Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí výboru

Příspěvky

18. schůze výboru SVJ konaná dne 26.2.2009

26. 2. 2009


Havarijní služba - od 1.06.2009 bude havarijní službu zajišťovat firma BYTOSERVis sro.
Výměna oken - nabídku zaslalo 6 firem (Vorlíček Plast, FreezArtPlus, RI Okna, H-Therm, Otherm Košíře, Sulko).

Zůčastnili se členové výboru (ing.Rahbani omluven), a předseda kontrolní komise p. Jasný.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

17. schůze výboru SVJ konaná dne 17.2.2009

17. 2. 2009


Havarijní služba - posouzeny nabídky firem SOUKUP a BYTOSERVIS.
Výměna oken - dne 16.02.09 rozeslána 7 vybraným firmám "Výzva k podání nabídky na výměnu oken", termín předání nabídky je 25.02.09.
Projekt zateplení objektu - na základě posouzení nabídek byl vybrán ing. Řehoř, termín na odevzdání zpracované projektové dokumentace je 30.03.09. 

 

Zůčastnili se všichni členové výboru, a předseda kontrolní komise p. Jasný.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

16. schůze výboru SVJ konaná dne 10.2.2009

10. 2. 2009


Havarijní služba - vyžádány návrhy smluv (fa SOUKUP a fa BYTOSERVIS) k posouzení.
Oprava dveří - vchod 1169 - domluveno se zámečníkem fy ANESO (náklady do 3500,-)
Pojištění domu - vlastnící, kteří potřebují doklad o vinkulaci umožňující zrušení jejich individuálních pojistek se mohou obracet na ředitele agentury pojišťovny Mgr. Pavla Šikoru tel.: 603 820 369. 
Zamykání vchodových dvěří - vyžádáno stanovisko likvidátorů
Výměna oken - finalizováno znění "Výzvy k podání nabídky na výměnu oken", požadovaný termínem dokončení nejpožději červenec 2009. Osloveno bude 7 firem.
Zateplení - jednání s projekční kanceláří( Ing.Řehoř,ing. Moravec, ing.Procházka)  , požadavek - rekonstrukce proj.dokumentace z roku 2000. 

 

Zůčastnili se všichni členové výboru, a všichni členové  kontrolní komise.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

15. schůze výboru SVJ konaná dne 27.1.2009

27. 1. 2009


ANESO sro. sdělilo obvyklé hodinové sazby a náhrady cestovních výdajů pracovníků zajišťujících běžné opravy (více v zápise, případně v části "Správa domu" na webu.
Pojišťovna ČSOB poslala návrh pojistné smlouvy k posouzení.
Domovní řád - projednána finální verze, během několika dní bude uveřejněna na webu a případné připomínky vlastníků budou zohledněny.
Výměna oken a zateplení objektu - obě akce budou připravovány společně, jako první krok je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci.
Paušální náhrady pro členy výboru (telefony, MHD). 
 
Zůčastnili se členové výboru (pí.Bílková omluvena) , a všichni členové  kontrolní komise.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

14. schůze výboru SVJ konaná dne 20.1.2009

20. 1. 2009


Pokračuje uzavírání smluv jménem společenství (výtahy, voda, elektro, teplo apod.).
Fa ANESO předala návrh infoletáku, kde jsou uvedena telefonní čísla pro kontakt se správcem, po úpravě bude vyvěšeno na www, nástěnkách a fa ANESO rozdá info i do poštovních schránek .
19.01.09 byla provedena fyzická kontrola objektu (fa ANESO a ing.Rahbani), sepsán soupis závad, fa ANESO předá k dalšímu projednání s návrhem postupu při odstranění závad.
ČSOB pojišťovna - 21.1.09 další schůzka se zástupcem pojišťovny.
Výměna oken - ing. Rahbani zpracoval a předal "Výzvu k podání nabídky". 

Zůčastnili se členové výboru (JUDr.Vaic omluven) , a člen kontrolní komise p. Kroupa.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

13. schůze výboru SVJ konaná dne 13.1.2009

13. 1. 2009


Dokončeno převzetí objektu od firmy OPTIMIS s.r.o. ( OPTIMIS zastoupený prokuristkou p. Holečkovou slíbil do 3 měsíců dodat chybějící dokumentaci stavební části domu ), nový správce se nyní přednostně  věnuje uzavírání smluv s dodavateli energií a služeb.
Pojištění objektu - nejvýhodnější nabídku předložila ČSOB pojišťovna, proběhne jednání o finální podobě pojistné smlouvy.
Domovní řád - připravena konečná podoba, která bude uveřejněna na www, po zohlednění případných připomínek, bude Domovní řád předložen na dalším shromáždění (předběžně je uvažováno o termínu na konci března) ke schválení.

Zůčastnili se všichni členové výboru , a členové kontrolní komise (p. Jasný, p. Odorčák).

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

12. schůze výboru SVJ konaná dne 6.1.2009

6. 1. 2009


Správa objektu - fa ANESO upozorněna 29.12. 2008 na chybu v evidenčních listech, oprava včetně změny SIPO se projeví v únorové platbě.
Úklid v domě - od 1.03.2009 bude uzavřena smlouva na úklid domu s p. Urbanem (fa OPTIMIS přes uzavřenou dohodu neukončila smlouvu s firmou pa-Wap ke konci roku 2008 a proto byla smlouva vypovězena dne 29.12.2008 výborem SVJ.)
STA - v pondělí 5.01.2009 byla na základě požadavku SVJ odpojena STA
Pojištění - probíhá upřesnění nabídek a jednaní o pojistných podmínkách (ČSOB, Wüstenrot )
Výměna oken - připravováno technické zadání, záměrem výboru je realizace výmeny oken v tomto roce.
Daň z nemovitosti placená v roce 2009 vlastníky - v toto týdnu budou doručeny formuláře do schránek vlastníků

Zůčastnili se členové výboru (JUDr.Vaic omluven), a všichni členové kontrolní komise.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

 

11. schůze výboru SVJ konaná dne 18.12.2008

18. 12. 2008


Dne 10.12.2008 byla předsedou a místopředsedou výboru podepsána smlouva o správě objektu a smlouva o vedení účetnictví s firmou ANESO sro. 
Od 1.01.2009 zajišťuje úklid domu na základě smlouvy p. Urban. 
Posouzení nabídek na pojištění objektu, dále se bude jednat s pojišťovnou Wüstenrot a ČSOB pojišťovnou. 
Fa OPTIMIS bude vyzvána aby předala účetnictví SVJ.
Daň z nemovitosti - nutno podat do konce ledna 2009 (příslušné formuláře budou uveřejněny na www a také budou doručeny do schránek vlastníků).

Zůčastnili se členové výboru (ing. Rahbani a ing. Novotný omluveni, p. Bílková nepřítomna)
a všichni členové kontrolní komise.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

10. schůze výboru SVJ konaná dne 25.11.2008

25. 11. 2008


Upraveny návrhy Mandátní smlouvy a Smlouvy o vedení účetnictví dle připomínek členů výboru a kontrolní komise. K 31.12.2008 vypovězena současná smlouva na úklid domu uzavřená prostřednictvím fy OPTIMIS sro.. STA - posouzeno vyjádření fy UPC.  Příprava shromáždění vlastníků.

 Zúčastnili se všichni členové výboru i kontrolní komise.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

 

9. schůze výboru SVJ konaná dne 11.11.2008

11. 11. 2008


p. Vaic jedná s pí. Majerovou (ANESO) ohledně změn v návrhu smlouvy na zajištění správy domů. Odsouhlaseno ukončení smlouvy na zajištění úklidu domu, uzavřené prostřednictvím fy OPTIMIS sro.  Posouzena nabídka fy UPC na zajištění provozu STA (3 varianty). Ing. Novotný informoval o spuštění testovací verze vwebových stránek, přístup je zaheslován. Příprava shromáždění vlastníků (organizace,prostory, náplň).

Zúčastnili se všichni členové výboru i kontrolní komise.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »