Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí výboru

Příspěvky

52. schůze výboru SVJ konaná dne 21.1.2014

21. 1. 2014

Rekonstrukce 3ks výtahů - specifikace požadavků, výběr oslovených firem 
Výměna vodoměrů  - specifikace požadavků, výběr oslovených firem
12. Shromáždění vlastníků - program, podklady
Počty osob v bytech - rozúčtování poplatků

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

51. schůze výboru SVJ konaná dne 10.10.2013

10. 10. 2013

Obchodní rejstřík - zapsány změny vyplývající z rozhodnutí vlastníků na 11.shromáždění dne 18.06.2013.
Úklid - uzavřena nová smlouva na úklid domu.
VZT - kontrola specializovanou firmou

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

50. schůze výboru SVJ konaná dne 2.07.2013

2. 7. 2013

Volba nového výboru.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

49. schůze výboru SVJ konaná dne 20.05.2013

20. 5. 2013

Rekonstrukce výtahů plánovaná v roce 2014
Revize a odstranění závad na rozvodu plynu
Úklid
Dlužníci
Výsledky hospodaření společenství 2012 - správce ANESO sro. předal tyto dokumenty :
 - Rozbor hospodaření za rok 2012
 - Rozvaha pro nevýdělečné organizace ve zjednodušeném rozsahu
 - Rozvaha za období účetního roku 2012
 - Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace ve zjednodušeném rozsahu
 - Výsledovka za období účetního roku 2012 
Oprava otvorů v atice střechy (aktivita strakapouda)
Volby do výboru SVJ
Příprava shromáždění

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

48. schůze výboru SVJ konaná dne 15.01.2013

15. 1. 2013

Dotace z programu ZÚ. Aktualizovaný návrh využití finančních prostředků bude předložen na shromáždění 12.02.2013.
Jednání s ČSOB o splácení úvěru - mimořádná splátka
Snížení příspěvku do FO a na splácení úvěru (v příloze)
Rekonstrukce výtahů - předpoklad 2014
Nedodržování domovního řádu (čl.9 - klid v domě)
Volby do výboru SVJ (třem členům výboru končí pětileté funkční období)

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

47. schůze výboru SVJ konaná dne 3.12.2012

3. 12. 2012

Dotace Zelená úsporám -  informace o jednáních na SFŽP, info o podepsání smlouvy a projednání návrhu na použití získaných finančních prostředků.
Projednán návrh na snížení příspěvku do FO, který bude předložen ke schválení na shromáždění vlastníků (plánováno na leden 2013).
Bytoservis - info o navýšení ceny za dopravu (v r. 2012 - minimálně výjezdů k závadě).
Revize plynu - v jednom bytě nejsou odstraněny závady a v jednom bytě nebyla revize provedena (ani na opakované výzvy nebyl byt zpřístupněn, jednáno s vlastníkem bytu MČ Praha 17).
Kontrola pojistného na zdravotní pojištění proběhla bez připomínek (zajistilo ANESO sro.).

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

46. schůze výboru SVJ konaná dne 2.10.2012

2. 10. 2012

Dotace Zelená úsporám - pracovníci SFŽP provedli "dohlídku" a shledali vše v pořádku ( technické provedení je v souladu s dokumentací použitou pro výpočet výše dotace).
Odstranění závad na rozvodu plynu v bytech - 5 vlastníků stále nepředložilo doklad o odstranění závad.
Úprava lodžie bytu - vlastník odmítl "navrácení" upravené části zábradlí do původního stavu. Výbor konstatuje, že postup vlastníka je rozporu se zásadami nakládání se společným majetkem všech vlastníků a zváží další opatření.
Úprava kování oken a balk.dveří - v bytech vlastníků, kteří projevili zájem a akceptovali navržené termíny, byla výměna kování provedena.

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek" 

 

45. schůze výboru SVJ konaná dne 29.05.2012

29. 5. 2012

Dotace z programu Zelená úsporám - výbor předal do podatelny SFŽP dne 14.2.2012 dopis s požadavkem sdělení důvodu neposkytnutí schválené dotace – žádnou odpověď jsme nedostali. Dne 15.4.2012 byl výborem zaslán e-mail ombudsmance SFŽP informující o liknavém vyřizování naší žádosti, s prosbou o sdělení kdy můžeme očekávat zaslání návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory – zatím došla jen automaticky generovaná odpověď, že na vyřízení našeho požadavku má 60 dnů.

Výsledky hospodaření společenství v roce 2011
Správce Aneso předal v elektronické podobě tyto dokumenty:
- Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 (2 strany)
- Čerpání záloh 2011 (1 strana)
- Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu (5 stran)
- Rozvaha za období účetního roku 2011 (2 strany)
- Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu (4 strany)
- Výsledovka za období účetního roku 2011 (1 strana)
- Obratová předvaha za účetní rok 2011 (6 stran)
- Pohyby na účtech za účetní rok 2011 (17 stran)
- Příloha k účetní závěrce 2011 (3 strany).

Infrasnímače osvětlení chodeb, údržba předzahrádek - roční finanční limit, odstranění závad na rozvodech plynu v bytech, neschválená úprava zábradlí lodžie bytu č.5/1167, úprava kování oken a balk.dveří - fa Vorlíček-Plast sro.,

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

44. schůze výboru SVJ konaná dne 06.12.2011

6. 12. 2011

Dotace z programu Zelená úsporám - stále probíhá zpracování podkladů na SFŽP
Osvětlení chodeb - realizace nejdříve v 1.čtvrtletí 2012
Zvýšení ceny tepelné energie od 1.11.2011 - PTA a.s. vydala nový ceník (navýšení o cca 16%), na www.ptas.cz se uvádí zvýšení průměrně o 4,5%, na PTA a.s. byl odeslán email se žádostí o vyjasnění. Výše záloh na teplo pro rok 2012 nebude měněna.
Odměny výboru společenství za rok 2011
Údržba předzahrádek - odměny a poděkování (paní Wagenknechtová, paní Kroupová a p. Kroupa - vítězové o nejhezčí předzahrádku Řepy 2011)
Plán revizí a oprav na rok 2012
Dlužníci
Připojení společných prostor k bytu vlastníka - projednání předloženého návrhu postupu

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"

 

43. schůze výboru SVJ konaná dne 1.06.2011

1. 6. 2011

Dotace z programu Zelená úsporám - žádosti doplněny o položkové rozpočty s kódy SVT (fa Vorlíček - Plast sro. a MAPRO sro vypracovaly nové položkové rozpočty včetně požadovaných SVT kódů). Doplnění kódů SVT bylo dodatečně vyžádáno dopisem SFŽP ze dne 28.04.2011.
Nový vlastník bytu č.15 /1169.
Infraspínače osvětlení chodeb.
Možnosti úspory nákladů na vytápění a ohřev vody (fa SANY sro.).
Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví (Zásady vedení učetnictví, Oběh dokladů, Zásady vedení pokladny).
8.shromáždění vlastníků

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"
 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »