Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí výboru

Příspěvky

31. schůze výboru SVJ konaná dne 31.08.2009

31. 8. 2009


Oprava obvodového pláště - na základě předložených nabídek a jednání byla vybrána fy MAPRO s.r.o.. Realizace byla přesunuta na jaro roku 2010, vlastníci o tomto byly informováni sdělením ze 13.8.2009, které bylo vhozeno do  všech poštovních schránek ve vchodech domu. Cena opravy obv.pláště bude i při zahájení na jaře 2010 ze strany dodavatele dodržena. 
Úvěr na opravu objektu - projednán další postup s ohledem na získání dotace z programu "Zelená úsporám". Fa STOPTERM dopracuje odborný posudek dle požadavku Státního fondu životního prostředí (podklad pro žádost o dotaci).
Informace správce ANESO o "neplatičích" - v minulém období nebyly třem vlastníky zaplaceny "nájmy" v celkové částce 17 000Kč.

Zůčastnili se členové výboru (p. Bílková nepřítomna) a předseda kontrolní komise p. Kroupa.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

30. schůze výboru SVJ konaná dne 04.08.2009

4. 8. 2009


Výměna oken - k 31.7.2009 práce ukončeny a zaplaceny.
Oprava obvodového pláště - posouzeny nabídky, vybrány firmy Moravec a spol. sro., TRIGEMA a.s. a MAPRO sro., po upřesnění nabídek (TRIGEMA nenabídla opětovné zasklení lodžií), dále bude jednáno s firmou Moravec a spol. sro. a MAPRO sro.
Stavební povolení - odbor výstavby na základě předloženého souhlasu pí. Janouškové vydal stavební povolení, které by mělo nabýt právní moci v polovině srpna (termín st.prací je stanoven na období 09/2009-12/210). Bohužel těmito termíny je potvrzen cca 2měsíční skluz.  
Úvěr ČSOB - pokračují jednání, bylo potvrzeno, že je možné  využít možnosti úhrady alikvotní částky na opravu jednotlivými vlastníky předem (sniží se výše úvěru, úroky a ostatní poplatky)

Zůčastnili se všichni členové výboru a  člen kontrolní komise p. Hejnic.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

29. schůze výboru SVJ konaná dne 22.06.2009

22. 6. 2009

 
- Správa domu - spráce domu ANESO sro. v souladu s rozhodnutím výboru SVJ zvýšil zálohy na teplo a TUV o 25%.
- Výměna oken - na mimořádném shromáždění dne 13.7.2009 bude projednáno doporučení výboru SVJ zachovat všechna sklepní okna.
- Oprava obvodového pláště - výzva k podání rozeslána 9 firmám, 8 firem nabídky zaslalo. Nabídky splňují zákl.požadavky a po prorovnání nabídek budou vybrány 3-4 firmy k podrobnějšímu projednání.
- Přerušené st.řízení - na schůzi výboru SVJ se dostavil zástupce "nesouhlasícího" vlastníka s plnou mocí, z dalšího jednání vyplynulo, že souhlas se zateplením objektu je podmíněn úhradou nákladů na opětovnou montáž zasklení na náklady společenství vlastníků (stanovisko musí dát shromáždění vlastníků svým hlasováním)

Zůčastnili se členové výboru (p. Bílková nepřítomna) a  členové  kontrolní komise p. Kroupa a p. Odorčák.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

28. schůze výboru SVJ konaná dne 2.06.2009

2. 6. 2009


Správce ANESO sro. - upřesněny podmínky předávání podkladů pro fakturaci.
Dotace - dotace z rozpočtu MÚ ČR Praha 17 na výměnu okne byla připsána na účet společenství.
Sklepní okna - oproti projektu výbor SVJ doporučuje zachovat všechna okna v suterénu domu. 
Oprava obvodového pláště - zpracována finální podoba výzvy k podání nabídek.
Průkaz energetické náročnosti budovy - zpracovala a předala fy STOPTERM na základě SoD.
Zálohy na služby - 25% zvýšení záloh na dodávku teplé vody a tepla.
Stavební povolení - pro urychlení vydání stavebního povolení chybí 3 podpisy (1 vlastník mimo ČR - předběžně domluveno, 1 vlastník nezastižen - předběžně domluveno, 1 vlastník odmítl podepsat).
   

Zůčastnili se všichni členové výboru a  člen  kontrolní komise p. Kroupa.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

27. schůze výboru SVJ konaná dne 25.05.2009

25. 5. 2009


Změna ve složení výboru (viz zápis ze 3.shromáždění vlastníků) - předán požadavek na zapsání změny do rejstříku společenství vlastníků.
Změna ve složení kontrolní komise - p. Jasný informoval výbor SVJ o svém odstoupení z funkce.
Výměna  oken - podepsána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 17.
Vypracován návrh výzvy k podání nabídek na opravu obvodového pláště domu.
Petice proti záměru studie vypracované pro potřebu změny územního plánu (změna charakteru ulice Drahoňovsjého a zastavění přilehlých pozemků). Výbor SVJ souhlasí a vlastníci bytů budou mít možnost svůj podpis připojit.

Zůčastnili se členové výboru p. Kadlec, p. Rahbani, p. Novotný ( p. Strupek a pí. Bílková častečně) a  členové  kontrolní komise p. Kroupa (p. Jasný částečně)
 

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

26. schůze výboru SVJ konaná dne 5.05.2009

5. 5. 2009


Změna ve výboru společenství - projednán způsob zapsání změny do rejstříku společenství vlastníků.
Výměna oken - schválena dotace (potvrzeno telefonicky) z rozpočtu MČ Praha 17.
Lodžiové zábradlí  fa ALUMINCO - předložena nabídka a cenová kalkulace (nutno vyřešit otázku již zasklených lodžií )
Projekt zateplení objektu a jeho sanace - čistopis bude předložen na shromáždění vlastníků ke schválení.
Průkaz energetické náročnosti - zpracovateli byla zapůjčena potřebná dokumentace.
Připrava 3. shromáždění vlastníků - předseda KK p. Jasný převzal požadované podklady ke kontrole, stanovisko KK přislíbil sdělit ke konci tohoto týdne.

    
Zůčastnili se všichni členové výboru, člen kontrolní komise p. Jasný (částečně - zápis bod 5.a) a host p. Vrtěl - fy ALUMINCO.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

25. schůze výboru SVJ konaná dne 28.04.2009

28. 4. 2009


Změna ve výboru společenství  - JUDr.Vaic z vážných důvodů odstoupil z funkce místopředsedy výboru SVJ. Děkujeme za spolupráci.
Členem výboru SVJ je ode dnešního dne Mgr. David Strupek.
Výměna oken - 8.4.2009 podepsána smlouva na výměnu oken v bytech a společných prostorách, termín dokončení 17.7.2009. Harmonogram prací je vyvěšen ve skřínkách ve vchodech a také je vystaven na našich www.
Dotace na výměnu oken - podána žádost o dotaci z rozpočtu MÚ Praha 17.
Zástupce fy ALUMINCO p. Vrtěl podal informace o hliníkovém zábradlí a převzal podklady pro zpracování orientační nabídky.
Zateplení objektu a sanace - fy MCT sro. předala čistopis projektu.
p. Majerová převzala podklady pro zpracování účetní uzávěrky za rok 2008. 

Zůčastnili se všichni členové výboru, členové kontrolní komise p. Jasný a p. Odorčák,
hosté p. Vrtěl - fy ALUMINCO a pí. Majerová - fy ANESO.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

24. schůze výboru SVJ konaná dne 07.04.2009

7. 4. 2009


Výměna oken - smlouva o dílo s firmou Vorlíček-Plast sro. upravena dle požadavků výboru a je připravena k podepsání.
Projekt zateplení domu - zpracovány připomínky k předanému projektu.
Posouzeny návrhy barevného řešení fasády domu, vybrána varianta V3 (je v sekci Celý příspěvek)
Posouzeny varianty zábradlí lodžií - vybrána varianta B - kombinace tahokovu a bezp.skla.
Shromáždění vlastníku - podklady od fy OPTIMIS o hospodaření za rok 2008 předány fy ANESO (kontrola), čeká se na zprávu. Předpokládaný termín konání shromáždění - konec dubna.

Zůčastnili se členové výboru Z.Kadlec, J.Vaic, S.Rahbani a V.Novotný (p. Bílková omluvena) a všichni členové kontrolní komise.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

23. schůze výboru SVJ konaná dne 31.3.2009

31. 3. 2009


Výměna oken - pokračují jednání ohledně podoby smlouvy s Vorliček Plast sro.
Projekt zateplení objektu - ing.Řehoř předal 2 paré projektu k posouzení + řešena otázka "Průkazu energetické náročnosti budovy"
Arch.Vinterová předložila návrhy architektonického řešení objektu (barvy,členění,zábradlí, lodžie, vchody apod.)

Zůčastnili se členové výboru Z.Kadlec, S.Rahbani a V.Novotný (J.Vaic omluven), člen kontrolní komise p. Jasný a arch. Vinterová

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

22. schůze výboru SVJ konaná dne 24.3.2009

24. 3. 2009


Výměna oken - projednána finální verze nabídky fy Vorlíček Plast sro.
S výměnou oken souhlasí více než potřebných 75% vlastníků (podpisová akce), za byty v majetku obce vyjádření nedorazilo (nutný souhlas zastupitelstva), ale s ohledem na počet  vlastníků, kteří s výměnou souhlasí není stanovisko MČ nutné.
Zateplení objektu - ing. Řehoř předal "Odhad nákladů sanace" - oceněný "výkaz-výměr".  
 

Zůčastnili se všichni členové výboru a člen kontrolní komise p. Jasný.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »