Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oprava obvodového pláště - informace o stavbě

Příspěvky

Úspěšné kolaudační řízení

12. 10. 2010

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 17, jako stavební úřad příslušný dle $ 13 odst. 1 písm.c)  zákona č.1 83/2006S b. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č .55/2000Sb. hl.m . Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy ve znění pozdějších předpisů po přezkoumání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podané dne 15.09.2010 dle S 122o dst.1 stavebního zákona vydává stavebníkovi Společenství vlastníků pro dům Vondroušova1 167-1169,I Č 2843747I, se sídlem Praha6 -Řepy, Vondroušova 1168 kolaudační souhlas k užívání stavebních úprav bytového domu č.p.1167-1169 ul. Vondroušova v Praze 6-Řepy.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

Závěrečná kontrolní prohlídka (kolaudace) bude dne 12.října 2010

5. 10. 2010

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 17,  jako stavební úřad příslušný dle ustanovení $13 odstavce 1., písm.c) zákona č.183/2006S b. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č .55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut h l.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v souladu s ustanovením $ 122 odst.2 stavebního zákona termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby na den 12. října 2010 ( úterý ) v 9.00 hod. se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

Kontrola čerpání dotace z programu Nový panel

14. 9. 2010

Dnes v 10hod proběhla schůzka se zástupci Centra  stavebního inženýrství, byla provedena prohlídka stavby zaměřená na provedení stavby a použité materiály. 
Dále byly předány vyžádané podklady (stavební povolení, projektová dokumentace, průkaz energetické náročnosti apod.).

 

Kontrola odstraněných závad a nedodělků(4)

30. 8. 2010

Všechny závady uvedené v seznamu byly odstraněny - stavba ukončena.
Zbývající nedodělky se týkají dodatečně objednaných víceprací (obklad stěn ve vchodech, osvětlení, dlažba po schody, atd.) a budou dokončeny v průběhu první poloviny září. 

 

Kontrola odstraněných závad a nedodělků(3)

24. 8. 2010

Seznam závad a nedodělků odstraněných k 24.08.2010 je uveden v příloze.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

Kontrola odstraněných závad a nedodělků(2)

17. 8. 2010

Seznam závad a nedodělků odstraněných k 17.08.2010 je uveden v příloze.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

Kontrola odstraněných závad a nedodělků(1)

10. 8. 2010

Seznam závad a nedodělků odstraněných k 10.08.2010 je uveden v příloze.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

Přejímací řízení - předávací protokol

3. 8. 2010

Zástupce firmy MAPRO sro. zaslal na adresu výboru SVJ tyto dokumenty :

- předávací protokol (Oprava obvodového pláště)
- příloha č.1 (seznam vad a nedodělků - pouze doplněk, stav ke dni 2.8.2010)
- příloha č.2 (seznam certifikátů)

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

Přejímací řízení - ukončení stavby

2. 8. 2010

Dne 2.08.2010 pokračovalo přejímací řízení, zástupce dodavatele fy MAPRO sro., zástupce SVJ  a TDI dospěli k závěru, že vady bránící převzetí byly odstraněny a v souladu se smlouvou tedy objednatel přejímá dílo, s vadami či nedodělky uvedenými v soupisu z minulého týdne. Tento soupis bude přílohou protokolu, který podle dohodnutého znění vypracuje pí Žilková a zašle jej na mailové adresy výboru SVJ.
 
Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

Výměna domácích telefonů - 12.08.2010

28. 7. 2010

Ve čtvrtek 12.8.2010 od 9.00 do 18.00 hodin, bude prováděna výměna domácích telefonů, aby byl funční celý systém elektrického vrátného.
Děkuji, přeji příjemný den

Iveta Žilková
obchodní oddělení
MAPRO, s.r.o.
Ke Klíčovu 263/8, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel./fax: +420 222 310 450
mobil: +420 774 466 148
e-mail: zilkova@maprocz.com 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »