Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí výboru

Příspěvky

34. schůze výboru SVJ konaná dne 4.1.2010

4. 1. 2010


Úvěr - pokračují jednání s ČSOB a Poštovní spořitelnou
Dotace "Zelená úsporám" - fa Stopterm předala informace ohledně čerpání dotace na již zahájené opravy domu.
Pražská teplárenska a.s. - souhlasí s podílem na nákladech oprav domu (okna).
Vorlíček Plast sro. - připraven seznam vlastníků požadující opravu či seřízení instalovaných oken v rámci záruky a pravidelného servisu (7 let,leden)
Počet osob v bytech - zkontrolováno, upřesněný seznam předán správci ANESO sro.
Závady zjištěné při revizi plynu - termín 31.12.2009 (kontrola provedení oprav)
Shromáždění vlastníků - svoláno na 20.1.2010 v 18hod (úvěrová smlouva,platby za opravu předem)

Zúčastnili se všichni členové výboru a  člen kontrolní komise p.Odorčák.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

33. schůze výboru SVJ konaná dne 19.11.2009

9. 12. 2009


Úvěr - pokračují jednání s pracovníky ČSOB, posouzena byla i nabídka Poštovní spořitelny. 
Dotace na zateplení od MČ Praha 17 - 2.12.2009 předány potřebné podklady na podatelnu.
Dotace "Zelená úsporám" - fa Stopterm předala zpracované podklady.
Zaplacení nákladů opravy předem - zavázalo se 8 vlastníků (děkujeme).
Fa Neuron - požadavek na povolení instalace datového rozvodu.
Kontrola počtu osob - s ohledem na rozúčtování některých plateb dle počtu osob, je potřeba aktualizovat stávající seznam.
Oprava rozvodů vody v bytech (flexihadice) - objednávejte na tel: 604 353 637, cena cca 4500,-
Závady na rozvodu plynu - povinnost odstranit závady do 31.12.2009.
Shromáždění vlastníků - plánováno na polovinu ledna 2010.

Zůčastnili se členové výboru (p. Rahbani omluven) a  člen kontrolní komise p.Odorčák.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

32. schůze výboru SVJ konaná dne 19.11.2009

19. 11. 2009


Úvěr na opravu objektu - pokračují jednání s ČSOB (souběh splácení stávajícího úvěru na výměnu oken, podmínky pro získání dotace), 24.11 se členové výboru zůčastní semináře ČSOB o poskytování dotací.
Dotace - fa STOPTERM dopracovává odborný posudek podle požadavků Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí.
Odstranění klepadel na koberce a konstrukcí na sušení prádla - plocha u severního štítu domu - informace od MČ P17.
Informace správce ANESO o "neplatičích" - k 30.září 2009 nebyly zaplaceny "nájmy" v celkové částce 24 525Kč.

Zůčastnili se členové výboru (p. Novotný častečně,p. Bílková omluvena).

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

31. schůze výboru SVJ konaná dne 31.08.2009

31. 8. 2009


Oprava obvodového pláště - na základě předložených nabídek a jednání byla vybrána fy MAPRO s.r.o.. Realizace byla přesunuta na jaro roku 2010, vlastníci o tomto byly informováni sdělením ze 13.8.2009, které bylo vhozeno do  všech poštovních schránek ve vchodech domu. Cena opravy obv.pláště bude i při zahájení na jaře 2010 ze strany dodavatele dodržena. 
Úvěr na opravu objektu - projednán další postup s ohledem na získání dotace z programu "Zelená úsporám". Fa STOPTERM dopracuje odborný posudek dle požadavku Státního fondu životního prostředí (podklad pro žádost o dotaci).
Informace správce ANESO o "neplatičích" - v minulém období nebyly třem vlastníky zaplaceny "nájmy" v celkové částce 17 000Kč.

Zůčastnili se členové výboru (p. Bílková nepřítomna) a předseda kontrolní komise p. Kroupa.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

30. schůze výboru SVJ konaná dne 04.08.2009

4. 8. 2009


Výměna oken - k 31.7.2009 práce ukončeny a zaplaceny.
Oprava obvodového pláště - posouzeny nabídky, vybrány firmy Moravec a spol. sro., TRIGEMA a.s. a MAPRO sro., po upřesnění nabídek (TRIGEMA nenabídla opětovné zasklení lodžií), dále bude jednáno s firmou Moravec a spol. sro. a MAPRO sro.
Stavební povolení - odbor výstavby na základě předloženého souhlasu pí. Janouškové vydal stavební povolení, které by mělo nabýt právní moci v polovině srpna (termín st.prací je stanoven na období 09/2009-12/210). Bohužel těmito termíny je potvrzen cca 2měsíční skluz.  
Úvěr ČSOB - pokračují jednání, bylo potvrzeno, že je možné  využít možnosti úhrady alikvotní částky na opravu jednotlivými vlastníky předem (sniží se výše úvěru, úroky a ostatní poplatky)

Zůčastnili se všichni členové výboru a  člen kontrolní komise p. Hejnic.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

29. schůze výboru SVJ konaná dne 22.06.2009

22. 6. 2009

 
- Správa domu - spráce domu ANESO sro. v souladu s rozhodnutím výboru SVJ zvýšil zálohy na teplo a TUV o 25%.
- Výměna oken - na mimořádném shromáždění dne 13.7.2009 bude projednáno doporučení výboru SVJ zachovat všechna sklepní okna.
- Oprava obvodového pláště - výzva k podání rozeslána 9 firmám, 8 firem nabídky zaslalo. Nabídky splňují zákl.požadavky a po prorovnání nabídek budou vybrány 3-4 firmy k podrobnějšímu projednání.
- Přerušené st.řízení - na schůzi výboru SVJ se dostavil zástupce "nesouhlasícího" vlastníka s plnou mocí, z dalšího jednání vyplynulo, že souhlas se zateplením objektu je podmíněn úhradou nákladů na opětovnou montáž zasklení na náklady společenství vlastníků (stanovisko musí dát shromáždění vlastníků svým hlasováním)

Zůčastnili se členové výboru (p. Bílková nepřítomna) a  členové  kontrolní komise p. Kroupa a p. Odorčák.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

28. schůze výboru SVJ konaná dne 2.06.2009

2. 6. 2009


Správce ANESO sro. - upřesněny podmínky předávání podkladů pro fakturaci.
Dotace - dotace z rozpočtu MÚ ČR Praha 17 na výměnu okne byla připsána na účet společenství.
Sklepní okna - oproti projektu výbor SVJ doporučuje zachovat všechna okna v suterénu domu. 
Oprava obvodového pláště - zpracována finální podoba výzvy k podání nabídek.
Průkaz energetické náročnosti budovy - zpracovala a předala fy STOPTERM na základě SoD.
Zálohy na služby - 25% zvýšení záloh na dodávku teplé vody a tepla.
Stavební povolení - pro urychlení vydání stavebního povolení chybí 3 podpisy (1 vlastník mimo ČR - předběžně domluveno, 1 vlastník nezastižen - předběžně domluveno, 1 vlastník odmítl podepsat).
   

Zůčastnili se všichni členové výboru a  člen  kontrolní komise p. Kroupa.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

27. schůze výboru SVJ konaná dne 25.05.2009

25. 5. 2009


Změna ve složení výboru (viz zápis ze 3.shromáždění vlastníků) - předán požadavek na zapsání změny do rejstříku společenství vlastníků.
Změna ve složení kontrolní komise - p. Jasný informoval výbor SVJ o svém odstoupení z funkce.
Výměna  oken - podepsána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 17.
Vypracován návrh výzvy k podání nabídek na opravu obvodového pláště domu.
Petice proti záměru studie vypracované pro potřebu změny územního plánu (změna charakteru ulice Drahoňovsjého a zastavění přilehlých pozemků). Výbor SVJ souhlasí a vlastníci bytů budou mít možnost svůj podpis připojit.

Zůčastnili se členové výboru p. Kadlec, p. Rahbani, p. Novotný ( p. Strupek a pí. Bílková častečně) a  členové  kontrolní komise p. Kroupa (p. Jasný částečně)
 

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

26. schůze výboru SVJ konaná dne 5.05.2009

5. 5. 2009


Změna ve výboru společenství - projednán způsob zapsání změny do rejstříku společenství vlastníků.
Výměna oken - schválena dotace (potvrzeno telefonicky) z rozpočtu MČ Praha 17.
Lodžiové zábradlí  fa ALUMINCO - předložena nabídka a cenová kalkulace (nutno vyřešit otázku již zasklených lodžií )
Projekt zateplení objektu a jeho sanace - čistopis bude předložen na shromáždění vlastníků ke schválení.
Průkaz energetické náročnosti - zpracovateli byla zapůjčena potřebná dokumentace.
Připrava 3. shromáždění vlastníků - předseda KK p. Jasný převzal požadované podklady ke kontrole, stanovisko KK přislíbil sdělit ke konci tohoto týdne.

    
Zůčastnili se všichni členové výboru, člen kontrolní komise p. Jasný (částečně - zápis bod 5.a) a host p. Vrtěl - fy ALUMINCO.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

25. schůze výboru SVJ konaná dne 28.04.2009

28. 4. 2009


Změna ve výboru společenství  - JUDr.Vaic z vážných důvodů odstoupil z funkce místopředsedy výboru SVJ. Děkujeme za spolupráci.
Členem výboru SVJ je ode dnešního dne Mgr. David Strupek.
Výměna oken - 8.4.2009 podepsána smlouva na výměnu oken v bytech a společných prostorách, termín dokončení 17.7.2009. Harmonogram prací je vyvěšen ve skřínkách ve vchodech a také je vystaven na našich www.
Dotace na výměnu oken - podána žádost o dotaci z rozpočtu MÚ Praha 17.
Zástupce fy ALUMINCO p. Vrtěl podal informace o hliníkovém zábradlí a převzal podklady pro zpracování orientační nabídky.
Zateplení objektu a sanace - fy MCT sro. předala čistopis projektu.
p. Majerová převzala podklady pro zpracování účetní uzávěrky za rok 2008. 

Zůčastnili se všichni členové výboru, členové kontrolní komise p. Jasný a p. Odorčák,
hosté p. Vrtěl - fy ALUMINCO a pí. Majerová - fy ANESO.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »