Správa domu - spráce domu ANESO sro. v souladu s rozhodnutím výboru SVJ zvýšil zálohy na teplo a TUV o 25%.
- Výměna oken - na mimořádném shromáždění dne 13.7.2009 bude projednáno doporučení výboru SVJ zachovat všechna sklepní okna.
- Oprava obvodového pláště - výzva k podání rozeslána 9 firmám, 8 firem nabídky zaslalo. Nabídky splňují zákl.požadavky a po prorovnání nabídek budou vybrány 3-4 firmy k podrobnějšímu projednání.
- Přerušené st.řízení - na schůzi výboru SVJ se dostavil zástupce "nesouhlasícího" vlastníka s plnou mocí, z dalšího jednání vyplynulo, že souhlas se zateplením objektu je podmíněn úhradou nákladů na opětovnou montáž zasklení na náklady společenství vlastníků (stanovisko musí dát shromáždění vlastníků svým hlasováním)

Zůčastnili se členové výboru (p. Bílková nepřítomna) a  členové  kontrolní komise p. Kroupa a p. Odorčák.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »