Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí výboru

Příspěvky

28. schůze výboru SVJ konaná dne 2.06.2009

2. 6. 2009


Správce ANESO sro. - upřesněny podmínky předávání podkladů pro fakturaci.
Dotace - dotace z rozpočtu MÚ ČR Praha 17 na výměnu okne byla připsána na účet společenství.
Sklepní okna - oproti projektu výbor SVJ doporučuje zachovat všechna okna v suterénu domu. 
Oprava obvodového pláště - zpracována finální podoba výzvy k podání nabídek.
Průkaz energetické náročnosti budovy - zpracovala a předala fy STOPTERM na základě SoD.
Zálohy na služby - 25% zvýšení záloh na dodávku teplé vody a tepla.
Stavební povolení - pro urychlení vydání stavebního povolení chybí 3 podpisy (1 vlastník mimo ČR - předběžně domluveno, 1 vlastník nezastižen - předběžně domluveno, 1 vlastník odmítl podepsat).
   

Zůčastnili se všichni členové výboru a  člen  kontrolní komise p. Kroupa.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

27. schůze výboru SVJ konaná dne 25.05.2009

25. 5. 2009


Změna ve složení výboru (viz zápis ze 3.shromáždění vlastníků) - předán požadavek na zapsání změny do rejstříku společenství vlastníků.
Změna ve složení kontrolní komise - p. Jasný informoval výbor SVJ o svém odstoupení z funkce.
Výměna  oken - podepsána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 17.
Vypracován návrh výzvy k podání nabídek na opravu obvodového pláště domu.
Petice proti záměru studie vypracované pro potřebu změny územního plánu (změna charakteru ulice Drahoňovsjého a zastavění přilehlých pozemků). Výbor SVJ souhlasí a vlastníci bytů budou mít možnost svůj podpis připojit.

Zůčastnili se členové výboru p. Kadlec, p. Rahbani, p. Novotný ( p. Strupek a pí. Bílková častečně) a  členové  kontrolní komise p. Kroupa (p. Jasný částečně)
 

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

26. schůze výboru SVJ konaná dne 5.05.2009

5. 5. 2009


Změna ve výboru společenství - projednán způsob zapsání změny do rejstříku společenství vlastníků.
Výměna oken - schválena dotace (potvrzeno telefonicky) z rozpočtu MČ Praha 17.
Lodžiové zábradlí  fa ALUMINCO - předložena nabídka a cenová kalkulace (nutno vyřešit otázku již zasklených lodžií )
Projekt zateplení objektu a jeho sanace - čistopis bude předložen na shromáždění vlastníků ke schválení.
Průkaz energetické náročnosti - zpracovateli byla zapůjčena potřebná dokumentace.
Připrava 3. shromáždění vlastníků - předseda KK p. Jasný převzal požadované podklady ke kontrole, stanovisko KK přislíbil sdělit ke konci tohoto týdne.

    
Zůčastnili se všichni členové výboru, člen kontrolní komise p. Jasný (částečně - zápis bod 5.a) a host p. Vrtěl - fy ALUMINCO.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

25. schůze výboru SVJ konaná dne 28.04.2009

28. 4. 2009


Změna ve výboru společenství  - JUDr.Vaic z vážných důvodů odstoupil z funkce místopředsedy výboru SVJ. Děkujeme za spolupráci.
Členem výboru SVJ je ode dnešního dne Mgr. David Strupek.
Výměna oken - 8.4.2009 podepsána smlouva na výměnu oken v bytech a společných prostorách, termín dokončení 17.7.2009. Harmonogram prací je vyvěšen ve skřínkách ve vchodech a také je vystaven na našich www.
Dotace na výměnu oken - podána žádost o dotaci z rozpočtu MÚ Praha 17.
Zástupce fy ALUMINCO p. Vrtěl podal informace o hliníkovém zábradlí a převzal podklady pro zpracování orientační nabídky.
Zateplení objektu a sanace - fy MCT sro. předala čistopis projektu.
p. Majerová převzala podklady pro zpracování účetní uzávěrky za rok 2008. 

Zůčastnili se všichni členové výboru, členové kontrolní komise p. Jasný a p. Odorčák,
hosté p. Vrtěl - fy ALUMINCO a pí. Majerová - fy ANESO.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

24. schůze výboru SVJ konaná dne 07.04.2009

7. 4. 2009


Výměna oken - smlouva o dílo s firmou Vorlíček-Plast sro. upravena dle požadavků výboru a je připravena k podepsání.
Projekt zateplení domu - zpracovány připomínky k předanému projektu.
Posouzeny návrhy barevného řešení fasády domu, vybrána varianta V3 (je v sekci Celý příspěvek)
Posouzeny varianty zábradlí lodžií - vybrána varianta B - kombinace tahokovu a bezp.skla.
Shromáždění vlastníku - podklady od fy OPTIMIS o hospodaření za rok 2008 předány fy ANESO (kontrola), čeká se na zprávu. Předpokládaný termín konání shromáždění - konec dubna.

Zůčastnili se členové výboru Z.Kadlec, J.Vaic, S.Rahbani a V.Novotný (p. Bílková omluvena) a všichni členové kontrolní komise.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

23. schůze výboru SVJ konaná dne 31.3.2009

31. 3. 2009


Výměna oken - pokračují jednání ohledně podoby smlouvy s Vorliček Plast sro.
Projekt zateplení objektu - ing.Řehoř předal 2 paré projektu k posouzení + řešena otázka "Průkazu energetické náročnosti budovy"
Arch.Vinterová předložila návrhy architektonického řešení objektu (barvy,členění,zábradlí, lodžie, vchody apod.)

Zůčastnili se členové výboru Z.Kadlec, S.Rahbani a V.Novotný (J.Vaic omluven), člen kontrolní komise p. Jasný a arch. Vinterová

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

22. schůze výboru SVJ konaná dne 24.3.2009

24. 3. 2009


Výměna oken - projednána finální verze nabídky fy Vorlíček Plast sro.
S výměnou oken souhlasí více než potřebných 75% vlastníků (podpisová akce), za byty v majetku obce vyjádření nedorazilo (nutný souhlas zastupitelstva), ale s ohledem na počet  vlastníků, kteří s výměnou souhlasí není stanovisko MČ nutné.
Zateplení objektu - ing. Řehoř předal "Odhad nákladů sanace" - oceněný "výkaz-výměr".  
 

Zůčastnili se všichni členové výboru a člen kontrolní komise p. Jasný.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

21. schůze výboru SVJ konaná dne 14.3.2009

14. 3. 2009


Výměna oken - posouzení upravených nabídek, posouzení referencí, hlasování.
Souhlas vlastníků s výměnou oken bude získán podpisem na podpisovém archu (důvod - čas)
Zateplení objektu - informace o stanovisku odboru výstavby MČ P17 k dokumentům potřebným k  získání stavebního povolení (je nutný Průkaz energetické náročnosti budovy - stav po zateplení).
Příprava Shromáždění vlastníků - fy OPTIMIS stále nedodala potřebné dokumenty o činnosti správce objektu a hospodaření společenství za rok 2008 (termín 2.3.2009).

 Zůčastnili se všichni členové výboru a členové kontrolní komise p. Jasný a p. Odorčák.

 

20. schůze výboru SVJ konaná dne 12.3.2009

12. 3. 2009


Faktury 2008 - fy OPTIMIS sro.(p. Kohlmanová) byl odeslán email se stanoviskem výboru SVJ, jak mají být zaúčtovány náklady na výměnu vodoměrů a rozúčtování tepla.
Výměna oken - pokračuje jednání s fy Vorklíček Palst sro. a FreezArt sro. (upřesnění nabídek), členové výboru a kontrolní komise SVJ ověřují reference uvedené v nabídkách obou firem.
Zateplení objektu - podepsána smlouva o dílo (fa MTC sro. ing.Řehoř).

Zůčastnili se členové výboru (p.Bílková a JUDr.Vaic omluveni) , členové kontrolní komise p. Jasný a p. Odorčák a zástupce firmy FreezArt sro. p. Mihalo.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

19. schůze výboru SVJ konaná dne 5.3.2009

5. 3. 2009

 
Faktury za rok 2008 - jednáno s fy OPTIMIS, podklady nejsou úplné
Výměna oken - pokračuje vyhodnocování nabídek, dodavatelské firmy vyzvány k upřesnění podkladů.
Zateplení objektu - projektová dokumentace a práce na získání stavebního povolení, smlouva s firmou MCT sro., ing. Řehoř je připravena k podepsání.  

Zůčastnili se členové výboru (p.Bílková omluvena) , členové kontrolní komise p. Jasný a p. Odorčák a zástupce firmy Vorlíček Plast sro. p. Hlaváč.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »