Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontrola plnění povinností v pojištění (období 1. 6. 2013 až 30. 11. 2016)

21. 12. 2016

Kontrolní zjištění:
1. Plnění povinností v nemocenském pojištění
- počet zkontrolovaných pojistných vztahů - 2 za celé kontrolované období
- nebyly zjištěny nedostatky
V kontrolovaném období nebyly uzavřeny dohody o provedení práce, ani dohody o pracovní činnosti

2. Plnění povinností v oblasti pojistného
- počet zkontrolovaných případů - 2 za celé kontrolované období.
- při kontrole nebyly zjištěny nedostatky
Maximální vyměřovací základ nebyl v kontrolovaném období dosažen u žádného zaměstnance.

3. Plnění povinností v důchodovém pojištění
- počet zkontrolovaných případů - 2 za celé kontrolované období
- počet prověřených stejnopisů ELDP - za rok - 2013-2, 2014-1, 2015-1.
- počet poživatelů starobního důchodu přiznaného podle ustanovení § 30(pro období do 31. 12. 2011) a § 31 ZDP v kontrolovaném období - odpadá
- při kontrole nebyly zjištěny nedostatky
Poznámka
Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky
Protokol o kontrole č. 1954/16/116