Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kácení stromů v ulici Vondroušova (březen 2015)

9. 3. 2015

02.03.2015 - 05.03.2015
jsou pokáceny stromy před domem 1961-1966 (parc.číslo : 1906), a v ulici Vondroušova jsou instalovány značky „Zákaz zastavení" s dodatkovou tabulí, že v době od 13-14.4.2015 bude probíhat kácení stromů před domem 1150-1153 (parc.číslo : 1892)
 

20150307_115018.jpg07.03.2015
odeslán dotaz ohledně kácení stromů na odbor životního prostředí MČ Praha 17

08.03.2015
přijata odpověď od zástupkyně vedoucího odboru životního prostředí a dopravy MČ Praha 17 (email

09.03.2015
odeslán dotaz ohledně kácení stromů na odbor městské zeleně
a odpadového hospodářství Magistrát hl. města Praha

09.03.2015
je email přeposlán k vyřízení na TSK Praha

10.03.2015
přijata odpověď z TSK Praha :
Žádost o povolení kácení stromů v ul. Vondroušova, Praha 17 podala TSK HMP, jako správce pozemků, na základě  závěrů znaleckého posudku, tedy z důvodu zajištění provozní bezpečnosti přilehlých komunikací. Kácení stromů realizuje TSK HMP, prostřednictvím dodavatelské firmy,  po vydání a dle  "Rozhodnutí" MČ Praha 17  a nabytí právní moci tohoto "Rozhodnutí". Na mohutně vzrostlé, nevyzrálé stromy upozorňovali místní občané, kteří tyto dřeviny vnímali jako bezprostředně ohrožující jejich zdraví a majetek. Pokácené stromy budou, dle vydaného "Rozhodnutí", nahrazeny novou výsadbou. (Rozhodnutí MČ Praha 17)

10.03.2015
je na MČ Praha 17 odeslána oficiální žádost o zastavení kácení a přehodnocení důvodů ke kácení a obdobná žádost je odeslána i na Magistrát hl.města Praha (žádost o zastavení kácení a přehodnocení rozhodnutí o kácení stromů)

10.03.2015
o dění v ulici Vondroušova je informována redakce časopisu Řepská 17

11.03.2015
na podatelnu MČ Praha 17 je dodána petice „Občané proti kácení“ včetně podpisových archů (petice "Občané proti kácení)

11.03.2015 - 12.03.2015
jsou pokáceny stromy před domem 1150 -1153, díky jednání s MČ Praha 17 zůstává oproti "Rozhodnutí" zachován strom č.12, jehož stav byl v dendrologickém posudku označen stupněm č.2 - konzervačně udržovací(likvidační) (část dendrologického posudku týkající se stromu č.12)

20.03.2015 závěrem

30.03.2015
kácení pokračuje, konzervačně udržovací režim asi nešlo na tento strom udržet
 

img_1110.jpg
 

img_1113.jpg


Časopis Řepská 17
(květen 2015, uzávěrka pro příjem příspěvků : vždy do 10. dne předcházejícího měsíce)
 

repy-c.-17.jpg