Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oprava obvodového pláště - informace o stavbě

Příspěvky

Zahájení přejímacího řízení - ukončení stavby

27. 7. 2010

Dne 27.07.2010 byla na výzvu zhotovitele stavby fy MAPRO sro. zahájeno přejímací řízení. Členové výboru SVJ společně s p.Urbanem připravili seznam vad a nedodělků, který předložili zástupci zhotovitele stavby. Při společné prohlídce našeho domu (členové výboru SVJ, TDI p. Novák, zástupce fy MAPRO sro.) byl sepsán nový seznam vad a nedodělků, odpovídající stavu k 27.7.2010 (26.7.2010 odpoledne byly osazeny dveře k prostoru u výtahu, 27.7.2010 ráno byla pokládána živice před schodiště jednotlivých vchodů do domu). 
Při dalším jednání se ukázalo, že zhotovitel stavby nemá připravené dokumenty nutné pro ukončení stavby (revizní zpráva hromosvodů, atest schodiště apod.), takže v přejímacím řízení bude pokračováno po doplnění dokumentace a po odstranění závad, které brání řádnému užívání opraveného domu (osvětlení chodby za dveřmi, stříšky nad vchody, pojezdy pro kočárky).

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

Staré klíče od vchodů (vstupní dveře do domu) nevyhazujte

26. 7. 2010

Klíče od původních vchodů budou dále fungovat pro vstup do sklepů a společných prostor (instalace nových bezpečnostních vložek do všech dveří by byla velmi nákladná).

 

Štítky na zvonkovém tablu a schránkách

25. 7. 2010

Štítek pro označení zvonku a schránky má rozměry 14,5mmx69mm a vejdou se na něj dva řádky textu o 20 písmenech (v případě potřeby na změnu v textu lze vytisknout štítek nový), pokud není na štítku dostatečný prostor pro všechna jména, asi by bylo vhodné vyřešit doručování pošty do správné schránky dohodou s doručovatelkou pošty, nebo oficiálně pomocí žádosti o dosílku. 

Obrazek

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

Dokončení opravy objektu - přejímací řízení dne 27.07.2010

23. 7. 2010

V úterý 27.7.10 má být přejímací řízení se zhotovitelem MAPRO sro. a součástí protokolu o převzetí bude i soupis vad a nedodělků. Výbor žádá všechny vlastníky, aby mu do pondělí 26.7.10 večer sdělili e-mailem na adresu výboru nebo vhozením vyplněného "formuláře" (ke stažení v části Celý příspěvek, nebo vytištěný v neděli v poštovní schránce) do schránky společenství v č.p. 1168 svoje případné připomínky k úplnosti a kvalitě prací. 
Tím nám pomůžete při sestavování soupisu vad a nedodělků a zvýšíte pravděpodobnost, že nic nebude ani nedopatřením opomenuto.

Výbor SVJ

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

Síť proti holubům - alternativní řešení :-)

18. 7. 2010

Na www.conrad.cz je nabízeno zajímavé zařízení - obj.č. 620 108 (nevím jak na toto zařízení budou reagovat holubi, ale vlastníci v okolních bytech se určitě odstěhují dříve než holubi).


Elektronický plašič ptáků
Tento elektronický plašič ptáků věrně imituje křik dravých ptáků pomocí integrovaného zvukového obvodu a tak účinně a ekologicky odhání kosy, špačky, holubi a jiné ptáky. Vestavěný IR senzor se postará o automatické vypnutí zařízení po setmění, takže nebude rušen noční klid.

 Obrazek

 

 

 

 

 

 

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

Smlouva o dílo - dodatek č.2

12. 7. 2010

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu předmětu díla dle požadavku objednatele.

Termín dokončení díla je stanoven na 5.8.2010

 

Smlouva o poskytnutí dotace na úhradu úroků k úvěrům - PANEL

12. 7. 2010

Dnes byla podepsána v Českomoravské záruční a rozvojové bance a.s. , Praha 1 smlouva o poskytnutí dotace na úhradu úroků  k úvěrům na opravu a modernizaci bytových domů číslo 2010-1817-AP.

 

Dokončení vstupních portálů (vchod 1167 a 1169) - zpoždění

9. 7. 2010

Dle informace zástupce zhotovitele stavby fy MAPRO sro., nebude možné dne 12.07.2010 zprovoznit vchody 1167 a 1169 (zpožděná dodávka dlažby).
  

 

Síť proti holubům - objednávka

9. 7. 2010

K dnešnímu dni eviduje výbor SVJ  tyto objednávky : 

síť proti holubům :
vchod 1167 - byt č. 9, 16
vchod 1169 - byt č. 7, 9, 15

prosím vlastníky o kontrolu a o potvrzení objednávky na novotny@vondrousova1167-1169.cz (+po prostudování nabídky firem vybrat firmu pro realizaci sítě na lodžii Vašeho bytu). 
Firma  instalaci sítě realizuje formou individuální objednávky s vlastníkem bytu.

 

Síť proti holubům - poptávka

8. 7. 2010

Výbor SVJ oslovil několik firem, které se zabývají instalací sítí proti ptákům a pro kočky. 

Podmínky byly stanoveny takto : 

- instalací sítí je nutné provádět výškovou technikou (lešení je sundané)
- plášť budovy je zateplen, tl. izolantu 3-10cm
- lodžie, které je potřeba opatřit sítěmi spolu nesousedí
- zábradlí lodžie je hliníkové a není možné jej využít pro ukotvení sítě (vrtání apod.)

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »