Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oprava obvodového pláště - informace o stavbě

Příspěvky

Oprava obvodového pláště - 10.9.2009 byla podepsána smlouva s firmou MAPRO s.r.o.

10. 9. 2009

Předmětem této smlouvy je na straně jedné závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě na objektu obytného domu Vondroušova 1167-1169 v Praze 6 a na straně druhé závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele převzít, poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a zaplatit mu cenu za jeho provedení.
Dílo se skládá zejména z následujících částí:
-    Zateplení obvodového pláště
-    Rekonstrukce střechy
-    Rekonstrukce lodžií
-    Rekonstrukce portálů
-    Rekonstrukce okapových chodníků
Zahájení prací : 1.03.2010

 

Oprava obvodového pláště - dotace z programu Zelená úsporám

31. 8. 2009

S ohledem na změnu podmínek pro získání dotace z programu "Zelená úsporám" byla firma STOPTERM požádána aby vypracovala prvotní studii pro ověření zda po opravě obvodového pláště budou splněny požadavky pro získání výše uvedené dotace. 
Výsledek studie je pozitivní, a proto firma STOPTERM dopracuje odborný posudek podle požadavků Státního fondu životního prostředí.  

 

Oprava obvodového pláště - dodavatel

31. 8. 2009

Na základě posouzených nabídek byla jako dodavatel vybrána firma MAPRO s.r.o.. S ohledem na 2 měsíční zpoždění z důvodu problémů při získání stavebního povolení a na předložený hamonogram prací (předpokládané ukončení stavby zasahuje do zimních měsíců), bylo rozhodnuto o realizaci opravy až v roce 2010 (vlastníci byli informování sdělením vhozeným do poštovních schránek). Cena opravy se posunutím termínu zahájení nemění.   

 

Oprava obvodového pláště - stavební povolení nabylo právní moci

15. 8. 2009

Výbor SVJ získal "ceduli" kterou je nutné viditelně umístnit na opravovaný objekt.

Obrazek

 

 

Oprava obvodového pláště - vydáno stavební povolení

4. 8. 2009

Odbor výstavby MČ Praha 17 na základě předložení souhlasu vlastníka (podpis podmíněn zasklením lodžie na náklady společenství) dokončil stavební řízení a vydal stavební povolení. Termín zahájení prací : září 2009, dokončení : prosinec 2010. V polovině srpna by stavební povolení mělo nabýt právní moci. 
S ohledem na harmonogram prací (16-20týdnů) se ukončení opravy obvodového pláště ještě v roce 2009 (tak jak bylo původně uvažováno) jeví jako velmi problematické. Důvodem je jednoznačně zpoždění při získání stavebního povolení způsobené podmíněným souhlasem jednoho vlastníka s opravou (požadavek opětovné montáže zasklení lodžie, přestože se jedná o vybavení bytu a ne společných prostor).

 

Oprava obvodového pláště - posouzení nabídek

4. 8. 2009

Výbor SVJ posoudil zaslané nabídky na opravu obvodového pláště a do užšího výběru zařaditl firmy Moravec a spol., TRIGEMA a MAPRO. Firmy budou požádány aby předložily upravené nabídky respektující připomínky uplatněné výborem SVJ (např. opětovné zasklení 7ks ldžií bez zvýšení původně nabídnuté ceny)

 

Výměna oken - ukončení prací a předání díla

31. 7. 2009

Dne 31.07.2009 byla ukončena výměna oken, v bytech potvrdili převzetí oken, příslušenství a souvisejících prací vlastnící bytů, ve společných prostorách provedl kontrolu člen výboru SVJ.

 

 

Oprava obvodového pláště - obnovení stavebního řízení

15. 7. 2009

Odbor výstavby MČ Praha 17 na základě předaných dokumentů obnovuje stavební řízení.

 

Oprava obvodového pláště - souhlas nesouhlasícího vlastníka

13. 7. 2009

Nesouhlasící vlastník na základě dohody o úhradě opětovné montáže zasklení lodžie na náklady společenství stvrdila svým podpisem souhlas s opravou obvodového pláště. Cena za opravu obvodového pláště budovy nebude o tuto částku navýšena.

 

Oprava obvodového pláště - odvolání proti rozhodnutí o přerušení stavebního řízení

26. 6. 2009

Výbor SVJ podal odvolání proti rozhodnutí o přerušení stavebního řízení.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »