Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí výboru

Příspěvky

21. schůze výboru SVJ konaná dne 14.3.2009

14. 3. 2009


Výměna oken - posouzení upravených nabídek, posouzení referencí, hlasování.
Souhlas vlastníků s výměnou oken bude získán podpisem na podpisovém archu (důvod - čas)
Zateplení objektu - informace o stanovisku odboru výstavby MČ P17 k dokumentům potřebným k  získání stavebního povolení (je nutný Průkaz energetické náročnosti budovy - stav po zateplení).
Příprava Shromáždění vlastníků - fy OPTIMIS stále nedodala potřebné dokumenty o činnosti správce objektu a hospodaření společenství za rok 2008 (termín 2.3.2009).

 Zůčastnili se všichni členové výboru a členové kontrolní komise p. Jasný a p. Odorčák.

 

20. schůze výboru SVJ konaná dne 12.3.2009

12. 3. 2009


Faktury 2008 - fy OPTIMIS sro.(p. Kohlmanová) byl odeslán email se stanoviskem výboru SVJ, jak mají být zaúčtovány náklady na výměnu vodoměrů a rozúčtování tepla.
Výměna oken - pokračuje jednání s fy Vorklíček Palst sro. a FreezArt sro. (upřesnění nabídek), členové výboru a kontrolní komise SVJ ověřují reference uvedené v nabídkách obou firem.
Zateplení objektu - podepsána smlouva o dílo (fa MTC sro. ing.Řehoř).

Zůčastnili se členové výboru (p.Bílková a JUDr.Vaic omluveni) , členové kontrolní komise p. Jasný a p. Odorčák a zástupce firmy FreezArt sro. p. Mihalo.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

19. schůze výboru SVJ konaná dne 5.3.2009

5. 3. 2009

 
Faktury za rok 2008 - jednáno s fy OPTIMIS, podklady nejsou úplné
Výměna oken - pokračuje vyhodnocování nabídek, dodavatelské firmy vyzvány k upřesnění podkladů.
Zateplení objektu - projektová dokumentace a práce na získání stavebního povolení, smlouva s firmou MCT sro., ing. Řehoř je připravena k podepsání.  

Zůčastnili se členové výboru (p.Bílková omluvena) , členové kontrolní komise p. Jasný a p. Odorčák a zástupce firmy Vorlíček Plast sro. p. Hlaváč.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

18. schůze výboru SVJ konaná dne 26.2.2009

26. 2. 2009


Havarijní služba - od 1.06.2009 bude havarijní službu zajišťovat firma BYTOSERVis sro.
Výměna oken - nabídku zaslalo 6 firem (Vorlíček Plast, FreezArtPlus, RI Okna, H-Therm, Otherm Košíře, Sulko).

Zůčastnili se členové výboru (ing.Rahbani omluven), a předseda kontrolní komise p. Jasný.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

17. schůze výboru SVJ konaná dne 17.2.2009

17. 2. 2009


Havarijní služba - posouzeny nabídky firem SOUKUP a BYTOSERVIS.
Výměna oken - dne 16.02.09 rozeslána 7 vybraným firmám "Výzva k podání nabídky na výměnu oken", termín předání nabídky je 25.02.09.
Projekt zateplení objektu - na základě posouzení nabídek byl vybrán ing. Řehoř, termín na odevzdání zpracované projektové dokumentace je 30.03.09. 

 

Zůčastnili se všichni členové výboru, a předseda kontrolní komise p. Jasný.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

16. schůze výboru SVJ konaná dne 10.2.2009

10. 2. 2009


Havarijní služba - vyžádány návrhy smluv (fa SOUKUP a fa BYTOSERVIS) k posouzení.
Oprava dveří - vchod 1169 - domluveno se zámečníkem fy ANESO (náklady do 3500,-)
Pojištění domu - vlastnící, kteří potřebují doklad o vinkulaci umožňující zrušení jejich individuálních pojistek se mohou obracet na ředitele agentury pojišťovny Mgr. Pavla Šikoru tel.: 603 820 369. 
Zamykání vchodových dvěří - vyžádáno stanovisko likvidátorů
Výměna oken - finalizováno znění "Výzvy k podání nabídky na výměnu oken", požadovaný termínem dokončení nejpožději červenec 2009. Osloveno bude 7 firem.
Zateplení - jednání s projekční kanceláří( Ing.Řehoř,ing. Moravec, ing.Procházka)  , požadavek - rekonstrukce proj.dokumentace z roku 2000. 

 

Zůčastnili se všichni členové výboru, a všichni členové  kontrolní komise.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

15. schůze výboru SVJ konaná dne 27.1.2009

27. 1. 2009


ANESO sro. sdělilo obvyklé hodinové sazby a náhrady cestovních výdajů pracovníků zajišťujících běžné opravy (více v zápise, případně v části "Správa domu" na webu.
Pojišťovna ČSOB poslala návrh pojistné smlouvy k posouzení.
Domovní řád - projednána finální verze, během několika dní bude uveřejněna na webu a případné připomínky vlastníků budou zohledněny.
Výměna oken a zateplení objektu - obě akce budou připravovány společně, jako první krok je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci.
Paušální náhrady pro členy výboru (telefony, MHD). 
 
Zůčastnili se členové výboru (pí.Bílková omluvena) , a všichni členové  kontrolní komise.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

14. schůze výboru SVJ konaná dne 20.1.2009

20. 1. 2009


Pokračuje uzavírání smluv jménem společenství (výtahy, voda, elektro, teplo apod.).
Fa ANESO předala návrh infoletáku, kde jsou uvedena telefonní čísla pro kontakt se správcem, po úpravě bude vyvěšeno na www, nástěnkách a fa ANESO rozdá info i do poštovních schránek .
19.01.09 byla provedena fyzická kontrola objektu (fa ANESO a ing.Rahbani), sepsán soupis závad, fa ANESO předá k dalšímu projednání s návrhem postupu při odstranění závad.
ČSOB pojišťovna - 21.1.09 další schůzka se zástupcem pojišťovny.
Výměna oken - ing. Rahbani zpracoval a předal "Výzvu k podání nabídky". 

Zůčastnili se členové výboru (JUDr.Vaic omluven) , a člen kontrolní komise p. Kroupa.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

13. schůze výboru SVJ konaná dne 13.1.2009

13. 1. 2009


Dokončeno převzetí objektu od firmy OPTIMIS s.r.o. ( OPTIMIS zastoupený prokuristkou p. Holečkovou slíbil do 3 měsíců dodat chybějící dokumentaci stavební části domu ), nový správce se nyní přednostně  věnuje uzavírání smluv s dodavateli energií a služeb.
Pojištění objektu - nejvýhodnější nabídku předložila ČSOB pojišťovna, proběhne jednání o finální podobě pojistné smlouvy.
Domovní řád - připravena konečná podoba, která bude uveřejněna na www, po zohlednění případných připomínek, bude Domovní řád předložen na dalším shromáždění (předběžně je uvažováno o termínu na konci března) ke schválení.

Zůčastnili se všichni členové výboru , a členové kontrolní komise (p. Jasný, p. Odorčák).

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

12. schůze výboru SVJ konaná dne 6.1.2009

6. 1. 2009


Správa objektu - fa ANESO upozorněna 29.12. 2008 na chybu v evidenčních listech, oprava včetně změny SIPO se projeví v únorové platbě.
Úklid v domě - od 1.03.2009 bude uzavřena smlouva na úklid domu s p. Urbanem (fa OPTIMIS přes uzavřenou dohodu neukončila smlouvu s firmou pa-Wap ke konci roku 2008 a proto byla smlouva vypovězena dne 29.12.2008 výborem SVJ.)
STA - v pondělí 5.01.2009 byla na základě požadavku SVJ odpojena STA
Pojištění - probíhá upřesnění nabídek a jednaní o pojistných podmínkách (ČSOB, Wüstenrot )
Výměna oken - připravováno technické zadání, záměrem výboru je realizace výmeny oken v tomto roce.
Daň z nemovitosti placená v roce 2009 vlastníky - v toto týdnu budou doručeny formuláře do schránek vlastníků

Zůčastnili se členové výboru (JUDr.Vaic omluven), a všichni členové kontrolní komise.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »