Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí výboru

Příspěvky

55. schůze výboru SVJ konaná dne 22.4.2014

22. 4. 2014

Výměna výtahů - formulář  "Volitelné součástí výtahu"
Nabídka fy RAVION s.r.o. - stavební práce (pokládka dlažby, výmalba)

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

54. schůze výboru SVJ konaná dne 27.3.2014

27. 3. 2014

Výměna výtahů - upřesnění vybavení kabiny, příprava smlouvy
Revize plynu - odstranění závad (objednáno)
Výměna vodoměrů - specifikace objednávky
Splátkový kalendář - odsouhlaseno za předpokladu splnění podmínek

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

53. schůze výboru SVJ konaná dne 3.3.2014

3. 3. 2014

Vyhodnocení nabídek na rekonstrukci 3ks výtahů (9 firem)
Vyhodnocení nabídek na výměnu vodoměrů (3 firmy)
VZT - vyhodnocení závěrů kontroly systému spec.firmou
 

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

52. schůze výboru SVJ konaná dne 21.1.2014

21. 1. 2014

Rekonstrukce 3ks výtahů - specifikace požadavků, výběr oslovených firem 
Výměna vodoměrů  - specifikace požadavků, výběr oslovených firem
12. Shromáždění vlastníků - program, podklady
Počty osob v bytech - rozúčtování poplatků

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

51. schůze výboru SVJ konaná dne 10.10.2013

10. 10. 2013

Obchodní rejstřík - zapsány změny vyplývající z rozhodnutí vlastníků na 11.shromáždění dne 18.06.2013.
Úklid - uzavřena nová smlouva na úklid domu.
VZT - kontrola specializovanou firmou

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

50. schůze výboru SVJ konaná dne 2.07.2013

2. 7. 2013

Volba nového výboru.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

49. schůze výboru SVJ konaná dne 20.05.2013

20. 5. 2013

Rekonstrukce výtahů plánovaná v roce 2014
Revize a odstranění závad na rozvodu plynu
Úklid
Dlužníci
Výsledky hospodaření společenství 2012 - správce ANESO sro. předal tyto dokumenty :
 - Rozbor hospodaření za rok 2012
 - Rozvaha pro nevýdělečné organizace ve zjednodušeném rozsahu
 - Rozvaha za období účetního roku 2012
 - Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace ve zjednodušeném rozsahu
 - Výsledovka za období účetního roku 2012 
Oprava otvorů v atice střechy (aktivita strakapouda)
Volby do výboru SVJ
Příprava shromáždění

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

48. schůze výboru SVJ konaná dne 15.01.2013

15. 1. 2013

Dotace z programu ZÚ. Aktualizovaný návrh využití finančních prostředků bude předložen na shromáždění 12.02.2013.
Jednání s ČSOB o splácení úvěru - mimořádná splátka
Snížení příspěvku do FO a na splácení úvěru (v příloze)
Rekonstrukce výtahů - předpoklad 2014
Nedodržování domovního řádu (čl.9 - klid v domě)
Volby do výboru SVJ (třem členům výboru končí pětileté funkční období)

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

47. schůze výboru SVJ konaná dne 3.12.2012

3. 12. 2012

Dotace Zelená úsporám -  informace o jednáních na SFŽP, info o podepsání smlouvy a projednání návrhu na použití získaných finančních prostředků.
Projednán návrh na snížení příspěvku do FO, který bude předložen ke schválení na shromáždění vlastníků (plánováno na leden 2013).
Bytoservis - info o navýšení ceny za dopravu (v r. 2012 - minimálně výjezdů k závadě).
Revize plynu - v jednom bytě nejsou odstraněny závady a v jednom bytě nebyla revize provedena (ani na opakované výzvy nebyl byt zpřístupněn, jednáno s vlastníkem bytu MČ Praha 17).
Kontrola pojistného na zdravotní pojištění proběhla bez připomínek (zajistilo ANESO sro.).

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

46. schůze výboru SVJ konaná dne 2.10.2012

2. 10. 2012

Dotace Zelená úsporám - pracovníci SFŽP provedli "dohlídku" a shledali vše v pořádku ( technické provedení je v souladu s dokumentací použitou pro výpočet výše dotace).
Odstranění závad na rozvodu plynu v bytech - 5 vlastníků stále nepředložilo doklad o odstranění závad.
Úprava lodžie bytu - vlastník odmítl "navrácení" upravené části zábradlí do původního stavu. Výbor konstatuje, že postup vlastníka je rozporu se zásadami nakládání se společným majetkem všech vlastníků a zváží další opatření.
Úprava kování oken a balk.dveří - v bytech vlastníků, kteří projevili zájem a akceptovali navržené termíny, byla výměna kování provedena.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek" 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

následující »