Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí výboru

Příspěvky

12. schůze výboru SVJ konaná dne 6.1.2009

6. 1. 2009


Správa objektu - fa ANESO upozorněna 29.12. 2008 na chybu v evidenčních listech, oprava včetně změny SIPO se projeví v únorové platbě.
Úklid v domě - od 1.03.2009 bude uzavřena smlouva na úklid domu s p. Urbanem (fa OPTIMIS přes uzavřenou dohodu neukončila smlouvu s firmou pa-Wap ke konci roku 2008 a proto byla smlouva vypovězena dne 29.12.2008 výborem SVJ.)
STA - v pondělí 5.01.2009 byla na základě požadavku SVJ odpojena STA
Pojištění - probíhá upřesnění nabídek a jednaní o pojistných podmínkách (ČSOB, Wüstenrot )
Výměna oken - připravováno technické zadání, záměrem výboru je realizace výmeny oken v tomto roce.
Daň z nemovitosti placená v roce 2009 vlastníky - v toto týdnu budou doručeny formuláře do schránek vlastníků

Zůčastnili se členové výboru (JUDr.Vaic omluven), a všichni členové kontrolní komise.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

 

11. schůze výboru SVJ konaná dne 18.12.2008

18. 12. 2008


Dne 10.12.2008 byla předsedou a místopředsedou výboru podepsána smlouva o správě objektu a smlouva o vedení účetnictví s firmou ANESO sro. 
Od 1.01.2009 zajišťuje úklid domu na základě smlouvy p. Urban. 
Posouzení nabídek na pojištění objektu, dále se bude jednat s pojišťovnou Wüstenrot a ČSOB pojišťovnou. 
Fa OPTIMIS bude vyzvána aby předala účetnictví SVJ.
Daň z nemovitosti - nutno podat do konce ledna 2009 (příslušné formuláře budou uveřejněny na www a také budou doručeny do schránek vlastníků).

Zůčastnili se členové výboru (ing. Rahbani a ing. Novotný omluveni, p. Bílková nepřítomna)
a všichni členové kontrolní komise.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

10. schůze výboru SVJ konaná dne 25.11.2008

25. 11. 2008


Upraveny návrhy Mandátní smlouvy a Smlouvy o vedení účetnictví dle připomínek členů výboru a kontrolní komise. K 31.12.2008 vypovězena současná smlouva na úklid domu uzavřená prostřednictvím fy OPTIMIS sro.. STA - posouzeno vyjádření fy UPC.  Příprava shromáždění vlastníků.

 Zúčastnili se všichni členové výboru i kontrolní komise.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

 

9. schůze výboru SVJ konaná dne 11.11.2008

11. 11. 2008


p. Vaic jedná s pí. Majerovou (ANESO) ohledně změn v návrhu smlouvy na zajištění správy domů. Odsouhlaseno ukončení smlouvy na zajištění úklidu domu, uzavřené prostřednictvím fy OPTIMIS sro.  Posouzena nabídka fy UPC na zajištění provozu STA (3 varianty). Ing. Novotný informoval o spuštění testovací verze vwebových stránek, přístup je zaheslován. Příprava shromáždění vlastníků (organizace,prostory, náplň).

Zúčastnili se všichni členové výboru i kontrolní komise.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

 

8. schůze výboru SVJ konaná dne 04.11.2008

4. 11. 2008


Pí. Majerova - fa ANESO sro, představila nabídku na správu domu. P. Urban převzal soupis úklidových činností aby mohl vypracovat cenovou nabídku. Probíha jednání s fy UPC (STA). Posouzení nabídek na pojištění domu. Schválena podoba webových stránek - jejich správou je pověřen ing. Novotný. Příprava shromáždění vlastníků - termín shromáždění 2.12.2008.

Zúčastnili se všichni členové výboru i kontrolní komise.

Hosté : pí. Majerova (ANESO)

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

7. schůze výboru SVJ konaná dne 30.10.2008

30. 10. 2008


P. Kuta - fy Vaše domy s.r.o. představil nabídku na zajištění správy domu. Odsouhlasen název domény pro společenství - vondrousova1167-1169.cz. P. Urban (1167) projevil zájem o provádění úklidu a drobných oprav v domě. 

Zúčastnili se všichni členové výboru a členové kontrolní komise (p. Odorčák omluven).

Hosté : p. Kuta (Vaše domy)

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

6. schůze výboru SVJ konaná dne 21.10.2008

21. 10. 2008


JUDr. Vaic kontaktoval členy výborů SVJ a Bytových družstev, které fa ANESO sro. a fa Vaše domy sro.  uvedly ve sve nabídce jako reference. Od všech dotazovaných získal příznivé informace ohledně kvality poskytovaných služeb při správě domů. Fa OPTIMIS sro., ani na opakovanou žádost nedodala návrh smlouvy v požadované formě, výbor jednomyslně rozhodl, že s fy OPTIMIS již nebude dále počítáno při výběru správcovské firmy. Z výběru je také vyřazena fa SBD Stavbař.   

Zúčastnili se všichni členové výboru i kontrolní komise.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

5. schůze výboru SVJ konaná dne 07.10.2008

7. 10. 2008


Jednání s pí. Holečkovou - fa OPTIMIS ohledně příprav na převzetí domu (prohlídka, dokumentace). Odstoupení pí. Kopecké z výboru SVJ z důvodu pracovního zaneprázdnění. Správcovské firmy - příprava podkladů pro jednání (požadavky, typ smlouvy).

Zúčastnili se všichni členové výboru i kontrolní komise.

Hoste : pí. Holečková (OPTIMIS), ing. Rahbani

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

4. schůze výboru SVJ konaná dne 15.09.2008

15. 9. 2008


Informace o zápisu do rejstříku společenství, zřízení účtu u ČSOB, dohoda s vedoucí pošty o zřízení poštovní schránky společenství v č.p.1167. Rozhodnuto o nákupu stolů a židlí do jednací místnosti společenství. Seznamení s dalšími nabídkami správcovských firem. Pokladníkem byl zvolen Ing. Novotný.

Zúčastnili se všichni členové výboru i kontrolní komise.

 

3. schůze výboru SVJ konaná dne 08.008.2008

4. 8. 2008

Pokračování diskuze ohledně správy domu (seznámení s nabídkou správy domu firmou SBD Stavbař).

Zúčastnili se členově výboru (omluvena pí. Bílková) a všichni členové kontrolní komise.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »