Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zasklení lodžie - p. Antušák

(Viktor Novotný, 22. 5. 2010 20:35)

Přeji hezký, nevím koho jste se třikrát ptal a proč se Vám nedostalo odpovědi, já Váš email s tímto dotazem v archívu nemám, ale samozřejmě rád odpovím :-). Na shromáždění vlastníků konaném dne 13.7.2009 byla na nátlak p. Janouškové (jinak by nedala souhlas s opravou domu nutný k žádosti o stavební povolení) odsouhlasena demontáž a opětovná montáž stávajícího zasklení lodžií (7 bytů)na náklady společenství. Výbor SVJ dojednal se zhotovitelem stavby, že náklady na demontáž a opětovnou montáž zasklení stávajících lodžií nezvýší celkovou cenu opravy obvodového pláště (viz. zápis).
22.03.2010 jsem dával na www nabídku fy MAPRO sro. na zasklení lodžií, a v textu je napsáno " týká se nových zájemců o zasklení", měl jsem v úmyslu tím zdůraznit, že se nabídka týká zájemců nových, tedy těch co ještě lodžii zasklenou neměli. Vlastníci, kteří již lodžii zasklenou měli a zasklení jim bude na náklady společenství namontováno zpět, se přeci cenou a tedy i cenovou nabídkou nemusí zabývat.
27.04.2010 jsem dával na www informaci o počtu objednaných zasklení a sítí proti holubům, opět jsem v textu zdůraznil, že se jedná o "nové zasklení", tedy opět se týká jen lodžií, kde ještě zasklení nebylo.
21.05.2010 informace o počtu objednaných zasklení lodžií - poznámku, že se jedná o nové zasklení jsem tam již nedával, nikdo počty objednaných zasklení nerozporoval, takže jsem měl za to, že je v této věci jasno.
Pokud se Vám informace z 21.05.2010 zdála neúplná, nebyl to rozhodně úmysl a za případné obtíže se omlouvám se.
Zdravím
Viktor Novotný

Dlažba - p. Kulkusová

(Viktor Novotný, 22. 5. 2010 19:50)

Přeji hezký den, Vaši připomínku přeposílám TDI p. Novákovi a bude také předán zástupci zhotovitele na kontrolním dnu 25.5.2010.
Zdravím
VN

Dlažba

(Jitka Kulkusová, 22. 5. 2010 13:34)

Dobrý den,
moje připomínka se týká vyspárování dlaždic na balkoně. Domnívám se, že ne všechny jsou vyspárovány stejně. Na některých místej je spárovací hmoty velice málo, tudíž se obávám, že v období dešťů by voda mohla zatéct pod dlažbu a způsobit problém. Prosím o zpětné info, jak se věc bude řešit.

Poškrábaná okna

(Viktor Novotný, 19. 5. 2010 12:58)

Přeji hezký den,
na Váš email z 2.5.2010, 14.04 z adresy osir@centrum.cz (text emailu : Dobrý den,
zajímalo by mě, jak dělníci uklidí spadanou maltu na oknech a rámech ?(aniž by obojí poškrábali ba dokonce poničili ).Pro lepší představu přikládám foto.
Děkuji za odpověď
Michal Kulkus

jsem Vám 2.5.2010, 14,24 emailem odpověděl, že doporučuji počkat na předání stavby a pokud nebudou okna čistá, pak věc řešit. Zhotovitel stavby fa MAPRO sro. byl na tento problém upozorněn na kontrolním dnu.
Zdravím
VN

Poškrábaná okna

(Michal Kulkus, 19. 5. 2010 11:55)

Na problém poškrábání oken, jsem upozornil asi před třema tejdnama(+ foto). Bylo mi jen sděleno, že se nemám starat a že se to bude řešit. Výsledek jsou poškrábaná okna. kde je chyba?

rekonstrukce objektu

(Zdeněk Kadlec, 19. 5. 2010 11:22)

Dobrý den pane Vaici,
výkon TDI je samozřejmě zaměřen na zajištění našeho prospěchu, nikoliv zhotovitele. TDI průběžně upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky a pokud kdokoliv z vlastníků nějaký další objeví, je vhodné ho konkrétně popsat s uvedením místa, aby výbor toto mohl na kontrolním dnu uplatnit. Např. není jasná Vaše informace o vydlabání obkladové desky na severní straně - je možné, že zmiňujete sondu, kterou měl zhotovitel provést ke zjištění zda byla hydroizolace vytažena nad terén, je ale též možné, že zmiňujete něco jiného, což se z Vaší poznámky nepozná.
Na poškrábané okenní rámy byl zhotovitel obecně upozorněn, náprava se bude řešit před dokončením stavby.
ZÁVĚR: Výbor vítá upozornění na nedostatky stavby a nekvalitní práci, prosí však vždy o KONKRÉTNÍ SPECIFIKACI.

rekonstrukce objektu - díra

(Viktor Novotný, 19. 5. 2010 11:01)

Přeji hezký den, rorýs je v tom opravdu nevinně :-), jedná so o "sondu", která měla prokázat jestli je mezi panelem a polystyrénem hydroizolace. Hydroizolace tam není, takže pracovníci fy MAPRO sro. dnes sundají spodní část izolace a opraví vše tak, aby provedení zateplení odpovídalo projektové dokumentaci.
Zdravím.
VN
(i když je to nepřítomnost hydroizolace viditelná, fotografii jsem umístil do části Oprava obvodového pláště - přehled)

rekonstrukce objektu

(Vaic, 19. 5. 2010 10:19)

Přeji hezký den, nemohu než jinak reagovat na diskusi vyvolanou mým příspěvkem, zejména reakce členů výboru SVJ. Především, neočekával jsem, že vzbudím uzpozorněním na nekvalitu takovou pozornost, záměr byl zcela jistě jiný.Očekával bych spíše odpověď charakteru, že nedostatky budou projednány se stavebním dozorem, o tom však není zmínka. Jde přece o to, aby stavební dohled plnil očekávanou a sjednanou činnost a přinesly výsledky k prospěchu zadavatele, nikoliv zhotovitele. Je tzo myslím v zájmu nás všech a jde o naše peníze. Dostalo se mi však odpovědi jiné, i za tu děkuji. POkuid jde o fotodokumentaci, jsem názoru, že viditelné věci není nutno dokumentovat, toho by si měl právě všímat stavební dohled. Mělko zakotvené kotvy, kterými byly připevněny obkladové panely jsou pouhým okem viditelné a nelze je přehlédnout. Pokud jde o začištění omítky v okolí oken a poškrábané okenní rámy, bylo by vhodné, aby se k tomuto tématu vyjádřili i ostatní vlastníci, ve vlastním zájmu a nebyli k věcem lhostejní a pouze o nich nehovořili. A ještě jednu poznámkuz, pokud by někdo kontroloval kvalitu odvedené práce, nemuseli bychom si touto formou dopisovat a na nedostatky upozorňovat. Poslední dvě poznámky. Fotodokumentaci nelze zhotovit neboť balkony nejsou přístupné. Dovoluji si upozornit, že severní strana vyjma "malůvek" je poškozena vydlabáním obkladové desky na samá základ. Nebo snad úřadova "Rorýs"? Měli bychom si všichni více všímat, kdo se v okolí našeho domu pohybuje a jakou "činnost" vyvíjí?

rekonstrukce objektu

(Hanzlíková, 18. 5. 2010 21:28)

Tak ještě jednou dobrý večer,děkuji za odpovědi a reakci na moje emaily.Jenom bych chtěla zdůraznit,že názory a komentáře by neměly být osobního rázu,ale měly by se brát jako věcné připomínky týkající se rekonstrukce "našeho domu"
a pokud se kdokoliv na stránkách vyjádří k čemukoliv co se rekonstrukce týká,tak je to pouze důkaz toho,že nám to není lhostejné a to je dobře.
děkuji a pěkný večer RH

rekonstrukce domu

(Zdeněk Kadlec, 18. 5. 2010 20:20)

Dobrý den paní Hanzlíková,
k Vašemu komentáři reagujícím na názor p. Vaice a odpovědím p. Novotného sděluji:
Existence fotografií dokládajících např. nesprávný technologický postup ulehčuje výboru jednání se zhotovitelem a je tedy vítána - k tomuto ostatně byli vyzváni všichni vlastníci před zahájením opravy objektu. Na chybějící hydroizolaci u severního štítu již před časem upozornil p. Novák (TDI) a zhotovitel to nerespektoval, takže se bude opravovat.
Pokud jde o sítě proti hmyzu, tak současný TDI s tím nemá nic společného, protože v době výměny oken jsme si nikoho na technický dozor neplatili. Smutné je, že firma Vorlíček-Plast nedodržela požadavky na výměnu oken a přitom neuznala naši reklamaci - výbor se tímto bude zabývat na schůzi ve čtvrtek.
Moje poslední poznámka se vztahuje k nepodloženému tvrzení p. Vaice o "velice dobře" placeném technickém dozoru investora. Částka za výkon funkce TDI byla stanovena v souladu s obecně uzávaným sazebníkem UNIKA a byla nejnižší z obdržených nabídek (dálší byla o cca 60% vyšší a další dokonce o 160% vyšší).

rekonstrukce domu

(Viktor Novotný, 18. 5. 2010 19:29)

Přeji hezký den,
upozornění na nedostatky jsou samozřejmně vítány, pokud k tomu dostaneme i fotografii, je pak jednodušší náprava. Např. izolaci proti vlhkosti, co pravděpodobně chybí na patě severního štítu se nepodařilo nafotit, takže se bude dělat sonda a podle toho se bude postupovat dále, pokud by byla fotka je to jasné na první pohled, to také bylo smyslem mé žádosti (ne povinnosti) o doplnění připomínek fotografiemi.
Zdravím.
VN

rekonstrukce objektu

(Hanzlíková, 18. 5. 2010 19:11)

Dobrý den,
nemohu jinak,než napsat a to adresně Vám pane Novotný.Odpověď na email p.Vaice mě tak trochu nazlobil.Myslím,že tím,že se snažíme upozornit na chyby a nedokonalosti přispíváme i k ulehčení práce stavebního dozoru,takže foto být skutečně není nutné,jako není nutný ton Vaši odpovědi.Osobně jsem ráda,že nájemníci začali používat tuto formu komunikace s Vámi a doufám ,že tím předejdeme tak nepříjemné situaci,která vznikla se síťkami proti hmyzu.Vše bylo necháno v kompetenci stavebního dozoru a pravděpodobně celé léto budeme bez sítěk,které rozhodně nebyly za malou cenu.Proto bych ráda poprosila spíše o rozšíření komunikace více ,než o citáty v úvozovkách.Tímto také apeluji na všechny nájemníky,kteří mají přístup k emailu a našich stránkách,aby je užívali,ušetří nám to spoustu času a pěněz za pronájem místností ve škole.
děkuji a přeji pěkný večer Všem

rekonstrukce objektu

(Viktor Novotný, 18. 5. 2010 17:39)

Přeji hezký den, oprava obvodového pláště domu není dokončena, není předána a není zaplacena. Pokud své poznatky doplníte fotografií, a vše pošlete na email vybor@vondrousova1167-1169.cz, určitě nám to pomůže při jednání s fy MAPRO sro. více než obecné formulace typu : "nejsem jediný, kdo si povšiml :-)". Zdravím. VN

rekonstrukce objektu

(Vaic, 18. 5. 2010 16:19)

Přeji hezký den, dovoluji si reagovat na připomínku pí. Hanzlíkové ohledně kvality odvedené práce. Začištění omítky okolí oken a balkonových dveří je provedeno velice neprofesionálně,řekl bych odfláknuté, provedené tak jak se říká" aby se vlk nažral a koza zůstala celá".Další připomínku mám ke způsobu odstranění omítky z oken a rámů dveří a oken.Při používání škrabky nemůže dojíž k ničemu jinému než k poškození rámů oken, jak je tomu na východní straně ale i u balkonových oken. Není to pouzer můj poznatek, takže máme nová okna, ale rámy na mnoha místech jsou poškozené. Poslední poznámku mám k provedení omítky na zateplení obvodového pláště. Nejsem jediný, kdo si povšiml, že na mnoha místech nejsou kotvy zcela zakryty omítkou, respektive z omítky vyčnívají, omítka je tak narušena a je pouze otázka času, kdy se omítka vydrolí.Zajímalo by mne, když máme "velice dobře" placený stavební dohled, proč na toto nebylo reagováno před odstraněním lešení. Vady jsou patrné a viditelné, jsem názoru že nemohly být přehlédnuty při stavebním dohledu a kontrolních dnech.Jakým způsobem budou tyto popsané vady řešeny?

oprava parapetu u balkonového okna

(Viktor Novotný, 16. 5. 2010 23:40)

Přeji hezký den, Váš požadavek na opravu předám zástupci fy MAPRO sro. na kontrolním dnu dne 18.05.2010. Zdravím. VN

oprava parapetu u balkonového okna

(ČERNÝ, 14. 5. 2010 17:41)

Dobrý den,
měl bych požadavek na opravu parapetu u okna obývacího pokoje.Mezi parapetem a oknem je mezera cca 3mm,kterou je potřeba opravit,jedná se zřejmě o špatně nasazený parapet.
děkuji za vyřízeníPlatíme šlendrián

(Viktor Novotný, 14. 5. 2010 17:31)

Přeji hezký den, smlouvou s dodavatelskou firmou MAPRO sro. je pevně stanovený termín, kdy mají být objednané práce hotové a v požadované kvalitě předané. Nedodržení tohoto termínu je penalizováno, takže je jen na zhotoviteli stavby jak splnění termínu zajistí :-).

Platíme šlendrián

(Antušák, 1167, 14. 5. 2010 16:21)

Dnes (pátek 14.5.) jsem mohl pozorovat pracovní nasazení pracovníků naši dodavatelsé firmy (čistili nebo spíše měli čistit okna a parapety na balkonové straně domu.) Tří chlapi (SK přísl.) za dobu od 13. hod do 16.2O h. "šudlili" jeden parapet, sprostě nadávali a procházeli sem a tam po lešení. Kontroluje vůbec někdo tyto pracovníky. Mají vůvec nějaké normy - nebo ich budeme platit za takovou práci až do konce června?

Kontejnery na stavební odpad - p. Laňka

(Viktor Novotný, 13. 5. 2010 5:58)

Přeji hzeký den,
pokud takto bude postupovat každý, kdo rekonstruuje byt (firma,svépomocí) a nebo jen uklízí po zimě, bude vše Ok :-).
Zdravím
VN

Omítka na balkónech - p. Hanzlíková

(Viktor Novotný, 13. 5. 2010 5:55)

Izolace - děkuji za upozornění, poptám na kontrolním dnu.
Omítky - stavba není předána, takže zhotovitel má ještě čas vše napravit, předám zástupci stavby na kontrolním dnu.
Zdravím
VN


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »