Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přejímací řízení - ukončení stavby

2. 8. 2010

Vady a nedodělky byly dnes rozšířeny o následující (vč. víceprací):
- Podle revizní zprávy hromosvodu je příliš vysoký zemní odpor u svodů č. 1 a 4 - zhotovitel odkryje napojení na zemní síť a TDI zkontroluje provedení napojení, ev. bude rozhoduto o nápravném opatření.
- Vlhká zeď v suterénu č.p 1169 u severního štítu - dohodne se způsob zjištění příčiny.
- V č.p. 1168 bude světlo v zádveří napojeno stejně jako v druhých vchodech, všude bude odstraněna nyní již zbytečná lišta v obložení stěny a to bude opraveno.
- Elektrikář přepojující světlo současně zjistí proč některá světla v suterénech nesvítí a provede potřebnou opravu.
- Bylo nahlášeno zatékání stropem na chodbě v č.p. 1168 u bytu 16. Při kontrole střechy nebyla zjištěna žádná závada a zhotovitel proto tuto vadu oznámí firmě, která střechu opravovala, a navrhe se způsob zjištění příčiny.
- Asfalt u vchodů je stále měkký a je třeba ho zhutnit.
- Ze strojovny výtahu č.p. 1168 bude odstraněno původní rozbité okno.
 
Další kontrolní den zaměřený na kontrolu odstraňování VaN bude v úterý 10.8.10 v 8:30 h .

Doplněný seznam závad a nedodělků vyhotovený při společné prohlídce zástupce zhotovitele, TDI a členů výboru SVJ