Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Příspěvky

Bezplatná kontrola vodovodního rozvodu v bytech

7. 10. 2009

Několik bytů v našem domě bylo vytopeno "díky" opletené hadičce použité ve vodovodním rozvodu bytového jádra (opletení prorezivělo a hadička praskla). S odbornou firmou je domluvena bezplatná kontrola.

Více v části "Regenerace domu"  

 

Dne 10.9.2009 byla podepsána smlouva s firmou MAPRO s.r.o.

10. 9. 2009

Předmětem této smlouvy je na straně jedné závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě na objektu obytného domu Vondroušova 1167-1169 v Praze 6 a na straně druhé závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele převzít, poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a zaplatit mu cenu za jeho provedení.
Dílo se skládá zejména z následujících částí:
-    Zateplení obvodového pláště
-    Rekonstrukce střechy
-    Rekonstrukce lodžií
-    Rekonstrukce portálů
-    Rekonstrukce okapových chodníků
Zahájení prací : 1.03.2010 

 

Schůze KK svolána na 8.9.2009, zahájení v 18hod.

3. 9. 2009

 

Oprava obvodového pláště - stavební povolení

31. 8. 2009

Dne 15.8.2009 nabylo právní moci stavební povolení na opravu obvodového pláště domu Vondroušova 1167-1169.

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Schůze výboru SVJ svolána na 31.8.2009, zahájení v 19hod.

26. 8. 2009

 

Oprava obvodového pláště budovy - posunutí termínu stavebních prací

13. 8. 2009

V těchto dnech by mělo nabýt právní moci stavební povolení na opravu pláště našeho domu a na základě posouzení nabídek byla vybrána dodavatelská firma.
Bohužel díky 2měsíčnímu zpoždění zaviněnému nesouhlasným postojem jednoho vlastníka by bylo možné zahájit práce nejdříve v polovině září tohoto roku. S ohledem na harmonogram stavebních prací (16týdnů na realizaci prací) je dle dodavatele obtížné zaručit ukončení prací ještě v tomto roce a proto je vhodné přesunout opravu pláště budovy na jaro příštího roku. Dodavatel předběžně potvrdil platnost nabídnuté ceny i v příštím roce.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Schůze výboru SVJ svolána na 4.8.2009, zahájení v 19hod.

26. 7. 2009

 

Odstávka teplé vody v období 13-15.7.2009

23. 6. 2009

V období 13-15.7.2009 nepoteče z důvodu odstávky tepelného zdroje (plánovaná údržba) teplá voda. 

 

4. shromáždění vlastníků se bude konat 13.7.2009

23. 6. 2009

4. shromáždění vlastníků se bude konat dne 13.7.2009 od 19hodin v budově školy genpor.Peřiny (Socháňova 19/1139).
Podrobnosti o programu jsou v části  "Celý příspěvek" a každý vlastník jej bude mít v poštovní schránce (hl.bod programu :  projednání požadavku "nesouhlasícího" vlastníka na úhrazení nákladů spojených s úpravou demontovaného zasklení a následné zpětné montáže)

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Stavební povolení na zateplení domu - řízení přerušeno

19. 6. 2009

Objevil se poměrně závažný problém se kterým nikdo při přípravě regenerace domu nepočítal. Dle odboru výstavby MČ Praha 17 je nutné k žádosti o vydání staveního povolení na zateplení domu doložit souhlas všech vlastníků, bohužel jeden vlastník souhlas odmítl dát, s tím, že důvody odmítnutí sdělí pracovníkům odboru výstavby MČ Praha 17 jako účastník stavebního řízení. Odbor výstavby MČ Praha 17, ale řízení přerušil s tím, že pokračovat lze až po splnění všech podmínek, takže jsme ve "slepé uličce"; vlastník důvody odmítnutí souhlasu výboru SVJ sdělit nechce a odbor výstavby MÚ Praha 17 vlastníka neosloví, protože řízení je pozastaveno.  

Více v části "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

následující »