Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Síť proti holubům II.

(H. Medrarová, 15. 6. 2010 17:39)

Dobrý den,
1) chtěla jsem se zeptat, zda nemáte informace, kdy se budou instalovat sítě proti holubům, původně jsem pochopila, že to bude ještě před odstraněním lešení.

2)Kdy přesně bude odstraněno schodiště od domu 1169?

Děkuji H.Medrarová

Vysvětlení - odpověď p. Vorlíčkovi

(Viktor Novotný, 2. 6. 2010 19:05)

Přeji hezký den,
rád se nechám přesvědčit, v případě, že by heslo k dokumentům měl k dispozici někdo jiný než vlastník bytu v našem domě, znamenalo by to pro mne hodně práce navíc. Na našem www je nyní 171 dokumentů opatřených heslem, představa, že je potřeba všechny znovu editovat a uložit s novým heslem není moc lákavá.
Já asi nemohu zcela jednoznačně dokázat, že heslo bylo zneužito, a stejně tak nelze dokázat opak, je to jak s tou naší reklamací :

ve Výzvě více zájemcům k podání nabídky, jsme požadovali splnění této podmínky :

A.4) Šířka obvodového rámu nových oken musí umožňovat při zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem zateplení jejich ostění a nadpraží polystyrénem tl. 40 mm.

Tato podmínka nebyla firmou Vorlíček-Plast s.r.o. při montáži oken splněna, na čí straně je chyba z hlediska práva není zatím určeno, takže zůstává jen nepříjemný pocit, stejně jako v případě zaheslovaného dokumentu z našich www.

Převzetí vzorového bytů nemůže být bráno jako důkaz, že instalace v ostatních bytech proběhla v pořádku, ve Vašem příspěvku z 29. 05. 2010 sám píšete „Každý stavební otvor má jiný rozměr a je jinak křivý „, a stejně tak vlastníci mají problém s opětovnou instalací sítí proti hmyzu jen na některých oknech a dveřích, asi jsou okna a dveře instalována v jinak křivých stavebních otvorech než má vzorový byt.
Zdravím
VN

Vysvětlení

(Roman Vorlíček , 2. 6. 2010 17:55)

Vážený pane Novotný,

asi nechcete pochopit, na co se odvolávám a jak jsou přístupné jednotlivé komentáře Vašeho webu. Každý, kdo si přečetl můj popsaný postup pochopil, z čeho jsem čerpal a nikdo žádné heslo pro vyhledání a přečtení si těchto informací nepotřeboval. Více nemám k tomuto co dodat.

Ještě se vracím k Vaší reklamaci. Dnes jsem si vyhledal zápis ve stavebním deníku ze dne 20.04.2009, na kterém je podpis Vašeho stavebního dohledu pana Ing. Rahbaniho, který potvrdil provedení montáže vzorového bytu čp. 1167 č.4. Vzorový byt se dělá před zahájením hromadné výroby a to proto, aby se případně na přání investora provedly změny v provedení montáže, nebo změny rozměrů oken. Nic takového se z Vaší strany nestalo a ve stavebním deníku je tento zápis bez připomínek.

S pozdravem Roman Vorlíček

Přístupové heslo

(Viktor Novotný, 2. 6. 2010 0:08)

Přeji hezký den, jestliže se odvoláváte na zápis ze 37. schůze výboru SVJ, jehož text je v zaheslované příloze na našich www, pak z toho pro mne vyplývá, že tento zápis máte k dispozici.
Zdravím
VN

Přístupové heslo

(Roman Vorlíček , 1. 6. 2010 23:11)

Vážený pane Novotný,

nevím, z čeho usuzujete, že mám k dispozici nějaké přístupové heslo? Na vašich stránkách máte vlevo menu, ve kterém je odkaz „Zápisy ze schůzí výboru“, zde má každý návštěvník možnost se seznámit se zápisem schůze SVJ a zde jste uvedli - cituji: Reklamace oken - reklamace firmou Vorlíček-PLAST sro., zamítnuta, výbor SVJ prověří další právní postup.

Po rozkliknutí odkazu - Celý příspěvek - je uvedena krátká doplňková informace naší nabídky zdarma sítě předělat. Asi se to tam nevešlo, to chápu. Žádné heslo to během tohoto postupu nechtělo, tak nevím, co máte na mysli.

S pozdravem
Roman Vorlíček

Zaheslované dokumenty - přístup

(Pavel Laňka, 1. 6. 2010 18:42)

Dobrý den, rád bych reagoval na řešený problém. Myslím, že ten, kdo poskytl panu Vorlíčkovi diskutované informace, by měl (alespoň anonymně)sdělit panu Novotnému, zda mu poskytl jen nějaký vytištěný dokument nebo přístupové heslo. V prvním případě s tím už nic nenaděláme a informace již unikly, kam neměly. Ve druhém případě bych ale doporučoval okamžitou změnu přístupového hesla, aby nemohly unikat informace/dokumenty další. Jsem si vědom, že otevírat jednotlivé dokumenty a znovu je ukládat s novým heslem, je otravná práce, ale domnívám se, že se jí v případě úniku přístupového hesla asi nebude možno vyhnout.

Zaheslované dokumenty - přístup

(David Strupek, 1. 6. 2010 15:59)

Rád bych zde pana Novotného ještě doplnil - předání hesla třetím osobám má ještě jeden aspekt. Elektronický přístup vlastníků k interním dokladům SVJ je nadstandardem, nikoli povinností. Bylo to zřízeno především pro větší pohodlí vlastníků, ale také proto, že výbor má zájem na maximální transparentnosti úkonů, které jménem SVJ činí. Rozhodně to však není povinností výboru. Nejmse povinni vést internetové stránky, nejsme povinni sami od sebe všem rozesílat interní dokumenty, jako jsou zápisy ze schůzí výboru, kontrolní komise, zápisy o vyhodnocení zakázek, apod.
Pokud zde nebude mezi vlastníky soulad ohledně důvěrného charakteru těchto materiálů, můžeme elektronický přístup zrušit a omezit se na zákonné minimum. Vlastník, který bude chtít nahlédnout do interních dokumentů, u nichž mu zákon dává právo se s nimi seznámit, se po předchozím objednání dostaví k nahlédnutí do kanceláře SVJ. U ostatních dokumentů pak bude věc řešit přes výbor nebo kontrolní komisi.
Jsem přesvědčen, že takové důsledky si nikdo z nás nepřeje, i já si proto dovoluji požádat o větší ostražitost v tomto směru. Děkuji.

Zaheslované dokumenty - přístup

(Viktor Novotný, 1. 6. 2010 15:27)

Z příspěvku p. Vorlíčka (29.05.2010) je zřejmé (odvolává se na zápis z 37.schůze výboru SVJ), že p. Vorlíček má přístup k zaheslovaným dokumentům zveřejněných na našem www.
Žádám vlastníky, aby si uvědomili, že zaheslované dokumenty obsahují interní informace určené pouze pro vlastníky bytů v našem domě (výběrová řízení,smlouvy, osobní údaje apod.) , a vlastník bytu, který přístupové heslo nebo zaheslovaný dokument předal firmě Vorlíček-Plast s.r.o. by si měl být vědom faktu, že jestliže tyto informace má k dispozici dodavatel se kterým výbor SVJ řeší reklamaci, tak se dá předpokládat, že dodavatel získané informace rozhodně nepoužije ku prospěchu vlastníků tohoto domu.
Zdravím
VN

Vyjádření firmy VORLÍČEK - PLAST s.r.o.

(Výbor SVJ, 1. 6. 2010 14:45)

Vážený pane Vorlíčku, ve Výzvě více zájemcům k podání nabídky, kterou rozeslal výbor SVJ a vaše firma na jejím základě zpracovala nabídku na dodávku oken, byl tento požadavek :

A.4) Šířka obvodového rámu nových oken musí umožňovat při zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem zateplení jejich ostění a nadpraží polystyrénem tl. 40 mm.
Tuto podmínku u některých oken a dveří firma Vorlíček-Plast s.r.o. nesplnila a proto jsou nyní problémy s opětovnou montáží sítí.

Montáž :
Postup montáže, který popisujete ve svém příspěvku – cituji: "Při montáži zateplovacího systému bývá zvykem použít pro zateplení vnějších špalet takovou sílu izolantu, aby nedošlo k celkovému překrytí rámu oken", je zásadně v rozporu s faktem, že tloušťka izolantu je stanovená projektem. Tato tloušťka je použita pro výpočet tepelných ztrát objektu a tyto hodnoty jsou pak uvedeny v žádosti o přidělení dotace.

Záruky :
Cituji z Vašeho příspěvku :
"Naše firma nemůže nést záruky za to, jestli bude dodatečně rám okna zateplen natolik, že tím bude zamezena montáž sítí".
V žádném případě není zateplení silnější než 30 mm, jak určuje projekt a v souladu s Výzvou k podání nabídky mělo být zateplení 40 mm respektováno, pokud by tomu tak bylo, sítě by šly zpět namontovat bez problémů..

Bezplatná oprava :
Nabídku na bezplatnou úpravu sítí určitě vlastníci zaregistrovali, ale je tam uvedeno jako podmínka, že úpravu lze provést pouze tehdy jestliže rámový profil přesahuje přes zateplení 1,5cm, tento prostor pro montáž sítí na rámovém profilu není, ani upravené sítě nepůjdou tedy zpět namontovat, a proto jsou také ze strany vlastníků reklamace.

Očekávali jsme ze strany firmy Vorlíček-Plast s.r.o. nějaké velkorysejší řešení, už jenom s ohledem na skutečnost, že hodnota reklamovaných sítí (jedná se hlavně o dvoje sítě na dveře lodžií) je vzhledem k celkové hodnotě realizované dodávky zanedbatelná.

sítě

(Urban, 30. 5. 2010 20:24)

Vážený pane Vorlíček , Vaše prohlášení mě bobouřilo . Tvrdíte že se snažíte sítě upravit ale není to pravda , Váš technik nedokáže ani přijed a kouknout se natož situaci řešit. Chtěl bych podotknout že reklamace se oken netýká , týká se sítí. A podle občanského zákoníku a reklamačního řádu který platí v ČR se reklamace vztahují na věci které změní svůj stav po dobu nejméně 24 měsíců. což se stalo,sítě nelze použítk jejímu účelu na vámi dodané okna.Berme okna a sítě jako celek. K zateplení špalet - byla použita nejmenší možná síla . celou věc budu řešit osobně a s právníky.s pozdravem Urban

Vyjádření firmy VORLÍČEK - PLAST s.r.o.

(Roman Vorlíček , 29. 5. 2010 23:02)

Vážení majitelé,
vážení čtenáři těchto příspěvků,

jako jeden z majitelů a zároveň jako jednatel firmy VORLÍČEK-PLAST se musím ohradit proti interpretaci naší odpovědi na vaší reklamaci, která byla uveřejněna na tomto webu jako zápis z 37. schůze výboru SVJ.

Pro vysvětlení uvádím průběh naší dodávky oken. Naše firma vyrobila a namontovala pro vaše SVJ nová plastová okna, celý průběh montážních prací byl vaší stranou kontrolován a po dokončení bylo celé dílo písemně předáno – vše bez závad. Okna byla namontována do stávajícího ostění tak, aby rámy oken byly částečně osazeny za zalomené ostění a mohla být z vnější strany instalována komprimační páska, tento postup byl SVJ odsouhlasen.

Při montáži zateplovacího systému bývá zvykem použít pro zateplení vnějších špalet takovou sílu izolantu, aby nedošlo k celkovému překrytí rámu oken. Každý stavební otvor má jiný rozměr a je jinak křivý, proto se vnější špalety vyrovnávají optimální sílou izolantu a rámy se nechávají částečně obnažené. Samozřejmě zde platí pravidlo čím více tím lépe, ale nemůže se rám celý překrýt, natož když jsou tam namontovány panty určené pro montáž balkonové sítě. Pokud by při lepení izolantu dodavatelská firma tyto panty nepřekryla, tak by se balkónové dveře mohly pohodlně vrátit, ale to se nepovedlo.

Naše firma nemůže nést záruky za to, jestli bude dodatečně rám okna zateplen natolik, že tím bude zamezena montáž sítí. Proto nebyla reklamace uznána, to bylo na vašem webu jako hlavní zpráva správně uvedeno, ale to, že naše firma v rámci dobrého jména navrhuje zdarma všechny sítě na požádání zmenšit a pokusit se je namontovat zpět, bylo uvedeno jako příloha zprávy a pochybuji, že se toho někdo všiml a přečetl si naší celou odpověď a nakonec tomu i odpovídají některé reakce čtenářů.

To, že bylo na vašem webu uvedeno pouze neuznání naší reklamace, značně zkresluje celý náhled na naši firmu a poškozuje naše jméno, proto musíme uveřejnit toto vysvětlení.

Roman Vorlíček
jednatel firmy
VORLÍČEK-PLAST s.r.o.

siťky do balkonových dveří

(Viktor Novotný, 27. 5. 2010 20:43)

Přeji hezký den, svým p.s. jsem chtěl v trochu méně vážném tónu reagovat na Váš příspěvek z 26.05.2010, ve kterém vyjadřujete názor, že se věc neřeší, neb se jedná jen o dvoje dveře (cituji z Vašeho příspěvku : Mám pocit,že kdyby se nejednalo pouze o dvoje dveře věc už by byla vyřešená.Takto mi 2889,-leží v bytě opřené o zeď.).
Chtěl jsem se tím vyhnout zdůraznění faktu, že Vaše tvrzení není pravdivé. Na schůzi výboru SVJ dne 20.05.2010, které jste se zúčastnila jako host, se projednávala jak otázka opětovné montáže sítí do oken, tak opětovné montáže sítě do dveří lodžie a projednávání jste se aktivně účastnila.
Zdravím
Viktor Novotný
27.04.2010 - informace o zaslaní dopisu firmě VORLÍČEK-PLAST s.r.o., včetně textu dopisu ( v tomto dopise se píše jak o problémech se sítěmi ve dveřích, tak o sítích v oknech a je požadována náprava)

siťky do balkonových dveří

(hanzlikova, 27. 5. 2010 18:25)

Dobrý den,
děkuji za vyčerpávající odpověď,jenom si dovoluji podotknou ,že Vaše p.s. možná bylo zbytečné.Jsem vlastníkem bytu stejně jako vy a jenom snažím vyřešit problém,který jsem si ani v nejmenším nezpůsobila.Toto je můj poslední komentář,protože po Vaši odpovědi nemám zájem si s Vámi psát.Jsem ochotna diskutovat a řešit problémy pouze slušně a ne impertinentně.Jsem ráda,že aspoň Vám nevadí opřené peníze o zeď.
přeji pěkný večer

siťky do balkonových dveří

(Viktor Novotný, 27. 5. 2010 17:42)

Přeji hezký den,
snažil jsem se objektivně popsat vzniklou situaci i kroky, které výbor SVJ podnikl při snaze o její řešení, byla to reakce na Váš příspěvek, kde si stěžujete, že nemáte žádné info a že Vám dochází trpělivost.
Zdravím
Viktor Novotný
p.s. fotky okenních sítí s poznámkou, že opětovná montáž po zateplení bude problematická, které jsem vystavil 13.04.2010 na našich www jsou z mého bytu, takže nějaké ty penize mám také opřené v bytě o zeď :-))))).

siťky do balkonových dveří

(Zdeněk Kadlec, 27. 5. 2010 13:12)

Dobrý den,
návštěva technika firmy Vorlíček, kterou zmiňujete ve svém komentáři z 26.5.10, by neměla žádný smysl, neboť jsem při návštěvě u vás naměřil jen cca 10 mm volného místa na rámu namísto min. 15 mm specifikovaných firmou - síťové dveře tedy podle vyjádření firmy nelze namontovat zpět.
Pokud jde o Vaše upozornění na možný problém již na začátku zateplování, kdy podle Vás měl být čas s tím něco udělat, tak bohužel již nic udělat nešlo - jediným řešením v té době bylo nezateplovat okolo lodžiových dveří, což by bylo nedodržením projektu a mohli bychom přijít o očekávanou dotaci z programu Zelená úsporám.
V současné době čekáme na oznámení vlastníků, kteří mají problém s nasazením sítí do oken, potom výbor rozhodne o dalším postupu.

siťky do balkonových dveří

(Hanzlíková, 27. 5. 2010 8:03)

Dobrý den,
z Vaší odpovědi mám trošku pocit,že jsme každý byl na jiné schůzi.Já si pamatuji,že pan Strupek sice říkal,že prověří ,jestli existují ještě nějaké další právní postupy,které by byly možné uplatnit,ale zároveň podotkl,že si myslí ,že moc šancí nemáme.Dále v dopise bylo uvedeno,že pokud kolem okem nezbylo 1,5cm nebude opava možná.Dokonce p.Kadlec si to byl u nás přeměřit.Další věc,kterou bych ráda zmínila,že síťky na balkony nepůjdou zpět umístit jsem zmínila hned při začátku zateplování,kdy byl ještě čas s tím něco udělat/byly pouze přilepené obkladové desky/.
Je mi velmi nepříjemné,že neustále někoho obtěžuji,ale dva měsíce už si dopisujeme a řešení stále v nedohlednu.Dokážu si představit,že s rekontrukcí jako takouvou je velké množství práce a starostí,ale na druhou stranu musíte pochopit mě jako zákazníka,že dva měsíce řešení reklamace je dost.
pěkný den

siťky do balkonových dveří

(Viktor Novotný, 27. 5. 2010 0:55)

Přeji hezký den, 20.5.2010 jste byla jako host na schůzi výboru SVJ, kde se otázka reklamace sítí do oken a dveřních sítí proti hmyzu projednávala. Výbor SVJ Vás informoval , že uplatnil u firmy VORLÍČEK-PLAST s.r.o. dne 27.4.10 reklamaci sítí, která však byla dne 5.5.10 firmou odmítnuta s odůvodněním, že jsme si měli každý jednotlivý rám okna před převzetím zakázky přeměřit (výbor SVJ prováděl kontrolu, ale jen namátkovou a nikoliv 100% ve smyslu argumentace zhotovitele). Ve Vaší přítomnosti bylo domluveno, že Mgr. Strupek prověří další možnosti právního postupu vůči firmě VORLÍČEK-PLAST s.r.o., a zároveň bude zvážena možnost přistoupit na nabídku firmy VORLÍČEK-PLAST s.r.o., že problematické sítě (v případě, že to bude technicky možné) bezplatně upraví a namontuje zpět. Na naše www jsem 21.05.2010 dal výzvu aby se vlastníci, kteří mají problémy s opětovnou montáží sítí proti hmyzu ozvali emailem p. Bílkové, seznam by pak mohl být předán technikům fy VORLÍČEK-PLAST s.r.o. (záleží na způsobu jakým bude reklamace dále řešena). Předpokládám, že se vlastníci ozvou hlavně poté, co bude oficiálně povolen vstup na dokončené lodžie a oni pak budou moci vyzkoušet opětovnou montáž sítí do oken a o případných problémech informovat výbor SVJ.
Zdravím
Viktor Novotný
p.s.
na našich www je toto :
27.04.2010 - informace o zaslaní dopisu firmě VORLÍČEK-PLAST s.r.o., včetně textu dopisu
12.05.2010 - informace o odpovědi fy VORLÍČEK-PLAST s.r.o.,včetně textu dopisu
20.05.2010 - informace o projednání a dalším postupu jsou v uvedeny zápise ze schůze výboru SVJ (pí. Hanzlíková byla přítomna jednání jako host)
21.05.2010 - výzva na našich www, aby vlastníci nahlásili problémy s opětovnou montáží sítí proti hmyzu

siťky do balkonových dveří

(Hanzlikova, 26. 5. 2010 18:16)

Dobrý den,
ráda bych se zeptala ,kdy nás navštíví technik ohledně instalace sítě do balkonových dveří.Dne 5.4.2010 jsem na to upozornila poprvé,minulý týden jsme o tom opět mluvili a stále nemám žádné info.Prosím tedy všechny ,kteří převzali stavební práce od p.Vorlíčka a potvrdili svým podpisem a opravu už urychleně sjednali nápravu,protože mi vážně dochází trpělivost.Mám pocit,že kdyby se nejednalo pouze o dvoje dveře věc už by byla vyřešená.Takto mi 2889,-leží v bytě opřené o zeď.
Hanzlíková

Zasklení lodžie - p. Antušák

(Viktor Novotný, 22. 5. 2010 22:12)

Přeji hezký den,
omlouvám se, situaci ohledně lodžií jsem nepopsal úplně přesně, p. Janoušková podmínila svůj souhlas s opravou domu opětovnou montáží zasklení pouze na lodžii svého bytu.
Výbor SVJ navrhl a shromáždění vlastníků hlasováním odsouhlasilo, že na náklady společenství bude provedena opětovná montáž zasklení na všech lodžiích, kde zasklení bylo v době žádosti o stavební povoleni.

Zasklení lodžie

(antušák, 1167, byt č. 14 , 22. 5. 2010 21:55)

Děkuji za odpovědˇ, ale z informace ze dne 21.5. to jasně nevyplyvalo.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »