Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zateplení lodžií - boční stěny

9. 3. 2010

Tepelný most patří ke skrytým vadám, které mohou znamenat nejen ztráty tepelné energie, ale i poškození stavby. (zdroj: lepebydlet.cz )

Jedním z nejčastějších míst výskytu tepelného mostu je styk vodorovné konstrukce (stropu, balkónové konzoly) a svislé zdi. Zavedené stavební systémy mají toto nebezpečí zpravidla „ošetřeno“ například tak, že se zvnějšku přidává izolace k pozednímu věnci a překladům, je však zapotřebí, aby izolační vrstva byla dostatečně silná. 
Jedním z důsledků, jež tepelný most způsobuje, je únik tepla z interiéru, tedy tepelná ztráta. Závažnější ale zpravidla bývá to, co způsobuje uvnitř obvodového pláště domu a v interiéru.
Pokud v místnosti například teplota části stěny, za níž je tepelný most, poklesne pod rosný bod odpovídající vnitřním tepelně vlhkostním podmínkám, začne se v tomto místě srážet pára, zeď vlhne a brzy se na ní objevují plísně. Ty jsou v takovém případě jen obtížně odstranitelné, protože příčina vzniku vlhkosti – nižší teplota zdi – trvá. Plísně, které se takto vyskytují v obytných místnostech, znamenají vážné zdravotní riziko – jsou toxické a mají karcinogenní účinky. Obrazek
Obrazek
Kondenzace vlhkosti způsobená tepelným mostem se ale nemusí odehrávat jen v interiéru. Pára se může srážet i uvnitř konstrukce vnějšího pláště domu, kde může například poškodit železné výztuhy panelu. 

Při zpracování projektu opravy obvodového pláště byly navrženy postupy jak negativní vliv tepelných mostů minimalizovat. 
Řešení je nejlépe patrné z výkresů, kde je úprava dané stavební části popsána : 
Detail dělící stěny lodžie
Detail podlahy lodžie