Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí výboru

Příspěvky

61. schůze výboru SVJ konaná dne 7.11.2016

7. 11. 2016

Preventivní požární kontrola a kontrola has.techniky - drobné závady
Revize elektrické instalace - drobné závady (na shromáždění bude předložen návrh řešení)
Revize plynového vedení - drobné závady, odstraněny 
Výmalba domu - realizace velmi pomalá
PENB - vypracován
Nepořádek v domě (odložené věci v suterénu) - odvezeno
Plynová kotelna - zpracována studie proveditelnosti
Příprava na 14.shromáždění - termín, program

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

60. schůze výboru SVJ konaná dne 08.10.2015

8. 10. 2015

Výměna vodoměrů - vše v pořádku (chybí jeden byt, s vlastníkem je domluven náhradní termín)
Revize hromosvodů - vše v pořádku
Preventivní požární kontrola a kontrola has.techniky - vše v pořádku
Výmalba domu - posouzeny nabídky včetně návrhu způsobu řešení dluhu původního dodavatele malířských prací
PENB - posouzeny nabídky, vybrán dodavatel
Nepořádek v domě (odložené věci v suterénu) - návrh řešení
"Vytápění panelového domu" - semináře se zúčastní člen výboru
Příprava na 13.shromáždění - návrh termínu, program

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

59. schůze výboru SVJ konaná dne 12.05.2015

12. 5. 2015

Problémy s nájemníky v bytě č.1/1167 - opakovaně volána policie ČR, zvážena možnost podání trestného oznámení (poškození vybavení domu)
Výměna HUP a technologie regulační stanice plynu - vše v pořádku
Výmalba domu (chodby) - dodavatel nedodržel uzavřenou SoD, bude dopisem vyzván k dokončení výmalby a nebo vrácení vyplacené zálohy
Průkaz energetické náročnosti budovy - příprava podkladů
Úklid domu v průběhu rekonstrukce výtahů - odměnu, nad rámec sjednané SoD, projedná podzimní Shromáždění vlastníků 
Termín Shromáždění vlastníků - podzim 2015 (přítomnost notáře, nové Stanovy)
Odměny členů výboru za rok 2014

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

58. schůze výboru SVJ konaná dne 20.01.2015

20. 1. 2015

Výměna výtahů - vše funkční, dvě drobné závady odstraněny
Výměna dlažby - při předání reklamována nerovnost, kompenzováno instalací ochranných lišt
Výmalba - podepsána SoD
Počty osob v bytech  - podklad pro vyúčtování neměřených služeb, seznamy aktualizovány
Byt č.1/1167 - opakované problémy s nájemníky, vlastník upozorněn
Odměna - zajištění úklidu po rekonstrukci výtahů a dlažeb (práce nad rámec uzavřené smlouvy)

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

57. schůze výboru SVJ konaná dne 9.10.2014

9. 10. 2014

Výměna výtahů - práce ukončeny v dohodnutém termínu a v dohodnuté ceně
Výměna dlažby - cca 2/3 prací hotovy
Výmalba - projednána možnost výmalby chodeb (1-7.patro), posouzeny nabídky
Reklama ve výtahu - nabídka společnosti BTW Advertising byla výborem SVJ odmítnuta.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

56. schůze výboru SVJ konaná dne 19.08.2014

19. 8. 2014

Výměna výtahů - výtah ve vchodu 1167 předán do provozu, ostatní práce na rekonstrukci výtahů pokračují dle schváleného hmg.
Výměna dlažby - projednána změna techn.postupu (nekvalitní podkladový beton)
Počet osob v bytech - vlastníci bytů byli dopisem vyzváni, aby aktualizovali nahlášený počet osob v bytě dle skutečnosti.
Revize plynu - vlastníci bytů, ve kterých byly zjištěny při revizi závady, byli dopisem vyzváni, aby doložili odstranění závad
Oprava hl.uzávěru plynu - provedeno technické šetření a vyžádány cenové nabídky.
Dotace - informace

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

55. schůze výboru SVJ konaná dne 22.4.2014

22. 4. 2014

Výměna výtahů - formulář  "Volitelné součástí výtahu"
Nabídka fy RAVION s.r.o. - stavební práce (pokládka dlažby, výmalba)

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

54. schůze výboru SVJ konaná dne 27.3.2014

27. 3. 2014

Výměna výtahů - upřesnění vybavení kabiny, příprava smlouvy
Revize plynu - odstranění závad (objednáno)
Výměna vodoměrů - specifikace objednávky
Splátkový kalendář - odsouhlaseno za předpokladu splnění podmínek

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

53. schůze výboru SVJ konaná dne 3.3.2014

3. 3. 2014

Vyhodnocení nabídek na rekonstrukci 3ks výtahů (9 firem)
Vyhodnocení nabídek na výměnu vodoměrů (3 firmy)
VZT - vyhodnocení závěrů kontroly systému spec.firmou
 

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

52. schůze výboru SVJ konaná dne 21.1.2014

21. 1. 2014

Rekonstrukce 3ks výtahů - specifikace požadavků, výběr oslovených firem 
Výměna vodoměrů  - specifikace požadavků, výběr oslovených firem
12. Shromáždění vlastníků - program, podklady
Počty osob v bytech - rozúčtování poplatků

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »